Het Boek

Genesis 23

Saraʼs dood en begrafenis

1Sara werd honderdzevenentwintig jaar en stierf in Kirjat-Arba, ook Hebron genoemd, in het land Kanaän. Nadat Abraham enige tijd om haar gerouwd had, ging hij naar de Hethieten en vroeg hun:

‘Ik ben een vreemdeling in dit land, daarom wil ik graag een stuk grond hebben om mijn vrouw te begraven. Wilt u mij een stuk land verkopen?’ 5,6 ‘Maar natuurlijk,’ reageerden de mannen, ‘wij beschouwen u als een vorst die door God begunstigd is. Het is ons een grote eer als u een keus wilt maken uit onze begraafplaatsen om daar uw vrouw te begraven.’ Na die woorden stond Abraham op, boog voor de mannen en zei: 8,9 ‘Als u er zo over denkt, wilt u dan aan Efron, de zoon van Sochar, vragen of hij mij de grot van Machpela wil verkopen? Die ligt aan het einde van zijn grondgebied. Ik zal de prijs betalen die u bepaalt. De grot zal dan voortaan mijn familiegraf zijn.’ 10 Efron zat tussen de andere mannen en stond nu op om Abraham te antwoorden. Iedereen luisterde aandachtig. 11 ‘Meneer,’ zei hij, ‘luister. Ik schenk u de grot en de bijbehorende grond, helemaal voor niets, iedereen hier is mijn getuige. Ga uw gang en begraaf uw dode.’ 12 Abraham boog opnieuw voor de mannen en antwoordde Efron: ‘Nee, ik wil het stuk grond van u kopen. 13 Laat mij de volle prijs betalen, daarna zal ik mijn dode gaan begraven!’ 14,15 ‘Nou ja,’ zei Efron, ‘het is vierhonderd zilverstukken waard, maar wat is zoʼn bedrag onder vrienden? Laat toch zitten en ga uw dode begraven!’ 16 Maar Abraham betaalde Efron vierhonderd zilverstukken, in gangbare munt.

17,18 Zo werd hij eigenaar van Efrons veld in Machpela, vlakbij Mamre, met de grot en alle bomen die er omheen stonden. Dit alles werd zijn eigendom volgens de overeenkomst die in het bijzijn van de Hethieten, die bij de stadspoort zaten, werd gesloten. 19,20 Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op het veld van Machpela, die hij als begraafplaats had gekocht van de Hethieten.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Нач 23

Ибрахим покупает участок земли для погребения Сарры

1Сарра прожила сто двадцать семь лет – это годы жизни Сарры. Она умерла в Кириат-Арбе (то есть Хевроне) в земле Ханаана, и Ибрахим пришёл горевать по Сарре и оплакивать её.

Потом Ибрахим отошёл от тела покойной жены и обратился к хеттам[a]. Он сказал:

– Я среди вас пришелец и странник. Продайте мне в собственность место для погребения, чтобы я мог похоронить умершую.

Хетты ответили Ибрахиму:

– Господин, послушай, ты – могучий князь среди нас. Похорони умершую в лучшей из наших могил. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, чтобы похоронить умершую.

Тогда Ибрахим встал и поклонился хеттам, жителям той земли. Он сказал им:

– Если вы не против, чтобы я похоронил умершую, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара, чтобы он продал мне пещеру Махпелу, которая принадлежит ему и находится на краю его поля. Пусть продаст её мне за полную цену как место для погребения среди вас.

10 Хетт Эфрон сидел среди своего народа и ответил Ибрахиму при всех хеттах, которые пришли к воротам его города[b].

11 Он сказал:

– Нет, господин мой, послушай меня. Я отдаю тебе поле и отдаю тебе пещеру, которая на нём. Я отдаю тебе это в присутствии моего народа. Хорони свою умершую.

12 Ибрахим вновь поклонился людям той земли 13 и сказал Эфрону при них:

– Выслушай же и ты меня. Я уплачу цену поля. Прими её от меня, чтобы я мог похоронить там умершую.

14 Эфрон ответил Ибрахиму:

15 – Послушай меня, господин мой, земля ценой в пять килограммов[c] серебра – разве это много для тебя или для меня? Хорони свою умершую.

16 Ибрахим согласился с условиями Эфрона и отвесил ему цену поля, названную при хеттах: пять килограммов серебра, по мере, принятой у купцов.

17 Так поле Эфрона в Махпеле, рядом с Мамре – и поле, и пещера на нём, и все деревья в границах поля – перешли 18 в собственность Ибрахиму в присутствии всех хеттов, которые пришли к городским воротам. 19 После этого Ибрахим похоронил свою жену Сарру в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре, (что в Хевроне) в земле Ханаана. 20 И поле, и пещера на нём перешли от хеттов в собственность Ибрахиму как место для погребения.

Notas al pie

  1. 23:3 Или: «к сыновьям Хета»; также в ст. 5, 7, 10, 16, 18 и 20.
  2. 23:10 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства.
  3. 23:15 Букв.: «четыреста шекелей»; также в ст. 16.