Het Boek

Hebreeën 1

Gods Zoon is hoger dan de engelen

1In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt.

Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel. Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn Vader Hem heeft gegeven: Zoon van God. Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag het leven gegeven.’ Een andere keer zei Hij: ‘Ik zal zijn Vader zijn en Hij mijn Zoon.’ En toen Hij zijn enige Zoon naar de aarde zond, zei Hij: ‘Laten alle engelen van God Hem aanbidden.’ God zegt van zijn engelen: ‘De windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient Hem.’

Maar van zijn Zoon zegt Hij: ‘Uw troon, o God, staat tot in eeuwigheid vast, uw bewind is een rechtvaardig bewind. U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom heeft uw God, o God, U met meer blijdschap overgoten dan iemand anders.’ 10 Hij wordt ook Here genoemd, als er staat: ‘Here, in het begin hebt U de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. 11 Eens zullen die vergaan, maar U blijft voor altijd. Zij zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren, 12 op een dag zult U ze oprollen en door nieuwe vervangen. Maar U zult Zelf nooit veranderen, aan uw bestaan komt geen einde.’

13 Heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen zijn Zoon: ‘Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan U onderworpen heb’? 14 Nee, want de engelen zijn geesten die God dienen en die Hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden, te helpen.

Nya Levande Bibeln

Hebreerbrevet 1

Jesus Kristus är Guds son

1Ofta och på många olika sätt har Gud talat till våra förfäder genom profeterna och undan för undan avslöjat sina planer.

Men nu mot tidens slut har han talat till oss genom sin Son. Genom Sonen har Gud skapat världen, och allt ska till sist också tillhöra Sonen.

Guds Son utstrålar Faderns härlighet. Han återspeglar Fadern själv, och han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att rena oss från synden och som nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige.

Guds sons förhållande till änglarna

Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar också det namn som han fått av sin Far.

5-6 Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: Du är min Son, och i dag har jag gett dig den härlighet som hör till det namnet. Eller: Jag är hans Far, och han är min Son. Och när hans förstfödde Son kom till jorden sa Gud: Alla Guds änglar ska ära honom.

Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden, och som tjänare, flammande av eld.

Men om sin Son säger han: Ditt kungarike, Gud, kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa.

Du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan.

10 Gud kallade honom också Herre, när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden, och himlarna är ett verk av dina händer.

11 Allt detta ska försvinna och bli till ingenting, men du kommer att finnas i evighet. De kommer att nötas ut som gamla kläder,

12 och en dag kommer du att vika ihop dem och byta ut dem mot något nytt. Men du själv kommer aldrig att förändras, och du lever i evighet.

13 Har Gud någonsin sagt till en ängel det som han säger till sin Son: Sitt här på hedersplatsen vid min högra sida tills jag har lagt alla dina fiender under dina fötter?

14 Nej, änglarna är ju bara budbärare som skickas ut för att hjälpa dem som ska bli frälsta och räddade.