Het Boek

Jeremia 43

Het volk weigert te gehoorzamen

1Toen Jeremia deze boodschap van de Here, hun God, aan hen had overgebracht, 2,3 zeiden Azarja, de zoon van Hosaja, Johanan, de zoon van Karéah, en de anderen brutaalweg tegen Jeremia: ‘U liegt! De Here, onze God, heeft u helemaal niet opgedragen ons te zeggen dat wij niet naar Egypte mogen gaan! Baruch, de zoon van Neria, heeft u dat in het oor gefluisterd, zodat wij hier blijven en de Babyloniërs ons kunnen doden of als slaven kunnen wegvoeren naar Babel.’ Johanan, alle verzetsmensen en de rest van het volk weigerden de Here te gehoorzamen door in Juda te blijven. Allen, ook zij die waren teruggekomen uit de buurlanden, gingen onder leiding van Johanan en de andere aanvoerders op weg naar Egypte. De groep bestond verder nog uit mannen, vrouwen en kinderen, de dochters van de koning en al diegenen die Nebuzaradan onder de hoede van Gedalja had achtergelaten. Zij dwongen zelfs Jeremia en Baruch met hen mee te gaan. Ze waren niet gehoorzaam aan de Here, trokken naar Egypte en bereikten de stad Tachpanhes.

In Tachpanhes sprak de Here opnieuw tegen Jeremia en zei: ‘Roep de mannen van Juda bijeen en begraaf in hun bijzijn een paar grote stenen onder het wegdek van de toegangsweg naar het paleis van de farao hier in Tachpanhes. 10 Zeg daarna het volgende tegen de mannen van Juda: de Here van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: Ik zal koning Nebukadnezar van Babel naar Egypte brengen, want hij is mijn dienaar. Ik zal zijn troon op deze stenen zetten die Ik hier heb verborgen. Hij zal zijn statietapijt er over uitspreiden. 11 Wanneer hij komt, zal hij Egypte verwoesten en hen doden, die Ik daartoe bestemd heb en gevangennemen die Ik eveneens daartoe bestemd heb en velen zullen een gewelddadige dood sterven. 12 Hij zal de tempels van de Egyptische goden in brand steken en de afgodsbeelden als trofeeën mee naar huis nemen. Hij zal Egypte onder de voet lopen alsof het niets is en hijzelf zal het land weer ongedeerd verlaten. 13 Hij zal de obelisken van de zonnetempel in de stad Heliopolis omverhalen en de tempels van de Egyptische goden platbranden.’

Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 43

Gindala si Jeremias sa Egipto

1Pagkatapos hambal ni Jeremias sa tanan nga tawo sang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios parte sa ila, nagsiling sa iya si Azaria nga anak ni Hoshaya, si Johanan nga anak ni Karea, kag ang iban pa nga mga hambog nga tawo, “Nagabutig ka! Ang Ginoo nga aton Dios wala nagpadala sa imo sa pagsiling sa amon nga indi kami magkadto sa Egipto sa pag-estar didto. Si Baruc nga anak ni Neria nagasulsol sa imo nga itugyan kami sa mga taga-Babilonia, agod patyon nila kami ukon bihagon pa-Babilonia.”

Gani si Johanan kag ang mga kaupod niya nga mga opisyal sang mga soldado, kag ang tanan nga tawo, wala magtuman sa sugo sang Ginoo nga magpabilin sa Juda. Sa baylo, gindala ni Johanan kag sang mga kaupod niya nga mga opisyal ang mga tawo pakadto sa Egipto. Ini nga mga tawo amo anay ang nagbalik sa Juda halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin sila naglalapta. Lakip sa ila amo ang mga lalaki, babayi, kabataan, mga anak nga babayi sang hari sang Juda, kag iban pa nga gintugyan ni Nebuzaradan nga pangulo sang mga guwardya kay Gedalia nga anak ni Ahikam kag apo ni Shafan. Gindala man nila si Propeta Jeremias kag si Baruc nga anak ni Neria. Wala nila pagtumana ang Ginoo kag nagkadto gid sila sa Egipto, hasta sa siyudad sang Tapanhes.

Didto sa Tapanhes, nagsiling ang Ginoo kay Jeremias, “Samtang nagatan-aw ang katawhan sang Juda, magkuha ka sang dalagko nga mga bato kag ilubong sa duta, sa tunga sang alagyan[a] pasulod sa palasyo sang Faraon sa Tapanhes. 10 Magsiling ka dayon sa ila nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, nagasiling, ‘Ipadala ko ang akon alagad nga si Haring Nebucadnezar sang Babilonia, kag iplastar ko ang iya trono kag harianon nga tolda sa sini nga mga bato nga ginpalubong ko sa tunga sang alagyan. 11 Salakayon niya ang Egipto kag patyon ang mga natalana nga patyon kag bihagon ang mga natalana nga bihagon. Patyon sa inaway ang natalana nga mapatay sa inaway. 12 Sunugon niya ang mga templo sang mga dios-dios sang Egipto, kag ang mga dios-dios mismo magakalasunog. Dayon bihagon niya ang mga tawo pa-Babilonia. Limpyuhan niya ang duta sang Egipto sang mga tawo pareho sang paglimpyo sang manugbantay sang karnero sang iya bayo nga may mga kuto. Kag magahalin si Nebucadnezar nga indi maano. 13 Panggub-on niya ang ginapakabalaan nga mga haligi sa Heliopolis[b] sa Egipto. Sunugon gid niya ang mga templo sang mga dios-dios sa Egipto.’ ”

Notas al pie

  1. 43:9 sa duta, sa tunga sang alagyan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 43:13 Heliopolis: sa literal, balay sang adlaw.