Het Boek

Genesis 49:1-33

Jakob zegent zijn zonen

1Toen riep Jakob al zijn zonen bij elkaar en zei: ‘Kom om mij heen staan, dan zal ik jullie vertellen wat met jullie zal gaan gebeuren. 2Luister naar mij, zonen van Jakob. Luister naar Israël, jullie vader.

3Ruben, jij bent mijn oudste zoon, het kind van mijn mannelijke kracht. Jij bent de eerste van allen in positie en eer. 4Maar jij bent net zo onrustig als de golven van de zee en je zult niet langer de eerste zijn. Ik heb je je plaats ontnomen, omdat je met een van mijn vrouwen hebt geslapen en mij op die manier hebt onteerd.

5Simeon en Levi zijn broeders, ze gebruiken geweld tegen hun bondgenoten. 6Blijf uit hun buurt. Moge ik nooit deel hebben aan hun slechte plannen. Want in hun woede doodden zij mannen en sneden runderen de pezen door, alleen voor hun plezier. 7Vervloekt zij hun woede, want die is hevig en wreed. Daarom zal ik hun nakomelingen door heel Israël verspreiden.

8-9 Juda, je broers zullen jou prijzen. Je zult je vijanden vernietigen. Juda heeft zich als een leeuw neergelegd en wie zal hem durven opjagen? 10De heersersstaf zal Juda niet worden ontnomen, totdat hij komt die er recht op heeft en aan wie alle mensen zullen gehoorzamen. 11Hij heeft zijn rijdier aan de wijnstok vastgebonden en zijn kleren in wijn gewassen. 12Zijn ogen zijn donkerder dan wijn en zijn tanden zijn witter dan melk.

13Zebulon zal aan de kusten wonen en een haven voor de schepen zijn. Zijn gebied zal aan Sidon grenzen.

14Issachar is een sterk lastdier dat ligt te rusten tussen de pakken op zijn rug. 15Toen hij zag hoe goed het land was en hoe mooi het eruitzag, boog hij gewillig zijn schouder en diende zijn meester.

16Mijn zoon Dan zal zijn mensen overheersen als elke andere stam in Israël. 17Hij zal een slang op de weg zijn die het paard in de hiel bijt, zodat de berijder achterovervalt. 18Ik wacht op uw heil, o Here.

19Een woeste bende zal het op Gad voorzien hebben, maar uiteindelijk zal hij terugslaan en haar vernietigen!

20Aser zal uitstekend voedsel produceren, waarvoor koningen zich niet zouden schamen.

21Naftali is een losgelaten hert en laat schone woorden horen.

22Jozef is een vruchtbare boom, die naast een bron staat. Zijn takken steken boven de muur uit. 23De boogschutters hebben hem zwaar verwond en verdrukt, 24maar hun wapens werden vernietigd door de Machtige van Jakob, de Herder, de Rots van Israël. 25Moge de God van je vaderen, de Almachtige, je zegenen met de zegeningen van de hemel hierboven en de aarde hier beneden, zegeningen van de borsten en de moederschoot, 26van het graan en de bloemen, zegeningen die reiken tot de uiterste grenzen van de eeuwige heuvels. Dit zullen de zegeningen op het hoofd van Jozef zijn. Zo zal hij boven zijn broers uitsteken.

27Benjamin is een levensgevaarlijke wolf. Hij vernietigt zijn vijanden in de ochtend en verdeelt de buit in de avond.’ 28Dit zijn de zegeningen waarmee Israël zijn twaalf zonen zegende.

29Toen zei hij tegen hen: ‘Ik ga binnenkort sterven. Jullie moeten mij begraven bij mijn voorouders, 30in het land Kanaän in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, het veld dat Abraham als begraafplaats van de Hethiet Efron kocht. 31Daar begroeven ze Abraham en zijn vrouw Sara, daar begroeven ze Isaak en zijn vrouw Rebekka en daar begroef ik Lea. 32Het is de grot die Abraham van de Hethieten kocht.’

33Na deze profetieën aan zijn zonen te hebben doorgegeven, ging Jakob weer achteroverliggen in bed, blies de laatste adem uit en stierf.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 49:1-33

Благословение сыновей Якуба

1Якуб вызвал своих сыновей и сказал:

– Соберитесь вокруг, и я поведаю, что станет с вами в грядущие дни.

2Соберитесь и слушайте, сыновья Якуба;

внимайте своему отцу Исроилу.

3Рувим, ты – мой первенец, моя мощь,

первый плод моей силы мужской,

первый по праву, первый по силе.

4Непостоянный, как вода, ты больше не будешь первым,

потому что ты возлёг на постель своего отца

и осквернил моё ложе.

5Шимон и Леви, братья:

их мечи – орудие насилия.

6Да не буду я участвовать в их замыслах,

да не присоединюсь к их собранию,

потому что они убивали мужчин в своём гневе

и подрезали жилы быкам по своей прихоти.

7Проклят их гнев, потому что свиреп,

и ярость их, потому что она жестока!

Я разбросаю их среди потомков Якуба,

рассею их в Исроиле.

8Иуда, твои братья восхвалят тебя49:8 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иуда и глагол «восхвалять» (яда).;

рука твоя будет на шее твоих врагов;

сыновья твоего отца будут кланяться тебе.

9Ты молодой лев, Иуда;

ты возвращаешься с добычи, мой сын.

Как лев, ты припадаешь к земле и ложишься,

как львица – кто осмелится тебя потревожить?

10Скипетр не покинет Иуду,

и потомки его всегда будут держать жезл правителей,

пока не придёт Тот, Кому он принадлежит49:10 Или: «Тот, Кому принадлежит дань»; или: «пока он не придёт в Шило»; или: «пока не придёт Шило («Примиритель»)».,

Тот, Кому покорятся все народы49:9-10 Это пророчество частично нашло своё исполнение в царе Довуде, а в своей полноте оно исполнилось в Исо Масехе (см. Отк. 5:5)..

11Он привяжет своего осла к виноградной лозе,

своего ослёнка – к лучшей ветке;

он омоет одежды свои в вине,

одеяние своё – в крови винограда.

12Глаза его будут темнее вина,

зубы его – молока белее.

13Завулон будет жить у морского побережья

и будет гаванью для кораблей;

его границы протянутся до Сидона.

14Иссокор – крепкий49:14 Или: «худой». осёл,

лежащий между двумя седельными вьюками.

15Увидев, как хорошо его место отдыха

и как приятна его земля,

он пригнёт свои плечи под бремя

и покорится подневольному труду.

16Дон будет судить свой народ49:16 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Дон и глагол «судить» (дин).,

как один из родов Исроила.

17Дон будет змеем у дорожной обочины,

гадюкой на тропе,

которая кусает коня за ногу,

так что всадник его падает навзничь.

18О Вечный, у Тебя ищу я избавления.

19Гада будут грабить грабители,

но он будет грабить их, следом погнавшись49:19 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Гад, грабители (гадуд) и глагол «грабить» (гуд)..

20Пища Ошера будет изобильна;

он будет поставлять лакомства, достойные царского стола.

21Неффалим – выпущенная на свободу олениха,

которая приносит прекрасных оленят49:21 Или: «произносит прекрасные изречения»..

22Юсуф – плодородная виноградная лоза,

плодородная лоза близ источника,

чьи ветви поднимаются по стене.

23С ожесточением лучники нападали на него;

они стреляли в него с враждой.

24Но лук его остался упругим,

его сильные руки остались гибкими

от руки могучего Бога Якуба,

от Защитника49:24 Букв.: «Пастуха». См. сноску на 48:15., Скалы Исроила,

25от Бога твоего отца, Который помогает тебе,

от Всемогущего, Который благословляет тебя

обильными дождями с небес,

ручьями, бегущими из земли,

множеством потомков и бесчисленными стадами.

26Благословения твоего отца

превосходят благословения древних гор,

щедрость древних холмов.

Да будут все они на голове Юсуфа,

на челе князя между своими братьями.

27Вениамин – прожорливый волк;

утром он пожирает добычу,

вечером делит награбленное добро.

28Вот каковы двенадцать родов Исроила, и вот что сказал им отец, благословляя их; каждого он наделил подобающим благословением.

29Он дал им такой наказ:

– Я отхожу к моим предкам. Похороните меня с моими отцами в пещере на поле хетта Эфрона, 30в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре, в Ханоне, которую Иброхим купил как погребальное место у хетта Эфрона вместе с полем. 31Там были похоронены Иброхим и его жена Соро, там были похоронены Исхок и его жена Рабига, и там я похоронил Лию. 32Поле и пещера на нём были куплены у хеттов49:32 Или: «сыновей Хета»..

33Закончив давать наставления сыновьям, Якуб лёг на постель, испустил дух и отошёл к своим предкам.