Het Boek

Genesis 5:1-32

De nakomelingen van Adam

1Hier volgt een lijst van de nakomelingen van Adam, de mens die God schiep naar zijn gelijkenis. 2God schiep de mens als man en vrouw en zegende hen. Hij noemde hen ‘mens’ vanaf het begin.

3-5Adam was honderddertig jaar oud toen zijn zoon Set werd geboren, die in alle opzichten op zijn vader leek. Na Sets geboorte leefde Adam nog achthonderd jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Adam werd negenhonderddertig jaar oud. Toen stierf hij.

6-8Set was honderdvijf jaar oud toen zijn zoon Enos werd geboren. Daarna leefde hij nog achthonderdzeven jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdtwaalf jaar oud. Toen stierf hij.

9-11Enos was negentig jaar oud toen zijn zoon Kenan werd geboren. Hij leefde daarna nog achthonderdvijftien jaar en kreeg in die tijd nog meer zonen en dochters. Enos werd negenhonderdvijf jaar oud. Toen stierf hij.

12-14Kenan was zeventig jaar oud toen zijn zoon Mahaleël werd geboren. Hij leefde daarna nog achthonderdveertig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdtien jaar oud. Toen stierf hij.

15-17Mahaleël was vijfenzestig jaar oud, toen zijn zoon Jered werd geboren. Na Jereds geboorte leefde hij nog achthonderddertig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd achthonderdvijfennegentig jaar oud. Toen stierf hij.

18-20Jered was honderdtweeënzestig jaar oud toen zijn zoon Henoch werd geboren. Na diens geboorte leefde Jered nog achthonderd jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdtweeënzestig jaar oud. Toen stierf hij.

21-24Henoch was vijfenzestig jaar oud toen zijn zoon Metuselach werd geboren. Hij leefde daarna nog driehonderd jaar als trouwe dienaar van God. Hij kreeg nog meer zonen en dochters en toen hij driehonderdvijfenzestig jaar oud was geworden, verdween hij. God had hem van de aarde weggenomen.

25-27Metuselach was honderdzevenentachtig jaar oud toen zijn zoon Lamech werd geboren. Hij leefde daarna nog zevenhonderdtweeëntachtig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd negenhonderdnegenenzestig jaar oud. Toen stierf hij.

28-31Lamech was honderdtweeëntachtig jaar oud toen zijn zoon Noach (Troost) werd geboren. ‘Want,’ zei Lamech, ‘deze zoon zal troost brengen voor het harde werk dat wij moeten doen op deze door God vervloekte grond.’ Na Noachs geboorte leefde Lamech nog vijfhonderdvijfennegentig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd zevenhonderdzevenenzeventig jaar oud. Toen stierf hij.

32Noach was vijfhonderd jaar oud en had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама. Когда Всевышний сотворил человека, Он создал его по Своему подобию5:1 Здесь говорится о духовном подобии.. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Человек – на языке оригинала адам..

3Когда Адам прожил сто тридцать лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил ещё восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 5Всего Адам жил девятьсот тридцать лет и умер.

6Когда Сиф прожил сто пять лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил восемьсот семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил девятьсот двенадцать лет и умер.

9Когда Енос прожил девяносто лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 11Всего Енос жил девятьсот пять лет и умер.

12Когда Каинан прожил семьдесят лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил девятьсот десять лет и умер.

15Когда Малелеил прожил шестьдесят пять лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил восемьсот девяносто пять лет и умер.

18Когда Иаред прожил сто шестьдесят два года, у него родился Енох5:18 Енох – на Востоке также известен как Идрис.. 19После рождения Еноха Иаред жил восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил девятьсот шестьдесят два года и умер.

21Когда Енох прожил шестьдесят пять лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох пребывал в близком общении со Всевышним триста лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 23Енох дожил до трёхсот шестидесяти пяти лет. 24Енох пребывал в общении со Всевышним, и потом его не стало, потому что Всевышний взял его.

25Когда Мафусал прожил сто восемьдесят семь лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года, и у него были ещё сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил девятьсот шестьдесят девять лет и умер.

28Когда Ламех прожил сто восемьдесят два года, у него родился сын. 29Он назвал его Нух5:29 Нух – также известен как Ной. («утешение») и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Вечным». 30После рождения Нуха Ламех жил пятьсот девяносто пять лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил семьсот семьдесят семь лет и умер.

32Когда Нуху исполнилось пятьсот лет, у него родились сыновья: Сим, Хам и Иафет.