Haggai 2 – HTB & NIV

Het Boek

Haggai 2:1-24

Gods belofte van zegen

1Op de eenentwintigste dag van de zevende maand in datzelfde jaar 2sprak de Here weer tegen zijn volk door middel van de profeet Haggai. 3Haggai moest aan gouverneur Zerubbabel en hogepriester Jozua en iedereen die was overgebleven in het land, vragen: 4‘Wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag? Was hij niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Er moet aan deze tempel nog heel wat verbeterd worden! 5Maar, Zerubbabel, houd de moed erin. En Jozua en alle anderen, laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want Ik ben met u,’ zegt de Here van de hemelse legers. 6‘Toen u uit Egypte trok, heb Ik beloofd dat mijn Geest altijd bij u zou zijn. Wees daarom niet bang. 7Binnen zeer korte tijd zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het vasteland laten beven. 8Ik zal zelfs alle volken laten beven en de kostbaarheden van alle volken zullen naar mijn tempel komen en Ik zal deze plaats vullen met mijn macht en majesteit. 9Want al het zilver en goud is van Mij,’ zegt de Here van de hemelse legers. 10‘De heerlijkheid van deze tempel zal in de toekomst veel groter zijn dan die van de vorige tempel! En op deze plaats zal Ik vrede en voorspoed geven,’ zegt de Here van de hemelse legers.

11Op de vierentwintigste dag van de negende maand van koning Dariusʼ tweede regeringsjaar, zei de Here tegen de profeet Haggai: 12‘Stel de priesters deze vraag over de wet: 13“Als iemand een stuk heilig offervlees in zijn kleren draagt en zijn kleren strijken toevallig langs wat brood, wijn of vlees, wordt dat dan ook heilig?” ’ 14‘Nee, natuurlijk niet,’ antwoordden de priesters. ‘Heiligheid gaat niet zomaar van het ene op het andere over.’ Toen vroeg Haggai: ‘Maar als iemand een lijk aanraakt en zo volgens de wet onrein wordt en dan iets aanraakt, wordt dat dan onrein?’ ‘Ja, inderdaad,’ antwoordden de priesters. 15Haggai zei: ‘Zo is het ook met dit hele volk in de ogen van de Here. Alles wat ze oogsten, alles wat ze doen en alles wat ze offeren is onrein. 16Vroeger, voor de herbouw van de tempel, ging het er steeds als volgt aan toe: 17als u een graanoogst van twintig mud verwachtte, bleek er maar tien mud te zijn. Als u verwachtte vijftig vaten wijn uit de wijnpers te scheppen, bleken het er maar twintig te zijn. 18Ik stuurde plantenziekten, schimmel en hagel om uw oogst te vernielen, maar u bent niet naar Mij teruggekeerd,’ zegt de Here. 19‘Let nu eens goed op wat er na vandaag, de vierentwintigste van deze maand, gaat gebeuren. Want vandaag zijn de fundamenten van de tempel van de Here gelegd en van nu af zal Ik u zegenen. 20Bedenk dat Ik u deze belofte geef, voordat u zelfs maar bent begonnen aan de eigenlijke bouw van de tempel en voordat u uw graan hebt geoogst en voordat er een nieuwe oogst is van druiven, vijgen, granaatappels of olijven. Dit is mijn belofte: vanaf vandaag zal Ik u zegenen.’ 21Diezelfde dag ontving Haggai nog een boodschap van de Here. 22De Here zei: ‘Zeg tegen Zerubbabel, de gouverneur van Juda: “Ik zal de hemel en de aarde doen beven. 23Ik zal de regeringen van alle koninkrijken omverwerpen en hun macht breken. Ik zal hun strijdwagens, hun wagenmenners en hun paarden vernietigen. Hun ruiters zullen elkaar met het zwaard afmaken. 24Wanneer dat gebeurt, zal Ik u, mijn dienaar Zerubbabel, een heel bijzondere functie geven, want Ik heb u uitgekozen,” ’ zegt de Here van de hemelse legers.

New International Version

Haggai 2:1-23

1on the twenty-first day of the seventh month, the word of the Lord came through the prophet Haggai: 2“Speak to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua son of Jozadak,2:2 Hebrew Jehozadak, a variant of Jozadak; also in verse 4 the high priest, and to the remnant of the people. Ask them, 3‘Who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? 4But now be strong, Zerubbabel,’ declares the Lord. ‘Be strong, Joshua son of Jozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land,’ declares the Lord, ‘and work. For I am with you,’ declares the Lord Almighty. 5‘This is what I covenanted with you when you came out of Egypt. And my Spirit remains among you. Do not fear.’

6“This is what the Lord Almighty says: ‘In a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. 7I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory,’ says the Lord Almighty. 8‘The silver is mine and the gold is mine,’ declares the Lord Almighty. 9‘The glory of this present house will be greater than the glory of the former house,’ says the Lord Almighty. ‘And in this place I will grant peace,’ declares the Lord Almighty.”

Blessings for a Defiled People

10On the twenty-fourth day of the ninth month, in the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Haggai: 11“This is what the Lord Almighty says: ‘Ask the priests what the law says: 12If someone carries consecrated meat in the fold of their garment, and that fold touches some bread or stew, some wine, olive oil or other food, does it become consecrated?’ ”

The priests answered, “No.”

13Then Haggai said, “If a person defiled by contact with a dead body touches one of these things, does it become defiled?”

“Yes,” the priests replied, “it becomes defiled.”

14Then Haggai said, “ ‘So it is with this people and this nation in my sight,’ declares the Lord. ‘Whatever they do and whatever they offer there is defiled.

15“ ‘Now give careful thought to this from this day on2:15 Or to the days past—consider how things were before one stone was laid on another in the Lord’s temple. 16When anyone came to a heap of twenty measures, there were only ten. When anyone went to a wine vat to draw fifty measures, there were only twenty. 17I struck all the work of your hands with blight, mildew and hail, yet you did not return to me,’ declares the Lord. 18‘From this day on, from this twenty-fourth day of the ninth month, give careful thought to the day when the foundation of the Lord’s temple was laid. Give careful thought: 19Is there yet any seed left in the barn? Until now, the vine and the fig tree, the pomegranate and the olive tree have not borne fruit.

“ ‘From this day on I will bless you.’ ”

Zerubbabel the Lord’s Signet Ring

20The word of the Lord came to Haggai a second time on the twenty-fourth day of the month: 21“Tell Zerubbabel governor of Judah that I am going to shake the heavens and the earth. 22I will overturn royal thrones and shatter the power of the foreign kingdoms. I will overthrow chariots and their drivers; horses and their riders will fall, each by the sword of his brother.

23“ ‘On that day,’ declares the Lord Almighty, ‘I will take you, my servant Zerubbabel son of Shealtiel,’ declares the Lord, ‘and I will make you like my signet ring, for I have chosen you,’ declares the Lord Almighty.”