Het Boek

Hosea 1:1-12

Hoseaʼs vrouw en kinderen

1Hosea, de zoon van Beëri, ontving verscheidene boodschappen van de Here. Dat was in de tijd dat de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Jehiskiaover Juda regeerden en dat koning Jerobeam, de zoon van Joas, over Israël regeerde.

2Dit is de eerste boodschap van de Here.

De Here zei tegen Hosea: ‘Trouw met een vrouw die prostituee is en kinderen heeft die door andere mannen verwekt zijn. Dit zal een voorbeeld zijn van de manier waarop mijn volk Mij ontrouw is geweest. Want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren.’ 3Toen trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaïm. Zij raakte in verwachting en schonk het leven aan een zoon. 4De Here zei: ‘Noem het kind Jizreël, want het duurt niet lang meer of Ik zal in het dal van Jizreël wraaknemen op Jehuʼs koningshuis voor de moorden die Jehu heeft begaan. Ja, Ik zal zelfs een einde maken aan de positie van Israël als onafhankelijk koninkrijk. 5In het dal van Jizreël zal Israël een verpletterende nederlaag lijden.’

6Gomer raakte opnieuw in verwachting en deze keer was het een dochter. God zei tegen Hosea: ‘Noem haar Lo-Ruchama (Geen medelijden meer), want Ik zal geen medelijden meer hebben met Israël of haar weer vergeven. 7Maar Ik zal Mij wél het lot aantrekken van het volk van Juda. Ik, die haar God ben, zal haar verlossen van haar vijanden, zonder hulp van haar troepen of wapens.’ 8Toen Gomer Lo-Ruchama niet meer zelf voedde, werd zij voor de derde keer zwanger en bracht een zoon ter wereld. 9God zei: ‘Geef hem de naam Lo-Ammi (Niet mijn volk), want Israël is niet van Mij en Ik ben niet haar God. 10Toch zal eens de tijd komen waarin Israël zal uitgroeien tot een groot volk. Er zullen meer mensen zijn dan iemand ooit kan tellen, zoveel als het zand aan het strand! Op de plaats waar gezegd werd: “U bent niet mijn volk,” zal Ik dan zeggen: “U bent mijn kinderen, kinderen van de levende God.” 11Dan zullen het volk van Juda en dat van Israël zich verenigen en één leider over zich aanstellen. Samen zullen zij terugkeren uit ballingschap. Wat zal dat een grandioze dag zijn, als God zijn volk weer zal uitzaaien op de vruchtbare grond van hun eigen land!’

12O Jizreël, geef uw broers en zusters een nieuwe naam. Noem uw broers nu Ammi (Mijn volk) en uw zusters Ruchama (Medelijden).

New Russian Translation

Осия 1:1-11

1Слово Господа, которое было к Осии, сыну Беэрии, во времена правления иудейских царей – Уззии, Иотама, Ахаза, Езекии1:1 Эти иудейские цари правили в период с 791 по 699 гг. до н. э. и во времена царствования Иеровоама, сына Иоаша, царя Израиля1:1 Иеровоам II был царем Израиля в период с 793 по 753 гг. до н. э. В течение последующих 30 лет, т. е. до ассирийского завоевания, в Израиле было шесть царей, четверо из которых были предательски убиты, а один из них был взят в ассирийский плен. Осия был пророком во времена правления этих царей, но тот факт, что он не упоминает их имен, говорит о том, что Осия осуждал зло этих царей (см. 7:1-7, где ярко выражена его оценка царей Израиля)..

Жена и дети Осии

2Когда Господь начал говорить через Осию, Он сказал ему:

– Пойди, возьми себе в жены блудницу и с ней детей ее разврата1:2 Букв.: «детей разврата». Вероятнее всего эти дети были детьми Осии и Гомери (см. 1:3), хотя не исключено, что один или более из этих детей были от Гомери и другого мужчины., потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Господа.

3Итак, он взял себе в жены Гомерь, дочь Дивлаима, и она забеременела и родила ему сына. 4И тогда Господь сказал Осии:

– Назови его Изреель, потому что вскоре Я накажу дом Ииуя за резню в Изрееле1:4 Бог Сам повелел Ииую уничтожить дом Ахава за его беззакония. Однако Ииуй явно зашел слишком далеко в исполнении этого повеления и убил многих невинных людей (см. 4 Цар. 9–10). Бог сказал, что ни один человек не должен страдать за грехи другого (см. Втор. 24:16). и положу конец царству дома Израиля. 5В тот день Я сокрушу лук Израиля в долине Изреель.

6Гомерь вновь забеременела и родила дочь. Тогда Господь сказал Осии:

– Назови ее Ло-Рухама1:6 Это имя означает «непомилованная»., потому что Я уже больше не помилую дом Израиля и не буду прощать его. 7Но Я помилую дом Иуды и спасу их не луком, мечом или битвой, не конями и всадниками, а силою Господа, их Бога.

8После того как Гомерь отняла Ло-Рухаму от груди, она забеременела и родила еще одного сына. 9Тогда Господь сказал:

– Назови его Ло-Амми1:9 Это имя означает «не Мой народ»., потому что вы не Мой народ, и Я не ваш Бог. 10И все же число израильтян будет как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано: «Вы не Мой народ», они будут названы сынами живого Бога. 11Народ Иуды и народ Израиля будут объединены, назначат одного вождя и выйдут из земли переселения, потому что велик будет день Изрееля1:11 Имя Изреель означает «Бог сеет»..