Haggai 1 – HTB & APSD-CEB

Het Boek

Haggai 1:1-15

Oproep tot herbouw van de tempel

1Op de eerste dag van de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I, sprak de Here tot de profeet Haggai.

Haggai moest deze woorden doorgeven aan Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, de gouverneur van Juda, en aan hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak.

2De Here van de hemelse legers vraagt u: ‘Waarom zegt dit volk dat het nog geen tijd is om mijn tempel te herbouwen?’ 3-4 En via de profeet Haggai stelde de Here dit volk dezelfde vraag: ‘Is het voor u dan wél tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? 5Welnu,’ zegt de Here van de hemelse legers, ‘kijk eens naar het resultaat: 6u zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar u heeft nooit genoeg. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen: het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten! 7Denk toch eens goed na,’ zegt de Here van de hemelse legers. ‘Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. 8Trek dan de bergen in, haal hout en herbouw mijn tempel. Dan zal Ik werkelijk blij zijn en daar in macht en majesteit verschijnen,’ zegt de Here. 9‘U rekende op veel, maar kreeg weinig. En toen u het binnenhaalde, blies Ik het weg. Niets bleef over. En waarom? Omdat mijn tempel in puin ligt terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven! 10Daarom houd Ik de regen tegen en geef u slechte oogsten. 11Ja, Ik liet zelfs een grote droogte over het land en de bergen komen. Zo verdorden het graan, de druiven, de olijven en al uw andere gewassen. Onder de droogte hadden mens en dier te lijden en spande men zich tevergeefs in.’

12Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, luisterden met diep ontzag naar Haggaiʼs boodschap van de Here, hun God. 13Toen stuurde de Here opnieuw een boodschap aan zijn volk via zijn profeet Haggai en zei: ‘Ik ben met u, Ik zal u zegenen.’ 14En de Here van de hemelse legers gaf Zerubbabel, Jozua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen. 15Zij begonnen het werk op de vierentwintigste dag van die zesde maand, in het tweede regeringsjaar van koning Darius.

Ang Pulong Sa Dios

Haggai 1:1-15

Ang Pagtawag sa Ginoo sa Pagtukod sa Balay sa Ginoo

1Sa ikaduhang tuig ni Haring Darius, sa unang adlaw sa ika-unom, ang pulong sa Ginoo miabot kang Propeta Haggai alang kang Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, ug kang Joshua nga anak ni Jozadak ang pangulong pari.

2-3Kini mao ang giingon sa Ginoo nga Gamhanan: kining mga katawhan miingon, ang takna wala pa muabot aron tukoron ang balay sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo miabot kang Propeta Haggai: 4Panahon ba kini alang sa inyong kaugalingon nga magpuyo sa gidayan-dayanan ninyong kabalayan, apan kini nga balay nagpabilibing guba? 5Karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahum: Hatagi ug maampingon nga paghunahuna ang inyong mga pamaagi. 6Kamo nagtanom ug daghan apan nagaani kamo ug gamay. Nagkaon kamo, apan dili kini igo. Kamo miinom, apan wala kini makapuno. Nagsul-ob kamo ug sinina apan wala kamo mainitan. Nakakuha kamo ug sueldo, igo lang gisulod sa inyong bulsa nga may buslot niini. 7Kini mao ang giingon sa Ginoo nga Gamhanan: “Hatagi ug maampingon nga paghunahuna ang inyong mga pamaagi. 8Lakaw ug saka ngadto sa mga kabukiran ug pagdala ug mga truso ug tukora ang akong balay, aron ako malipay niini ug mapasidunggan,” nagaingon ang GINOO.

9Ikaw nagpaabut ug daghan, apan tan-awa, miresulta kini ngadto sa gamay. Unsay gidala nimo sa imong balay ako kining gihuyop pahilayo. Ngano man? Nagaingon ang GINOO nga Makagagahum. Tungod sa akong balay, nga nagpabilin nga guba, samtang kamo nagkapuliki sa inyong balay. 10Busa, tungod kaninyo ang kalangitan mipugong sa iyang yamog, ug sa yuta sa iyang mga abot. 11Akong tawgon ang huwaw diha sa kapatagan ug sa kabukiran, diha sa tanaman, sa bag-ong bino, sa lana nga olibo, ug sa uban pang abut nga ihatag sa yuta, sa katawhan ug sa mga hayupan, ug sa tanang hinagoan sa inyong mga kamot.

12Unya si Zerubabel anak ni Shealtiel, Joshua anak ni Jozadak, ang hataas nga pari, ug ang tanan nga nahabilin sa katawhan mituman sa tingog sa GINOO nga ilang Dios ug sa mensahi ni propeta Haggai, Tungod kay ang GINOO nga ilang Dios nagpadala Kaniya. Ug ang katawhan nahadlok sa GINOO.

13Unya si Haggai, ang mensahero sa GINOO, mihatag niini nga mensahe sa GINOO sa mga katawhan: “Ako mag-uban kaninyo,” nagaingon ang GINOO. 14Busa ang GINOO miukay sa espiritu ni Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, ug ang espiritu ni Joshua anak ni Jozadak, ang pangulong pari, ug ang espiritu ug sa tibuok nahibilin sa katawhan. Miabut sila ug gisugdan nila pagtrabaho sa balay sa GINOO nga Gamhanan, nga ilang Dios, 15sa ika beinte kuatro ka adlaw sa ika unom ka bulan. Sa ika-duha nga tuig ni Haring Darius.