Het Boek

Hooglied 3

1In mijn slaap zocht ik mijn liefste. Ik zocht en zocht, maar kon hem niet vinden.
Ik wilde opstaan en in de stad naar hem zoeken. In mijn droom zocht ik mijn liefste op de straten en pleinen, maar vond hem niet.
De nachtwakers vonden mij tijdens hun nachtelijke ronde. Ik vroeg of zij mijn liefste soms gezien hadden.
Amper waren zij weg of ik vond mijn liefste eindelijk! Ik klampte mij aan hem vast en liet hem niet meer los tot ik hem bij mij thuis gebracht had. Ik ging met hem de kamer van mijn moeder binnen.
Meisjes van Jeruzalem, let op wat ik jullie met nadruk zeg. Let daarbij op de gazellen en hinden op het veld. Zij kunnen jullie een les leren. Loop niet vooruit op de liefde, overhaast niets. Laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is.

Wat komt daar aan vanuit de woestijn? Het lijken wel rookzuilen, geurend naar wierook en mirre en allerlei ander reukwerk dat de kooplieden verkopen.
O kijk! Het is de draagstoel van koning Salomo, hij is omringd door de zestig dapperste helden uit het leger.
Zij zijn allemaal goed getraind en dragen op de heup een zwaard om paraat te zijn bij nachtelijke aanvallen.
Koning Salomo heeft voor zichzelf een draagkoets laten maken van hout uit de bossen van de Libanon.
10 De spijlen heeft hij van zilver laten maken en de leuning van puur goud. De zitting is bekleed met dieprode stof. De binnenkant van de koets is bekleed met prachtige geschenken, die de meisjes van Jeruzalem de koning uit liefde hebben gegeven.

11 Vooruit, meisjes van Jeruzalem, haast u om koning Salomo te zien. Hij draagt de kroon die zijn moeder hem op zijn trouwdag gaf. Die dag zal hij nooit vergeten, dat was voor hem een vreugdevolle dag.

Nouă Traducere În Limba Română

Cântarea Cântărilor 3

1Am tânjit toată noaptea, în patul meu,
    după iubitul inimii mele;
        am tânjit după el, dar el n-a venit.
Însă acum mă voi ridica şi voi străbate cetatea,
    voi merge pe străzile şi în pieţele ei;
îl voi căuta pe iubitul inimii mele!
    L-am căutat, dar nu l-am găsit.
M-au găsit santinelele
    care dădeau ocol cetăţii.
        „Nu l-aţi văzut pe iubitul inimii mele?“
De-abia trecusem de ei
    şi l-am găsit pe iubitul inimii mele!
L-am prins şi nu l-am mai lăsat
    până nu l-am adus în casa mamei mele,
        în odaia celei ce m-a născut.
Vă conjur, fiice ale Ierusalimului,
    pe gazelele şi pe căprioarele câmpului:
nu stârniţi şi nu treziţi iubirea
    până când nu-i va face ei plăcere!

Corul

Ce se iveşte din pustie,
    ca nişte stâlpi de fum,
parfumaţi cu smirnă şi cu tămâie,
    preparaţi din toate aromele negustorului?
Iată, este lectica[a] lui Solomon,
    cu şaizeci de războinici în jurul ei,
        dintre bărbaţii cei mai viteji ai lui Israel,
toţi înarmaţi cu săbii
    şi având experienţă în luptă,
fiecare purtându-şi sabia la şold,
    din cauza terorii din noapte.
Regele Solomon şi-a făcut această lectică[b]
din lemn de Liban.
10 Stâlpii i-a făcut din argint,
    iar cadrul din aur.
Scaunul a fost făcut din purpură,
    iar interiorul a fost împodobit cu piele[c]
        de[d] către fiicele Ierusalimului.
11 Ieşiţi, fiice ale Sionului,
    şi priviţi-l pe regele Solomon purtând coroana,
coroana primită de la mama sa
    în ziua căsătoriei lui,
        în ziua bucuriei inimii lui!

Notas al pie

  1. Cântarea Cântărilor 3:7 Aici cu referire la patul lui Solomon; termenul ebraic este diferit de cel din v. 9
  2. Cântarea Cântărilor 3:9 Aici cu referire la tronul lui Solomon; termenul ebraic este diferit de cel din v. 7
  3. Cântarea Cântărilor 3:10 Sau: dragoste; este posibilă o ambiguitate intenţionată sau un joc de cuvinte între ahaba (piele) şi ahaba (dragoste)
  4. Cântarea Cântărilor 3:10 Sau: iar interiorul împodobit este un dar din dragoste / din partea; sau: împodobit cu piele / iubire. / Fiicele Ierusalimului