Jeremia 50 – HTB & LCB

Het Boek

Jeremia 50:1-46

1Babel

Dit is de boodschap van de Here over Babel en de Chaldeeën, uitgesproken door de profeet Jeremia: 2‘Vertel heel de wereld dat de stad Babel zal worden ingenomen, haar god Bel zal voor schut worden gezet en Marduk zal worden vernederd! Hun beelden zijn machteloos, liggen in stukken. 3Want uit het noorden zal een volk haar aanvallen met zoʼn vernietigende kracht dat er nooit meer iemand zal wonen: alles zal verdwijnen, mens en dier zullen vluchten.

4-5 Dan zullen de inwoners van Israël en Juda bijeenkomen. Zij zullen huilen en de Here, hun God, zoeken, zij zullen de weg vragen naar Sion en beginnen aan de terugweg naar huis. “Vooruit,” zullen zij zeggen, “laten we ons met de Here verenigen door een eeuwig verbond dat we nooit zullen vergeten.” 6De mensen van mijn volk leken op een kudde verdwaalde schapen. Hun herders hebben hen weggeleid en in de bergen losgelaten. Zij raakten de weg kwijt, dwaalden wat rond en wisten niet meer hoe zij terug moesten komen bij de weide. 7Ze waren een gemakkelijke prooi voor iedereen die hen tegenkwam. Er werd gezegd: “Wij kunnen deze mensen ongestraft aanvallen, want zij hebben gezondigd tegen de Here, de God van gerechtigheid, de hoop van hun voorouders.”

8Maar nu, vlucht weg uit Babel, uit het land van de Chaldeeën. Leid mijn volk weer naar huis, net als bokken die in de kudde voorop gaan. 9Want kijk, Ik verzamel een leger van grote volken uit het noorden dat Babel zal aanvallen en vernietigen. De pijlen van de vijand gaan recht op hun doel af, zij missen niet! 10Babel zal worden leeggeroofd, totdat iedere plunderaar genoeg heeft,’ zegt de Here. 11‘Ook al was u blij, Chaldeeën, plunderaars van mijn volk, al huppelt u als uitgelaten kalveren die in malse weiden grazen en al hinnikt u als hengsten, 12toch zal uw moeder worden overladen met schaamte, want zij zal de minste onder de volken worden, een wildernis, een droog en woest land. 13Door de toorn van de Here zal Babel een troosteloze woestenij worden waar geen mens zal wonen. Voorbijgangers zullen het hoofd schudden en vol verbijstering zien welke rampen u overkomen.

14Ja, maak u klaar voor het gevecht tegen Babel, alle volken rondom, laten uw boogschutters op haar schieten, spaar geen pijlen, want zij heeft gezondigd tegen de Here. 15Schreeuw naar haar van alle kanten. Kijk! Zij geeft zich al over! Haar muren worden omvergetrokken. De Here heeft wraak genomen. Neem nu zelf wraak en behandel haar zoals zij anderen heeft behandeld! 16Dood de zaaiers en maaiers van Babel. Laat iedereen voor het geweld vluchten, naar zijn eigen land.

17Israël lijkt op een schaap dat door de leeuwen wordt opgejaagd. Eerst at de koning van Assyrië hem op, toen verbrijzelde koning Nebukadnezar van Babel zijn beenderen.’ 18Daarom zegt de Here van de hemelse legers, de God van Israël: ‘Nu zal Ik de koning van Babel en zijn land net zo straffen als de koning van Assyrië. 19Ik zal Israël weer terugbrengen naar zijn eigen land, naar de vruchtbare velden van Karmel en Basan, waar het zijn hongerige maag weer kan vullen op de bergen van Efraïm en Gilead. 20In die dagen,’ zegt de Here, ‘zal geen schuld worden gevonden in Israël of Juda, want Ik vergeef het restant dat Ik heb beschermd.

21Strijders van Mij, trek op tegen het land Merathaïm en tegen het volk van Pekod. Ja, marcheer naar Babel, laat daar niets heel en doodt de bevolking, zoals Ik u heb opgedragen. 22Laat de oorlogskreet door dat land klinken, de kreet van de totale vernietiging. 23Babel, de machtigste hamer van de hele aarde, is nu zelf gebroken en ligt in stukken. Babel is een schrikbeeld voor alle volken! 24O Babel, Ik heb een val voor u gezet en u bent erin gelopen, want u hebt tegen de Here gevochten. 25De Here heeft zijn arsenaal geopend en de wapens van zijn toorn tevoorschijn gehaald. De straf die over Babel komt, zal het werk zijn van de Here, de God van de hemelse legers. 26Ja, val haar aan vanuit verre landen, breek haar opslagplaatsen open, maak haar muren en huizen met de grond gelijk en verwoest haar helemaal. Laat niets heel. 27Zelfs haar jonge vee niet! Dood alles! De tijd is gekomen om Babel te straffen.

28Maar mijn volk zal vluchten, de mensen zullen ontsnappen naar hun eigen land en daar vertellen hoe de Here, hun God, in zijn toorn wraak neemt op degenen die zijn tempel hebben verwoest. 29Laat een oproep uitgaan voor boogschutters om naar Babel te komen, omsingel de stad, zodat niemand kan ontkomen. Behandel haar zoals zij anderen behandelde, want zij heeft zich verzet tegen de Here, de Heilige van Israël. 30Haar mannen zullen in de straten neervallen en sterven, al haar strijders zullen worden gedood,’ zegt de Here. 31‘Want kijk, Ik ben tegen u. U bent een arrogant volk en nu is de dag van de afrekening gekomen. 32Trots land, u zult struikelen en vallen en niemand zal u helpen opstaan, want de Here zal in de steden van Babel een vuur aansteken dat alles zal verbranden.’

33De Here van de hemelse legers zegt: ‘Het volk van Israël en Juda wordt onrecht aangedaan. Degenen die hen gevangen hebben genomen, houden hen vast en weigeren hen te laten gaan. 34Maar hun verlosser is sterk. Zijn naam is Here van de hemelse legers. Hij zal hun recht verdedigen en ervoor zorgen dat zij worden bevrijd en weer in rust en vrede in Israël kunnen wonen. Maar wat de Babyloniërs betreft: voor hen zal er geen rust zijn! 35Het zwaard van de vernietiging zal de Chaldeeën slaan,’ zegt de Here. ‘Het zal het volk van Babel slaan en ook haar bewindslieden en wijze mannen. 36Al haar valse profeten zullen hun verstand verliezen! Haar dapperste strijders zullen in paniek raken! 37Haar paarden en wagens zullen in de oorlog vernietigd worden en alle buitenlanders in haar leger zullen zwak worden als vrouwen. Haar schatten zullen allemaal worden geroofd, 38zelfs haar watervoorraden zullen opdrogen. En waarom? Omdat dit hele land vol staat met afgodsbeelden waardoor haar inwoners zich laten misleiden. 39Daarom zal de stad Babel struisvogels en jakhalzen als inwoners krijgen, zij zal het thuis worden van de wilde dieren uit de woestijn. Zij zal nooit meer worden bewoond door mensen, de stad zal voor altijd uitgestorven zijn. 40De Here verklaart dat Hij Babel zal vernietigen, net zoals Hij deed met Sodom en Gomorra en de nabijgelegen steden. Sinds die tijd heeft daar niemand meer gewoond en ook in Babel zal niemand meer wonen.

41Kijk, een groot leger uit het noorden is in aantocht! Het wordt geleid door vele koningen die God uit verre landen heeft opgeroepen. 42Zij zijn volledig bewapend, zij zijn wreed en meedogenloos. Het hoefgetrappel van hun paarden klinkt als het bulderen van de zee. O Babel, zij vallen u aan, tot de tanden gewapend en klaar voor de strijd. 43De koning van Babel heeft het bericht ontvangen, zijn handen trillen van angst, de angst die hem overvalt als de weeën een bevallende vrouw. 44Ik zal een aanvaller op hen afsturen die hen plotseling zal overvallen, net als een leeuw uit de wildernis van de Jordaan die op de grazende schapen loert. In een oogwenk zal Ik Babel wegjagen. Wie kan zich met Mij vergelijken? Welke heerser kan tegen mijn wil ingaan? Wie kan Mij ter verantwoording roepen? 45Luister naar het plan van de Here tegen Babel, het land van de Chaldeeën. Want zelfs kleine kinderen zullen als slaven worden weggesleept. O, wat een verschrikking, wat een angst zal er zijn! 46De hele aarde zal beven door de val van Babel en haar kreet van vertwijfeling zal over de hele wereld worden gehoord.’

Luganda Contemporary Bible

Yeremiya 50:1-46

Obubaka ku Babulooni

150:1 Lub 10:10; Is 13:1Kino kye kigambo Mukama Katonda kye yayogerera mu nnabbi Yeremiya ekikwata ku Babulooni n’ensi ey’Abakaludaaya.

250:2 a Yer 4:16 b Yer 51:31 c Is 46:1 d Yer 51:47“Buulira mu mawanga era olangirire,

yimusa bendera olangirire,

tolekaayo kintu kyonna ogambe nti,

‘Babulooni eriwambibwa;

Beri kiswale,

ne Meroddaaki kijjule entiisa.

Ebifaananyi bya bakatonda abakole n’emikono bijja kuswala

era bitye.’

350:3 a nny 13; Is 14:22-23 b Zef 1:3Eggwanga okuva mu bukiikakkono lijja kukirumba

lyonoone ensi y’Abakaludaaya.

Tewali muntu alisigalamu;

abantu bonna balikiddukamu era n’ensolo zonna.

450:4 a Yer 3:18; Kos 1:11 b Ezr 3:12; Yer 31:9 c Kos 3:5“Mu nnaku ezo, era mu kiseera ekyo,”

bw’ayogera Mukama,

“abantu ba Isirayiri awamu n’abantu ba Yuda

balikaaba amaziga nga banoonya Mukama Katonda waabwe.

550:5 a Yer 33:7 b Is 55:3; Yer 32:40; Beb 8:6-10Balibuuza ekkubo eridda e Sayuuni

era bakyuse obwenyi bwabwe okukitunuulira, nga boogera nti,

Mujje twesibe ku Mukama Katonda

mu ndagaano ey’emirembe gyonna

etegenda kwerabirwa.

650:6 a Is 53:6; Mat 9:36; 10:6 b Yer 3:6; Ez 34:6 c nny 19“Abantu bange babadde ndiga ezibuze;

abasumba baabwe babawabizza

ne babatuusa ku kutaataaganira ku nsozi.

Baava ku lusozi ne badda ku kasozi

ne beerabira ekifo kyabwe eky’okuwummuliramu.

750:7 a Yer 2:3 b Yer 14:8Buli eyabasanganga nga abatulugunya;

abalabe baabwe ne bagamba nti, ‘Tetulina musango gwe tuzza,

kubanga baajeemera Mukama Katonda, obuddukiro bwabwe obwa nnama ddala,

ye Mukama, essuubi lya bakitaabwe.’ 

850:8 Is 48:20; Yer 51:6; Kub 18:4“Mudduke okuva e Babulooni;

muleke ensi y’Abakaludaaya,

mubeere ng’embuzi ezikulembera ekisibo.

9Kubanga, laba, ndigolokosa ekibiina ky’amawanga amanene

okuva mu nsi ey’obukiikakkono okulumba Babulooni.

Baliyimirira mu nnyiriri zaabwe bakirumbe,

bakiwambe nga basinzira mu bukiikakkono.

Obusaale bwabwe buliba ng’obw’abalwanyi abakugu,

abataddira awo ngalo nsa.

10Noolwekyo ensi y’Abakaludaaya erinyagibwa;

abo bonna abaliginyaga balitwala byonna bye baagala,”

bw’ayogera Mukama Katonda.

1150:11 Is 47:6“Kubanga musanyuka ne mujaguza,

mmwe abaanyaga omugabo gwabwe,

kubanga muligita ng’ente enduusi ewuula emmere ey’empeke,

ne muleekaana ng’embalaasi ennume enkulu,

12nnyammwe alikwatibwa ensonyi;

oyo eyakuzaala aliswazibwa.

Aliba ensi esemberayo ddala,

ensiko, ensi enkalu, eddungu.

1350:13 a Yer 18:16 b Yer 49:17Olw’obusungu bwa Mukama Katonda tajja kubeeramu bantu,

naye alisigala matongo.

Bonna abayita e Babulooni balyewuunya batye era bakisooze

olw’ebiwundu bye byonna.

1450:14 nny 29, 42“Musimbe ennyiriri okwetooloola Babulooni,

mwenna abanaanuula omutego.

Mumulase! Temulekaawo kasaale n’akamu,

kubanga yajeemera Mukama Katonda.

1550:15 a Yer 51:14 b Yer 51:44, 58 c Yer 51:6 d Zab 137:8; Kub 18:6Mumukube olube ku buli ludda.

Ajeemulukuse, eminaala gye gigwa,

n’ebisenge bye bimenyeddwa.

Kubanga kuno kwe kwesasuza kwa Mukama Katonda,

mumwesasuzeeko;

mumukole nga bw’akoze abalala.

1650:16 a Yer 25:38 b Is 13:14 c Yer 51:9Asiga mumuggye mu Babulooni,

n’omukunguzi oyo akwata ekiwabyo mumuggye mu makungula.

Olw’ekitala ky’omujoozi,

leka buli omu addukire mu nsi y’ewaabwe,

buli muntu adde eri abantu be.

1750:17 a Yer 2:15 b 2Bk 17:6 c 2Bk 24:10, 14 d 2Bk 25:7“Isirayiri kisibo kya ndiga ezisaasaanye,

empologoma kye zigobye.

Eyasooka okumulya

yali kabaka wa Bwasuli;

eyasembayo okumenya amagumba ge

yali Nebukadduneeza kabaka w’e Babulooni.”

1850:18 a Is 10:12 b Ez 31:3Noolwekyo bw’ati bw’ayogera Mukama ow’Eggye, Katonda wa Isirayiri nti,

“Ndibonereza kabaka w’e Babulooni n’ensi ye

nga bwe nabonereza kabaka w’e Bwasuli.

1950:19 a Yer 31:10; Ez 34:13 b Yer 31:5; 33:12Naye ndikomyawo Isirayiri mu kisibo kye

era aliriira ku Kalumeeri ne Basani;

alikuttira

ku busozi bwa Efulayimu, ne mu Gireyaadi.

2050:20 a Mi 7:18, 19 b Yer 31:34 c Is 1:9Mu nnaku ezo, era mu biseera ebyo,” bw’ayogera Mukama Katonda, “omusango ku Isirayiri gulinoonyezebwa, naye tegulibaawo, era n’ebibi bya Yuda birinoonyezebwa, naye tewaliba na kimu, kubanga ndisonyiwa abo bendeseewo.

2150:21 Ez 23:23“Mulumbe ensi ye Merasayimu

n’abo abali mu Pekodi.

Mubagoberere mubatte, mubazikiririze ddala,”

bw’ayogera Mukama Katonda.

“Mukole byonna bye mbalagidde.

2250:22 Yer 4:19-21; 51:54Oluyoogaano lw’olutalo luwulirwa mu ggwanga,

eddoboozi ery’okuzikiriza okunene!

2350:23 Is 14:16Ennyondo y’ensi yonna

ng’ekubiddwa n’emenyeka!

Babulooni kifuuse matongo

mu mawanga!

2450:24 a Dan 5:30-31 b Yer 51:31 c Yob 9:4Nakutegera omutego, ggwe Babulooni,

babagwiikiriza ne babakwata nga tebategedde,

baakukwata ne bakuwamba

kubanga wawakanya Mukama.

2550:25 a Is 13:5 b Yer 51:25, 55Mukama agguddewo etterekero ly’ebyokulwanyisa bye

naggyamu ebyokulwanyisa eby’ekiruyi kye,

kubanga Mukama Katonda ow’Eggye alina omulimu ogw’okukola

mu nsi y’Abakaludaaya.

2650:26 Is 14:22-23Mujje mumulumbe mmwe abava mu buli nsonda,

mumenye ebyagi eby’emmere y’empeke,

mumukuŋŋaanye abe ng’entuumo y’emmere y’empeke.

Mumuzikiririze ddala;

waleme kusigalawo n’omu ku bo.

27Mutte ennume zaabwe zonna,

muzitwale zittibwe.

Zibasanze kubanga olunaku lwabwe lutuuse,

kye kiseera kyabwe eky’okubonerezebwa.

2850:28 a Is 48:20; Yer 51:10 b nny 15Muwulire eby’abadduka n’abanoonyi b’obubudamu okuva mu Babulooni

nga balangirira mu Sayuuni

engeri Mukama Katonda waffe gye yeesasuzza,

gye yeesasuzza olwa yeekaalu ye.

2950:29 a nny 14 b Kub 18:6 c Yer 51:56 d Is 47:10“Koowoola abalasi b’obusaale balumbe Babulooni,

ne bonna abanaanuula omutego.

Mumwetooloole yenna;

tewaba n’omu awona.

Mumusasule olw’ebikolwa bye byonna;

mumukole nga bwe yakola banne.

Kubanga yanyooma Mukama,

Omutukuvu wa Isirayiri.

3050:30 Is 13:18; Yer 49:26Noolwekyo, abavubuka be baligwa mu nguudo;

abaserikale be balisirisibwa ku lunaku olwo,”

bw’ayogera Mukama Katonda.

3150:31 Yer 21:13“Laba, ndi mulabe wo, ggwe ow’amalala,”

bw’ayogera Mukama, Mukama Katonda ow’Eggye,

“Kubanga olunaku lwo lutuuse,

ekiseera ky’on’obonerezebwamu.

3250:32 Yer 21:14; 49:27Oyo ow’amalala alyesittala agwe

era teri n’omu alimuyamba kuyimuka;

Ndikoleeza omuliro mu bibuga bye

oguliyokya bonna abamwetoolodde.”

3350:33 a Is 58:6 b Is 14:17Bw’ati bw’ayogera Mukama Katonda ow’Eggye nti,

“Abantu ba Isirayiri banyigirizibwa

awamu n’abantu ba Yuda;

Bonna ababawambye babanywezezza,

bagaanye okubata.

3450:34 a Yer 51:19 b Yer 15:21; 51:36 c Is 14:7Omununuzi waabwe w’amaanyi,

Mukama Katonda ow’Eggye lye linnya lye.

Alirwanirira ensonga zaabwe awatali kubuusabuusa,

alyoke aleete emirembe mu nsi yaabwe;

wabula alireeta okutabukatabuka mu bantu ba Babulooni.

3550:35 a Yer 47:6 b Dan 5:7“Ekitala kyolekedde Abakaludaaya,”

bw’ayogera Mukama,

“n’eri abo ababeera mu Babulooni,

n’abakungu baabwe n’abasajja baabwe abajjudde amagezi!

3650:36 Yer 49:22Ekitala kyolekedde bannabbi baabwe ab’obulimba!

Balifuuka balisiriwala,

ekitala kyolekedde abalwanyi baabwe.

Balijjula entiisa.

3750:37 a Yer 51:21 b Yer 51:30; Nak 3:13Ekitala kyolekedde embalaasi ze n’amagaali

n’abagwira bonna abamubeeramu!

Balifuuka banafu ng’abakazi.

Ekitala kyolekedde eby’obugagga bwe!

Birinyagibwa!

3850:38 a Yer 51:36 b nny 2Ekyeya kyolekedde amazzi gaamu!

Galikalira.

Kubanga ggwanga erisinza ebifaananyi,

ebifaananyi ebirigwa eddalu olw’entiisa.

3950:39 Is 13:19-22; 34:13-15; Yer 51:37; Kub 18:2“Noolwekyo ensolo z’omu nsiko ziribeera eyo n’empisi,

era eyo ekiwuugulu nakyo gye kiribeera.

Ekibuga ekyo tekiriddamu kubeeramu bantu

wadde kutuulwamu bantu emirembe gyonna.

4050:40 Lub 19:24Katonda nga bwe yazikiriza Sodomu ne Ggomola

n’ebibuga ebiriraanyeewo,”

bw’ayogera Mukama,

“bw’atyo bw’alikikola ne mutaba muntu n’omu alikibeeramu;

tewaliba n’omu alikisigalamu.

4150:41 a Yer 6:22 b Is 13:4; Yer 51:22-28“Laba, eggye liva mu bukiikakkono;

ensi ey’amaanyi ne bakabaka bangi,

bakuŋŋaana okuva ku nkomerero y’ensi.

4250:42 a nny 14 b Is 13:18 c Is 5:30 d Yer 6:23Balina obusaale n’amafumu,

bakambwe si ba kisa.

Beebagadde embalaasi zaabwe

ne baba ng’amayengo agawuluguma mu nnyanja;

bali ng’abasajja abalwanyi abajjira mu nnyiriri z’entalo

okukulumba, ggwe Muwala wa Babulooni.

43Kabaka w’e Babulooni afunye amawulire agabafaako,

n’emikono gye girebedde.

Entiisa emugwiridde,

ng’omukazi alumwa okuzaala.

4450:44 a Kbl 16:5 b Yob 41:10; Is 46:9; Yer 49:19Ng’empologoma eva mu kibira kya Yoludaani

okugenda mu ddundiro eggimu,

Babulooni ndimugoba mu nsi ye awatali kutemya kikowe.

Ani oyo omulonde gwe nnaawa okukola kino?

Ani ali nga nze, era ani ayinza okunsomooza?

Era musumba ki ayinza okuyimirirawo okumpakanya?”

4550:45 Zab 33:11; Is 14:24; Yer 51:11Noolwekyo, wulira Mukama ky’ategekedde Babulooni,

ky’ategese okuleeta ku nsi y’Abakaludaaya.

Obwana bw’ebisibo byabwe bulitwalibwa,

alizikiririza ddala ebisibo byabwe ng’abalanga obujeemu bwabwe.

4650:46 Kub 18:9-10Olw’oluyoogaano lw’okuwambibwa kwa Babulooni, ensi erikankana;

okukaaba kwe kuliwulirwa mu mawanga.