Het Boek

Jakobus 5:1-20

Wees geduldig en houd moed

1De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. 2Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. 3Uw zilver en goud zijn door roest aangetast. Die roest zal tegen u getuigen tegenover God en u zult erdoor worden verteerd als door een vuur. U blijft rijkdom verzamelen, terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. 4Luister naar het geschreeuw van de landarbeiders die u niet hebt gegeven wat zij verdienden. De oppermachtige Here heeft hun geschreeuw ook gehoord. 5U hebt op aarde veel plezier gehad. U hebt in grote weelde geleefd en uzelf vetgemest, zoals een dier wordt vetgemest voor de slacht. 6U hebt goede mensen die zich niet tegen u konden verdedigen, veroordeeld en gedood.

7Broeders en zusters, wacht geduldig tot de Here terugkomt, zoals een boer tot de herfst wacht om zijn oogst binnen te halen. 8Wees dus geduldig en houd moed, want het duurt niet lang meer voordat de Here komt. 9Mopper niet op elkaar. Is op uzelf dan niets aan te merken? Ik wil u er nog eens op wijzen dat de Here eraan komt, opdat u hierom niet veroordeeld wordt. 10Neem een voorbeeld aan de profeten die namens de Here hebben gesproken. Als zij slecht behandeld werden, lieten zij het over hun kant gaan. 11Wij noemen hen gelukkig, omdat zij dwars door alles heen de Here trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de Here liefdevol en goed is en vol medeleven zijn hulp geeft.

12Waar ik vooral de nadruk op wil leggen, vrienden, is dat u niet mag zweren, niet bij de hemel, niet bij de aarde, bij niets! Als u ja zegt, moet het ja zijn, en als u nee zegt, moet het nee zijn. Anders bent u strafbaar voor God.

13Als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij een lied voor God zingen. 14Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. 15Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven. 16Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. 17Elia was een gewoon mens, net als wij. Hij vroeg God of Hij geen regen meer op het land wilde laten vallen, en drieënhalf jaar lang viel er geen druppel regen! 18Daarna vroeg hij God het weer te laten regenen en de regen viel in stromen neer. Het land werd weer fris en groen.

19Broeders en zusters, als een van u niet langer met de Here leeft, moet u hem weer bij de Here terugbrengen. 20Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden.

New Russian Translation

Иакова 5:1-20

Предупреждение богатым

1Теперь послушайте меня вы, богатые. Плачьте и рыдайте, потому что на вас надвигаются несчастья. 2Ваше богатство сгнило, вашу одежду изъела моль. 3Ваше золото и серебро проржавели, и их ржавчина будет свидетельством против вас и, как огонь, пожрет вас. Вы собрали богатство на последние дни! 4Те деньги, что вы недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль жнецов слышит Господь Сил5:4 Греч.: «Саваоф» (евр.: «Цеваот»).. 5Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, но откормили себя на день заклания. 6Вы осудили и убили праведного5:6 Или: «невинного»; или: «Праведника»., который не сопротивлялся вам.

Будьте терпеливы

7Братья, наберитесь терпения до пришествия Господа. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, пока он получит осенние и весенние дожди5:7 См. Втор. 11:14; Иер. 5:24; Иоиль 2:23.. 8Будьте же и вы терпеливы и укрепляйте свои сердца, потому что пришествие Господа близко. 9Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей.

10Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Господа. 11Мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Иова и видели, как в конце Господь5:11 См. Иов. благословил его, потому что Господь богат милостью и состраданием.

О клятве

12Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» – настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными.

Сила молитвы

13Если кто-либо из вас страдает – пусть молится. Кто-то счастлив? Пусть поет хвалебные песни. 14Кто-то из вас болен? Пусть позовет старейшин церкви, чтобы те помолились над ним и помазали бы его маслом во имя Господа5:14 Помазали бы его маслом – по всей вероятности, речь здесь идет о ритуальном использовании масла, символа Святого Духа. Подтверждением этой точки зрения может служить, например, выражение «во имя Господа».. 15И молитва с верой исцелит больного: Господь поднимет его. Если заболевший согрешил, то он будет прощен. 16Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое.

17Илия был таким же человеком, как и мы. Но он ревностно помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. 18Потом, опять же по его молитве, небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай5:17-18 См. 3 Цар. 17:1; 18:42-45..

Об уклонившихся от истины

19Братья мои, если кто-то из вас уклонится от истины, а другой возвратит его к ней, 20то пусть вернувший грешника на правильный путь знает, что он этим спасет душу грешника от смерти и покроет множество грехов5:20 См. Прит. 10:12..