Het Boek

Jesaja 1

Een opstandig volk

1Dit zijn de boodschappen die Jesaja, de zoon van Amoz, kreeg in visioenen tijdens de regeringsperiodes van de Judese koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia. In deze boodschappen liet God Jesaja zien wat er zou gebeuren met Juda en Jeruzalem.

Luister, hemel en aarde, naar wat de Here zegt: de kinderen die Ik heb opgevoed en voor wie Ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van Mij afgekeerd. Het rund en de ezel kennen hun eigenaar en zijn dankbaar als hij hun eten geeft, maar bij mijn volk Israël is daar geen sprake van. Zij zien niet in dat Ik voor hen zorg. Wat een zondig volk is het! De Israëlieten lopen krom onder de zware last van hun schuld. Zij zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest en hebben zij de Here de rug toegekeerd en de Heilige, de God van Israël, links laten liggen. Zij hebben zich afgekeerd en zich zo van Mij vervreemd. O mijn volk, hebt u nog niet genoeg straf gehad? Waarom dwingt u Mij steeds weer u te slaan? Blijft u dan altijd opstandig? U bent van top tot teen ziek en verzwakt, overdekt met wonden, striemen en builen, die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht. Uw land is één grote puinhoop, uw steden zijn platgebrand. Terwijl u toekijkt, vernietigen en plunderen buitenlanders alles wat ze tegenkomen. U staat daar hulpeloos en verlaten als een hutje van een bewaker op het land, nadat de oogst is binnengehaald. Even machteloos als een omsingelde stad.

Als de Here van de hemelse legers niet had ingegrepen om enkelen van ons in leven te laten, dan zouden wij vernietigd zijn als Sodom en Gomorra. 10 Ja, dat is een goede vergelijking! Luister, leiders van Israël, mannen van Sodom en Gomorra, naar wat de Here te zeggen heeft. Zet uw oren goed open!

11 Ik heb genoeg van al uw offers, stop er maar mee. Ik wil uw rammen en het vet van uw gemeste kalveren niet meer. Het bloed van uw stieren, schapen en bokken doet Mij geen genoegen meer. 12 Waarom brengt u Mij offers als u toch geen berouw hebt over uw zonden? 13 Ik walg van de geur van het reukwerk dat u voor Mij verbrandt. Uw heilige vieringen van de nieuwe maan en de sabbat en uw speciale vastendagen, ja, al uw bijeenkomsten zijn huichelachtige vertoningen! Ik wil daar niets mee te maken hebben. 14 Ik haat ze uit de grond van mijn hart. Ik kan ze niet meer zien! 15 Vanaf nu luister Ik niet meer als u met opgeheven handen bidt. Hoe vaak u dat ook doet, Ik luister niet, want uw handen zijn de handen van moordenaars, aan die handen kleeft het bloed van onschuldige slachtoffers. 16 Ga u wassen, maak u schoon! Maak een eind aan uw misdaden, ga het kwaad uit de weg! 17 Leer goed te doen, wees rechtvaardig en help de armen, de wezen en de weduwen. 18 Kom en laten we kijken wie er gelijk heeft, zegt de Here. Al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. 19 Laat Mij u helpen en gehoorzaam Mij, dan zal het land u volop te eten geven! 20 Maar als u Mij de rug blijft toekeren en weigert naar Mij te luisteren, zullen uw vijanden u doden. Ik, de Here, heb gesproken. 21 Jeruzalem, u was eens mijn trouwe echtgenote! En nu pleegt u overspel met vreemde goden! Eens was u een stad die bekend was om gerechtigheid en rechtvaardigheid, maar nu zijn uw inwoners moordenaars geworden! 22 Eens was u een stuk puur zilver, maar nu is het zilver vermengd met onzuivere bestanddelen. Eens was u als een edele wijn, maar nu is die wijn met water vermengd. 23 Uw leiders zijn opstandelingen en gaan om met dieven! Zij zijn omkoopbaar en hebzuchtig, rechtvaardigheid tegenover wezen en weduwen is er niet meer bij. 24 Daarom zegt God, de Here van de hemelse legers, de Machtige van Israël: Ik zal mijn toorn over u, mijn vijand, uitgieten! 25 Ik zal u in een smeltoven omsmelten en de slakken die daarvan overblijven, zal Ik met bijtend loog zuiveren! 26 En daarna zal Ik u weer goede raadgevers en eerlijke rechters geven, zoals u die vroeger had. Dan zal uw stad weer ‘stad van de gerechtigheid’ en ‘trouwe burcht’ worden genoemd. 27 Zij die naar de Here terugkeren, zullen door recht worden verlost. 28 Maar overtreders en zondaars zullen worden verpletterd en zij die de Here verlaten, zullen sterven. 29 U zult zich diep schamen en blozen als u denkt aan al die keren dat u in uw tuinen met de ‘heilige’ eiken offers bracht aan de afgoden. 30 U zult zich voelen als een boom die zijn bladeren verliest en als een tuin zonder water. 31 De sterksten onder u zullen verdwijnen als stro dat verbrand wordt, uw slechte daden zijn de vonk die het stro aansteekt en er zal niemand zijn die het vuur blust.

New Living Translation

Isaiah 1

1These are the visions that Isaiah son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. He saw these visions during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah.[a]

A Message for Rebellious Judah

Listen, O heavens! Pay attention, earth!
    This is what the Lord says:
“The children I raised and cared for
    have rebelled against me.
Even an ox knows its owner,
    and a donkey recognizes its master’s care—
but Israel doesn’t know its master.
    My people don’t recognize my care for them.”
Oh, what a sinful nation they are—
    loaded down with a burden of guilt.
They are evil people,
    corrupt children who have rejected the Lord.
They have despised the Holy One of Israel
    and turned their backs on him.

Why do you continue to invite punishment?
    Must you rebel forever?
Your head is injured,
    and your heart is sick.
You are battered from head to foot—
    covered with bruises, welts, and infected wounds—
    without any soothing ointments or bandages.
Your country lies in ruins,
    and your towns are burned.
Foreigners plunder your fields before your eyes
    and destroy everything they see.
Beautiful Jerusalem[b] stands abandoned
    like a watchman’s shelter in a vineyard,
like a lean-to in a cucumber field after the harvest,
    like a helpless city under siege.
If the Lord of Heaven’s Armies
    had not spared a few of us,[c]
we would have been wiped out like Sodom,
    destroyed like Gomorrah.

10 Listen to the Lord, you leaders of “Sodom.”
    Listen to the law of our God, people of “Gomorrah.”
11 “What makes you think I want all your sacrifices?”
    says the Lord.
“I am sick of your burnt offerings of rams
    and the fat of fattened cattle.
I get no pleasure from the blood
    of bulls and lambs and goats.
12 When you come to worship me,
    who asked you to parade through my courts with all your ceremony?
13 Stop bringing me your meaningless gifts;
    the incense of your offerings disgusts me!
As for your celebrations of the new moon and the Sabbath
    and your special days for fasting—
they are all sinful and false.
    I want no more of your pious meetings.
14 I hate your new moon celebrations and your annual festivals.
    They are a burden to me. I cannot stand them!
15 When you lift up your hands in prayer, I will not look.
    Though you offer many prayers, I will not listen,
    for your hands are covered with the blood of innocent victims.
16 Wash yourselves and be clean!
    Get your sins out of my sight.
    Give up your evil ways.
17 Learn to do good.
    Seek justice.
Help the oppressed.
    Defend the cause of orphans.
    Fight for the rights of widows.

18 “Come now, let’s settle this,”
    says the Lord.
“Though your sins are like scarlet,
    I will make them as white as snow.
Though they are red like crimson,
    I will make them as white as wool.
19 If you will only obey me,
    you will have plenty to eat.
20 But if you turn away and refuse to listen,
    you will be devoured by the sword of your enemies.
    I, the Lord, have spoken!”

Unfaithful Jerusalem

21 See how Jerusalem, once so faithful,
    has become a prostitute.
Once the home of justice and righteousness,
    she is now filled with murderers.
22 Once like pure silver,
    you have become like worthless slag.
Once so pure,
    you are now like watered-down wine.
23 Your leaders are rebels,
    the companions of thieves.
All of them love bribes
    and demand payoffs,
but they refuse to defend the cause of orphans
    or fight for the rights of widows.

24 Therefore, the Lord, the Lord of Heaven’s Armies,
    the Mighty One of Israel, says,
“I will take revenge on my enemies
    and pay back my foes!
25 I will raise my fist against you.
    I will melt you down and skim off your slag.
    I will remove all your impurities.
26 Then I will give you good judges again
    and wise counselors like you used to have.
Then Jerusalem will again be called the Home of Justice
    and the Faithful City.”

27 Zion will be restored by justice;
    those who repent will be revived by righteousness.
28 But rebels and sinners will be completely destroyed,
    and those who desert the Lord will be consumed.

29 You will be ashamed of your idol worship
    in groves of sacred oaks.
You will blush because you worshiped
    in gardens dedicated to idols.
30 You will be like a great tree with withered leaves,
    like a garden without water.
31 The strongest among you will disappear like straw;
    their evil deeds will be the spark that sets it on fire.
They and their evil works will burn up together,
    and no one will be able to put out the fire.

Notas al pie

  1. 1:1 These kings reigned from 792 to 686 B.c.
  2. 1:8 Hebrew The daughter of Zion.
  3. 1:9 Greek version reads a few of our children. Compare Rom 9:29.