Het Boek

Genesis 25

De dood van Abraham

11,2 Abraham hertrouwde met Ketura en zij werd de moeder van Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans twee zonen heetten Seba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümieten. De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Abraham vermaakte zijn hele bezit aan Isaak. De zonen van zijn andere vrouwen gaf hij geschenken en daarna stuurde hij hen weg naar het oosten, bij Isaak uit de buurt. 7,8 Toen stierf Abraham, hij was honderdvijfenzeventig jaar oud geworden. 9,10 Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven hem bij zijn vrouw Sara in de grot van Machpela, bij Mamre, in de grond die Abraham had gekocht van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar.

11 Na Abrahams dood zegende God Isaak rijkelijk. Hij woonde bij de bron Lachai-Roï in de Negev.

12-15 Hier is een lijst, in volgorde van geboorte, van de zonen van Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, de Egyptische dienares van Sara: Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. 16 Deze twaalf zonen werden voorvaders van stammen, die hun namen droegen. 17 Ismaël stierf ten slotte op honderdzevenendertigjarige leeftijd. 18 Zijn nakomelingen woonden door het hele land verspreid, van Chawila tot Sur (dat ligt een stukje noordoostelijk van de Egyptische grens in de richting van Assur). De stammen van zijn nakomelingen lagen voortdurend met elkaar overhoop.

19 Dit is het verhaal van Isaak en zijn kinderen. 20 Isaak was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, de dochter van de Arameeër Betuël uit Paddan-Aram, de zuster van Laban. 21 Isaak smeekte de Here of Hij Rebekka een kind wilde geven, want hoewel zij al vele jaren getrouwd waren, had zij nog steeds geen kind. De Here verhoorde het gebed en Rebekka werd zwanger. 22 Het leek wel alsof de kinderen in haar binnenste met elkaar vochten. ‘Dit kan ik niet langer verdragen,’ riep zij uit en zij vroeg de Here om raad.

23 Hij vertelde haar: ‘De zonen in uw baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere, de oudste zal de dienaar van de jongste zijn!’ 24 En inderdaad, Rebekka beviel van een tweeling. 25 Het eerste kind dat werd geboren, was overdekt met rossig haar. Het leek wel alsof hij een haren mantel aan had! Daarom noemde zij hem Esau. 26 Direct daarna kwam het tweede kind ter wereld. Het hield zich stevig vast aan de hiel van Esau! Zij noemde hem Jakob. Isaak was zestig jaar bij de geboorte van de tweeling.

27 De jongens groeiden voorspoedig op. Esau werd een uitstekend jager. Jakob was een stille jongen die liever thuis zat. 28 Esau was Isaaks lieveling, omdat hij altijd wild mee naar huis nam. Rebekka had echter een zwak voor Jakob.

29 Op een dag kwam Esau thuis van de jacht. Hij was moe en trof Jakob aan, die bezig was linzenmoes te maken. 30 Esau zei: ‘Ik ben uitgehongerd. Geef mij eens wat van dat rode spul dat je daar hebt!’ (Zo kwam Esau aan zijn bijnaam Edom, wat ‘het rode’ betekent). 31 Jakob antwoordde: ‘Dat kun je krijgen, maar dan moet je mij wel je eerstgeboorterecht verkopen!’ 32 Esau zei daarop: ‘Wat heb je aan een eerstgeboorterecht als je omvalt van de honger? Daar kun je ook niet van eten. Je mag het hebben.’ 33 Jakob zei: ‘Zweer dan dat je het aan mij zult verkopen!’ Toen zwoer Esau het en stond zo alle rechten die hij als oudste zoon had, af aan Jakob. 34 Daarna gaf Jakob hem de linzenmoes en wat brood. Esau at en dronk en was meteen weer weg, zo weinig waarde hechtte hij aan zijn rechten als oudste zoon.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Нач 25

Последние годы Иброхима и его смерть

1Иброхим взял себе другую жену, которую звали Хеттура. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашшуриты, летушиты и леюмиты. Сыновьями Мадиана были Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага. Все они были потомками Хеттуры.

Иброхим оставил всё, что у него было, Исхоку. Сыновей наложниц он щедро одарил и ещё при жизни своей отослал их от своего сына Исхока на восток, в восточную землю.

Всего Иброхим прожил сто семьдесят пять лет. Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошёл к своим предкам. Его сыновья Исхок и Исмоил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10 которое Иброхим купил у хеттов[a]. Там Иброхим был погребён рядом со своей женой Соро. 11 После смерти Иброхима Всевышний благословил его сына Исхока, который тогда жил возле Беэр-Лахай-Рои.

Потомки Исмоила

12 Вот родословие Исмоила, сына Иброхима, которого служанка Соро, египтянка Ажар, родила Иброхиму; 13 и вот имена сыновей Исмоила, перечисленные в порядке их рождения: Навайот – первенец Исмоила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 14 Мишма, Дума, Масса, 15 Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16 Это имена сыновей Исмоила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17 Всего Исмоил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер, и отошёл к своим предкам. 18 Его потомки поселились в области от Хавилы до Сура, возле границы Египта, на пути к Ассирии. Они жили во вражде со всеми своими братьями.[b]

Сыновья Исхока – Эсов и Якуб

19 Вот рассказ об Исхоке, сыне Иброхима. У Иброхима родился Исхок. 20 Исхоку было сорок лет, когда он женился на Рабиге, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама[c], сестре арамея Лобона. 21 Исхок молил Вечного за жену, потому что она была бесплодна. Вечный ответил на его молитву, и его жена Рабига забеременела. 22 Дети стали толкать друг друга в её утробе, и она сказала:

– За что мне это?

И она пошла спросить Вечного. 23 И сказал ей Вечный:

– Два племени в чреве твоём,
    два народа произойдут из тебя и разделятся;
один будет сильнее другого,
    и старший будет служить младшему.

24 Когда пришло ей время родить, во чреве её действительно оказались мальчики-близнецы. 25 Первый родился красный, и всё его тело было покрыто как бы ворсистой одеждой; поэтому его назвали Эсов («волосатый»). 26 Потом появился его брат, держась рукой за пятку Эсова; поэтому он был назван Якуб («он держится за пятку»)[d]. Исхоку было шестьдесят лет, когда Рабига родила их.

Эсов продаёт своё первородство

27 Мальчики выросли: Эсов был искусный охотник, человек полей, а Якуб был человек тихий, живущий среди шатров. 28 Исхок, которому была по вкусу дичь, больше любил Эсова, но Рабига больше любила Якуба.

29 Однажды, когда Якуб готовил похлёбку, Эсов вернулся с поля очень голодный. 30 Он сказал Якубу:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода!

(Вот почему ему также дали имя Эдом («красный»).)

31 Якуб ответил:

– Сперва продай мне твоё первородство[e].

32 – Я умираю от голода, – сказал Эсов. – Какая мне польза в первородстве?

33 Якуб сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся, и так продал своё первородство Якубу. 34 Тогда Якуб дал Эсову лепёшек и чечевичной похлёбки. Он поел, попил, встал и ушёл. Так Эсов пренебрёг своим первородством.

Notas al pie

  1. Нач 25:10 Или: «у сыновей Хета».
  2. Нач 25:18 Или: «Они поселились по соседству со всеми своими братьями».
  3. Нач 25:20 То есть северо-западная Месопотамия.
  4. Нач 25:26 Он держится за пятку – образное выражение, означавшее «он обманывает».
  5. Нач 25:31 Первородство – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Всевышнему (см. Чис. 3:13).