Het Boek

Jeremia 12

Het volk door de Here verstoten

1Here, U bent altijd rechtvaardig als ik een zaak aan U voorleg om uw beslissing te horen. Mag ik daarom deze klacht aan U voorleggen: waarom gaat het slechte mensen altijd goed? Waarom hebben de goddelozen zoʼn gemakkelijk leven? U plant ze, ze schieten wortel, bloeien op en hun handel floreert. Hun winsten groeien en zij zijn rijk. Zij zeggen: ‘God zij dank!’ Maar in hun hart menen zij daar niets van. Maar wat mij betreft, Here, U kent mijn hart, U weet hoe ik naar U verlang. Sleur hen weg als hulpeloze schapen naar het slachthuis, Here. Veroordeel hen, o God! Hoe lang moet uw land al hun daden nog verdragen? Zelfs het gras in de weiden is erdoor verdord. De wilde dieren en de vogels zijn omgekomen door de goddeloosheid van de mensen. Maar toch blijven de mensen zeggen: ‘God zal geen oordeel over ons brengen. Ons kan niets gebeuren!’ De Here gaf mij als antwoord: ‘Als u al moeite hebt om mensen bij te houden, wat doet u dan als u het moet opnemen tegen paarden, tegen de koning, zijn hofhouding en al zijn slechte priesters? Als u op vlak terrein al struikelt en valt, hoe zal het u dan vergaan in de wildernis bij de Jordaan? Zelfs uw broers, uw eigen familie, hebben u verraden. Achter uw rug spreken zij tegen iedereen kwaad over u. Vertrouw hen niet, hoe vriendelijk ze ook praten. Geloof hen niet.’

Toen zei de Here: ‘Ik heb mijn volk, mijn erfenis, verstoten, Ik heb de mensen van wie Ik houd aan hun vijanden overgeleverd. Mijn volk heeft als een leeuw tegen Mij gebruld, daarom ben Ik het gaan haten. Mijn volk is een lokaas. Ik zal zwermen roofvogels en wilde dieren erop afsturen om het te verscheuren. 10 Vele buitenlandse heersers zullen een ravage maken van mijn wijngaard, mijn akkers kapottrappen en de schoonheid van mijn velden in een troosteloze wildernis veranderen. 11 Zij zullen het land tot een dorre lege woestenij maken. Het hele land zal vernield worden en niemand zal er naar omzien. 12 Verwoestende legers zullen het land plunderen, het zwaard van de Here zal velen doden, nergens is men meer veilig. 13 Mijn volk heeft tarwe gezaaid, maar zal dorens oogsten. De mensen hebben hard gewerkt, zonder dat het hun iets oplevert. Zij zullen een oogst van schande binnenhalen, want de vreselijke toorn van de Here rust op hen.’

14 En nu zegt de Here tegen de slechte volken die het land omringen dat God zijn volk Israël gaf: ‘Kijk, Ik zal u net zo uit uw land wegrukken als Juda. 15 Maar daarna zal Ik medelijden met u krijgen en u weer terugbrengen naar uw eigen land, iedereen naar zijn eigen erfdeel. 16 En als deze heidense volken bij mijn naam leren zweren door te zeggen: “Zo waar als de Here leeft,” net zoals zij mijn volk bij de naam van Baäl hebben leren zweren, dan zullen zij bij mijn volk gaan horen. 17 Maar ieder volk dat weigert Mij te gehoorzamen, zal weer worden weggejaagd en vernietigd,’ zegt de Here.

New American Standard Bible

Jeremiah 12

Jeremiah’s Prayer

1Righteous are You, O Lord, that I would plead my case with You;
Indeed I would discuss matters of justice with You:
Why has the way of the wicked prospered?
Why are all those who deal in treachery at ease?
You have planted them, they have also taken root;
They grow, they have even produced fruit.
You are near [a]to their lips
But far from their [b]mind.
But You know me, O Lord;
You see me;
And You examine my heart’s attitude toward You.
Drag them off like sheep for the slaughter
And [c]set them apart for a day of carnage!
How long is the land to mourn
And the vegetation of the countryside to wither?
For the wickedness of those who dwell in it,
Animals and birds have been snatched away,
Because men have said, “He will not see our latter ending.”

“If you have run with footmen and they have tired you out,
Then how can you compete with horses?
If you fall down in a land of peace,
How will you do in the [d]thicket of the Jordan?
“For even your brothers and the household of your father,
Even they have dealt treacherously with you,
Even they have cried aloud after you.
Do not believe them, although they may say nice things to you.”

God’s Answer

“I have forsaken My house,
I have abandoned My inheritance;
I have given the beloved of My soul
Into the hand of her enemies.
“My inheritance has become to Me
Like a lion in the forest;
She has [e]roared against Me;
Therefore I have come to hate her.
“Is My inheritance like a speckled bird of prey to Me?
Are the birds of prey against her on every side?
Go, gather all the beasts of the field,
Bring them to devour!
10 “Many shepherds have ruined My vineyard,
They have trampled down My field;
They have made My pleasant field
A desolate wilderness.
11 [f]It has been made a desolation,
Desolate, it mourns [g]before Me;
The whole land has been made desolate,
Because no man lays it to heart.
12 “On all the [h]bare heights in the wilderness
Destroyers have come,
For a sword of the Lord is devouring
From one end of the land even to the [i]other;
There is no peace for [j]anyone.
13 “They have sown wheat and have reaped thorns,
They have strained themselves [k]to no profit.
But be ashamed of your [l]harvest
Because of the fierce anger of the Lord.”

14 Thus says the Lord concerning all My wicked neighbors who strike at the inheritance with which I have endowed My people Israel, “Behold I am about to uproot them from their land and will uproot the house of Judah from among them. 15 And it will come about that after I have uprooted them, I will again have compassion on them; and I will bring them back, each one to his inheritance and each one to his land. 16 Then if they will really learn the ways of My people, to swear by My name, ‘As the Lord lives,’ even as they taught My people to swear by Baal, they will be built up in the midst of My people. 17 But if they will not listen, then I will uproot that nation, uproot and destroy it,” declares the Lord.

Notas al pie

 1. Jeremiah 12:2 Lit in their mouth
 2. Jeremiah 12:2 Lit kidneys
 3. Jeremiah 12:3 Lit sanctify them
 4. Jeremiah 12:5 Lit pride
 5. Jeremiah 12:8 Lit raised her voice
 6. Jeremiah 12:11 Lit One has made it
 7. Jeremiah 12:11 Or upon
 8. Jeremiah 12:12 Or caravan trails
 9. Jeremiah 12:12 Lit other end of the land
 10. Jeremiah 12:12 Lit all flesh
 11. Jeremiah 12:13 Lit they do not profit
 12. Jeremiah 12:13 Lit products