Het Boek

Genesis 21:1-34

Saraʼs zoon Isaak

1Toen deed de Here wat Hij had beloofd: 2Sara raakte in verwachting. Zo schonk ze Abraham op zijn hoge leeftijd nog een zoon en precies op de tijd die de Here had genoemd. 3Abraham noemde de zoon die Sara hem geschonken had, Isaak (dat ‘Gelach’ betekent) 4en acht dagen later besneed hij hem, zoals God had bepaald. 5Abraham was toen honderd jaar oud.

6Sara was trots en blij. ‘God heeft mij vreugde gebracht,’ zei zij. ‘Allen die ervan horen, zullen net zo blij zijn als ik. 7Wie had kunnen dromen dat ik nog een baby zou krijgen? En toch heeft Abraham op zijn oude dag nog een zoon van mij gekregen.’ 8Het kind groeide op en de dag kwam dat hij geen borstvoeding meer nodig had. Bij die gelegenheid hield Abraham een groot feestmaal. 9Sara zag dat Ismaël, de zoon van Hagar, lachte. 10Ze ging naar Abraham en zei: ‘Stuur die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaak de erfenis deelt met de zoon van een slavin.’ 11Deze eis bracht Abraham in moeilijkheden, want Ismaël was tenslotte zijn zoon.

12Maar God zei tegen hem: ‘U hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sara heeft gezegd, want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. 13Maar ook Hagars zoon zal Ik stamvader van een volk maken, omdat hij ook een zoon van u is.’

14Abraham stond de volgende morgen vroeg op, maakte eten klaar voor onderweg en bond een waterzak op Hagars rug. Zo stuurde hij hen beiden weg. Hagar zwierf door de woestijn van Berseba en wist niet waar zij heen moest. 15Toen het water op was, legde zij het kind onder een struik en ging zelf een eind verderop zitten. 16‘Ik kan niet aanzien hoe hij sterft,’ klaagde zij en barstte in huilen uit.

17God hoorde de jongen schreeuwen en de Engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: ‘Hagar, wat is er aan de hand? U moet niet bang zijn! God heeft het huilen van het kind gehoord. 18Ga naar de jongen toe en troost hem, want Ik zal zijn nakomelingen tot een machtig volk maken.’ 19Toen opende God haar ogen en zij zag een bron. Ze vulde haar waterzak en gaf het kind te drinken. 20-21 God zegende de jongen, die in de woestijn van Paran opgroeide en een uitstekend boogschutter werd. Zijn moeder regelde later voor hem een huwelijk met een Egyptisch meisje.

22In diezelfde tijd brachten koning Abimelech en zijn opperbevelhebber Pichol Abraham een bezoek. De koning zei: ‘Het is duidelijk dat God u overal mee helpt, 23beloof mij daarom dat u mij en mijn opvolgers nooit zult bedriegen, maar altijd op goede voet zult blijven met mijn land. Ik heb u immers ook goed behandeld. Kunt u mij dat bij de naam van God zweren?’ 24Abraham antwoordde: ‘Goed, ik zweer het.’ 25Daarop beklaagde hij zich bij Abimelech over een bron die de dienaren van de koning zich hadden toegeëigend. 26‘U hebt me dat nooit verteld,’ zei de koning. ‘Ik hoor het vandaag voor het eerst. Ik weet niet wie dat gedaan heeft.’ 27Toen schonk Abraham de koning schapen en ossen en zij sloten een verbond.

28-30Abraham hield echter zeven lammeren apart. ‘Waarom doet u dat?’ vroeg de koning verwonderd. ‘Deze lammeren zijn ook voor u,’ zei Abraham, ‘en zij zijn het teken dat ik de put gegraven heb.’ 31Vanaf dat moment werd de plaats Berseba (Put van de Eed) genoemd, want daar sloten Abraham en Abimelech hun verbond. 32Na de plechtigheid keerden Abimelech en Pichol terug naar hun woonplaats. 33Abraham plantte een tamarisk bij de put en aanbad daar de Here, de eeuwige God. 34Abraham bleef nog lange tijd in het land van de Filistijnen wonen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 21:1-34

Рождение Исхока

1Вечный, как Он и сказал, был милостив к Соро и выполнил Своё обещание: 2Соро забеременела и родила Иброхиму сына, когда тот уже состарился, в то самое время, как обещал ему Всевышний. 3Иброхим дал своему новорождённому сыну, которого родила ему Соро, имя Исхок. 4Когда его сыну Исхоку исполнилось восемь дней, Иброхим обрезал его, как велел ему Всевышний. 5Иброхиму было сто лет, когда у него родился сын Исхок.

6Соро сказала:

– Всевышний заставил меня смеяться; каждый, кто услышит об этом, рассмеётся вместе со мной21:6 Или: «будет смеяться надо мной». Здесь присутствует игра слов, связанная с именем Исхок («он смеётся»)., – 7и добавила: – Кто бы сказал Иброхиму, что Соро будет кормить грудью? Но я родила ему сына в его старости.

8Ребёнок вырос и был отнят от груди. В тот день, когда Исхок был отнят от груди, Иброхим устроил большой пир.

Изгнание Хаджар и Исмоила, сына Иброхима

9Соро увидела, что сын, которого египтянка Хаджар родила Иброхиму, насмехается над Исхоком, 10и сказала Иброхиму:

– Прогони эту рабыню и её сына, потому что сын этой рабыни не разделит наследства с моим сыном Исхоком.

11Иброхим был сильно огорчён, потому что это был его сын. 12Но Всевышний сказал ему:

– Не огорчайся из-за мальчика и рабыни. Послушайся Соро и сделай всё, как она говорит, потому что через Исхока ты будешь иметь обещанное потомство21:12 Букв.: «семя».. 13Но Я произведу народ и от сына рабыни, потому что и он – твой потомок.

14На другой день рано утром Иброхим взял еды и бурдюк с водой и дал Хаджар: положил их ей на плечи и отослал её прочь вместе с ребёнком. Она отправилась в путь и блуждала в пустыне Беэр-Шева. 15Когда вода в бурдюке кончилась, она оставила мальчика под кустом 16и, отойдя, села неподалёку, на расстоянии выстрела из лука, потому что думала: «Не стану смотреть, как мальчик умирает». И сидя там поблизости, она разрыдалась.

17Всевышний услышал плач мальчика, и Ангел Всевышнего обратился к Хаджар с небес и сказал ей:

– Что с тобой, Хаджар? Не бойся: Всевышний услышал, как плачет мальчик там, где он лежит. 18Вставай, подними мальчика и возьми его за руку, потому что Я произведу от него великий народ.

19Тут Всевышний открыл ей глаза, и она увидела колодец с водой. Она пошла, наполнила бурдюк водой и напоила мальчика.

20Всевышний был с мальчиком. Исмоил вырос, поселился в пустыне и стал стрелком из лука. 21Он жил в пустыне Паран, и мать взяла для него жену из Египта.

Договор между Иброхимом и Абималиком

22В то время Абималик, пришедший в сопровождении Фихола, начальника его войска, сказал Иброхиму:

– Всевышний с тобой во всём, что ты делаешь. 23Поклянись же мне здесь перед Всевышним, что ты не поступишь вероломно ни со мной, ни с моими детьми, ни с моим потомством. Окажи мне и стране, в которой ты живёшь как пришелец, ту же милость, какую я оказал тебе.

24Иброхим сказал:

– Клянусь.

25Потом Иброхим упрекнул Абималика за колодец с водой, который захватили слуги Абималика. 26Но Абималик сказал:

– Я не знаю, кто это сделал. Ты не говорил мне, и до сего дня я не слышал об этом.

27Иброхим привёл мелкий и крупный скот и дал Абималику, и они заключили союз. 28Иброхим отделил из стада семь молодых овец, 29и Абималик спросил Иброхима:

– Что означают эти семь молодых овец, которых ты отделил особо?

30Он ответил:

– Прими от меня семь этих молодых овец как свидетельство того, что я выкопал этот колодец, и он мой.

31Вот почему то место было названо Беэр-Шева («колодец семи, колодец клятвы»): ведь они оба дали там клятву.

32Заключив договор в Беэр-Шеве, Абималик и Фихол, начальник его войска, вернулись на землю филистимлян. 33Иброхим посадил в Беэр-Шеве тамариск и призвал там имя Вечного, Кто есть Бог навеки. 34Иброхим жил на земле филистимлян долгое время.