Het Boek

Genesis 5:1-32

De nakomelingen van Adam

1Hier volgt een lijst van de nakomelingen van Adam, de mens die God schiep naar zijn gelijkenis. 2God schiep de mens als man en vrouw en zegende hen. Hij noemde hen ‘mens’ vanaf het begin.

3-5Adam was honderddertig jaar oud toen zijn zoon Set werd geboren, die in alle opzichten op zijn vader leek. Na Sets geboorte leefde Adam nog achthonderd jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Adam werd negenhonderddertig jaar oud. Toen stierf hij.

6-8Set was honderdvijf jaar oud toen zijn zoon Enos werd geboren. Daarna leefde hij nog achthonderdzeven jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdtwaalf jaar oud. Toen stierf hij.

9-11Enos was negentig jaar oud toen zijn zoon Kenan werd geboren. Hij leefde daarna nog achthonderdvijftien jaar en kreeg in die tijd nog meer zonen en dochters. Enos werd negenhonderdvijf jaar oud. Toen stierf hij.

12-14Kenan was zeventig jaar oud toen zijn zoon Mahaleël werd geboren. Hij leefde daarna nog achthonderdveertig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdtien jaar oud. Toen stierf hij.

15-17Mahaleël was vijfenzestig jaar oud, toen zijn zoon Jered werd geboren. Na Jereds geboorte leefde hij nog achthonderddertig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd achthonderdvijfennegentig jaar oud. Toen stierf hij.

18-20Jered was honderdtweeënzestig jaar oud toen zijn zoon Henoch werd geboren. Na diens geboorte leefde Jered nog achthonderd jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdtweeënzestig jaar oud. Toen stierf hij.

21-24Henoch was vijfenzestig jaar oud toen zijn zoon Metuselach werd geboren. Hij leefde daarna nog driehonderd jaar als trouwe dienaar van God. Hij kreeg nog meer zonen en dochters en toen hij driehonderdvijfenzestig jaar oud was geworden, verdween hij. God had hem van de aarde weggenomen.

25-27Metuselach was honderdzevenentachtig jaar oud toen zijn zoon Lamech werd geboren. Hij leefde daarna nog zevenhonderdtweeëntachtig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdnegenenzestig jaar oud. Toen stierf hij.

28-31Lamech was honderdtweeëntachtig jaar oud toen zijn zoon Noach (Troost) werd geboren. ‘Want,’ zei Lamech, ‘deze zoon zal troost brengen voor het harde werk dat wij moeten doen op deze door God vervloekte grond.’ Na Noachs geboorte leefde Lamech nog vijfhonderdvijfennegentig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd zevenhonderdzevenenzeventig jaar oud. Toen stierf hij.

32Noach was vijfhonderd jaar oud en had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

New Russian Translation

Бытие 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама.

Когда Бог сотворил человека, Он создал его по подобию Божьему. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Евр.: «адам»..

3Когда Адам прожил 130 лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 5Всего Адам жил 930 лет и умер.

6Когда Сиф прожил 105 лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил 807 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил 912 лет и умер.

9Когда Енос прожил 90 лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил 815 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 11Всего Енос жил 905 лет и умер.

12Когда Каинан прожил 70 лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил 840 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил 910 лет и умер.

15Когда Малелеил прожил 65 лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил 830 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил 895 лет и умер.

18Когда Иаред прожил 162 года, у него родился Енох. 19После рождения Еноха Иаред жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил 962 года и умер.

21Когда Енох прожил 65 лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 23Енох дожил до 365 лет. 24Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому что Бог взял его.

25Когда Мафусал прожил 187 лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил 782 года, и у него были еще сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил 969 лет и умер.

28Когда Ламех прожил 182 года, у него родился сын. 29Он дал ему имя Ной5:29 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «утешение». и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Господом»5:29 Или: «От земли, которую проклял Господь, он даст нам утешение в нашей работе и в мучительном труде наших рук».. 30После рождения Ноя Ламех жил 595 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил 777 лет и умер.

32Когда Ною исполнилось 500 лет, у него родились Сим, Хам и Иафет.