Handelingen 3 – HTB & CARSA

Het Boek

Handelingen 3:1-26

De genezing van een verlamde

1Op een middag omstreeks drie uur, het Joodse gebedsuur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. 2Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de Mooie Poort (een van de tempelpoorten) gedragen om daar te bedelen. 3Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om geld. 4Zij keken hem aandachtig aan en Petrus zei: ‘Kijk ons aan!’ 5De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen. 6‘Geld heb ik niet,’ zei Petrus, ‘maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’

7Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. 8Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. 9Alle mensen zagen hem lopen en hoorden hoe hij God prees. 10Vol verbazing herkenden zij hem als de verlamde man die altijd bij de Mooie Poort zat te bedelen. Wat met hem gebeurd was, ging hun verstand te boven.

11Iedereen stroomde samen in de zuilenhal van Salomo, waar Petrus en Johannes door de man werden vastgehouden. Toen Petrus al die mensen zag, zei hij: ‘Mannen van Israël, waarom bent u zo verbaasd? Wat staat u ons aan te staren? 12U denkt toch niet dat wij deze man door onze eigen kracht of godsdienstigheid hebben laten lopen? 13De God van Abraham, Isaak en Jakob geeft hiermee eer aan zijn dienaar Jezus, die door u aan de Romeinen is uitgeleverd. 14U hebt Hem afgewezen, zelfs toen Pilatus vond dat Hij vrijgelaten moest worden. 15Tegenover deze heilige en rechtvaardige man bleef u vijandig, maar u eiste de vrijlating van een moordenaar! Daarmee bent u de moordenaars van de Levensvorst geworden. Maar God heeft Hem uit de dood teruggebracht in het leven. Wij zijn daar getuigen van. 16Jezus heeft deze lamme man genezen. Door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond geworden. U ziet het zelf! 17Broeders, ik weet dat u indertijd niet besefte wat u deed en uw leiders ook niet. 18Maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Want lang van tevoren had Hij al door zijn profeten gezegd dat zijn Christus veel zou lijden. 19Heb er dus berouw over en bekeer u tot God, dan zal Hij uw zonden wegdoen, 20zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. Hij zal dan de Christus naar u toe sturen die Hij voor u bestemd heeft: Jezus, 21die naar de hemel moest teruggaan tot de tijd van het volledige herstel. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door zijn heilige profeten. 22Zo zei Mozes bijvoorbeeld: “De Here God zal uit uw midden een profeet laten opstaan, iemand zoals ik. U moet luisteren naar alles wat Hij tegen u zeggen zal. 23Maar wie niet naar Hem luistert, zal gedood worden!” 24Ook Samuël en alle andere profeten die na hem kwamen, hebben dit voorspeld. 25U bent nakomelingen van de profeten. En wat God uw voorouders heeft beloofd, geldt ook voor u. God heeft immers tegen Abraham gezegd dat zijn nageslacht alle volken van de wereld tot zegen zal zijn? 26God heeft zijn dienaar Jezus in de eerste plaats laten opstaan om u te zegenen, zodat u het kwaad de rug zult toekeren.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Деяния 3:1-26

Петир исцеляет нищего калеку

1Однажды в три часа дня, во время молитвы3:1 То есть во время иудейской молитвы «минха», подобной арабской послеполуденной молитве «салату-ль-акр». В те времена иудеи трижды молились в определённое время в течение дня: в 9 утра (шахарит), в 3 часа пополудни (минха) и на закате солнца (ма’арив)., Петир и Иохан шли в храм. 2В это время туда принесли человека, хромого от рождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались Прекрасными, и он просил милостыню у входящих в храм. 3Увидев Петира и Иохана, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. 4Петир и Иохан пристально посмотрели на него, и Петир сказал:

– Взгляни на нас!

5Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. 6Но Петир сказал:

– Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Исы аль-Масиха из Назарета – встань и ходи!

7Он взял его за правую руку, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки калеки окрепли. 8Он вскочил на ноги и начал ходить! Он вошёл с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Аллаха. 9И все люди видели его ходящим и восхваляющим Аллаха. 10Они узнавали в нём того человека, который сидел и просил милостыню у Прекрасных ворот храма, и изумлялись тому, что с ним произошло.

Речь Петира в колоннаде Сулеймана

11Нищий держался за Петира и Иохана, и весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Сулеймана. 12Увидев это, Петир обратился к народу:

– Исраильтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? 13Бог Ибрахима, Исхака и Якуба, Бог наших предков3:13 См. Исх. 3:6, 15., прославил Своего Раба Ису, Которого вы предали и от Которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить Его. 14Но вы отреклись от Святого и Праведного и выпросили, чтобы вам освободили убийцу. 15Вы убили Создателя жизни! Но Аллах воскресил Его из мёртвых, и мы этому свидетели. 16Имя Исы укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, потому что он поверил в это имя, и вера, которая даётся через Ису, совершила исцеление на ваших глазах.

17Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию. 18Но именно так Аллах исполнил то, что Он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Его Помазаннику3:18 Помазанник («Машиах» (евр.), «Масих» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и в Книге Пророков. предстоят страдания.

19Итак, покайтесь и обратитесь к Аллаху, чтобы ваши грехи были стёрты, 20чтобы от Вечного пришли времена духовного обновления и чтобы Он послал предназначенного вам Масиха – Ису.

21Но Иса должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Аллах восстановит всё, время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков. 22Ведь Муса сказал: «Из вашего народа Вечный, ваш Бог, поставит вам Пророка, подобного мне. Вы должны слушать Его во всём, что бы Он ни сказал вам. 23И всякий, кто не послушает Того Пророка, будет искоренён из народа»3:22-23 Втор. 18:15, 18, 19.. 24Да и все пророки, которые когда-либо говорили, начиная с Шемуила, также предсказывали эти дни. 25Вы же – наследники пророков и священного соглашения, которое Аллах заключил с вашими отцами. Он сказал Ибрахиму: «Через твоё потомство получат благословение все народы на земле»3:25 Нач. 22:18..

26Когда Аллах воскресил Своего Раба, Он прежде всего послал Его к вам, чтобы благословить вас, призвав каждого из вас отвратиться от его злых дел.