Het Boek

Genesis 21

Saraʼs zoon Isaak

1Toen deed de Here wat Hij had beloofd: Sara raakte in verwachting. Zo schonk ze Abraham op zijn hoge leeftijd nog een zoon en precies op de tijd die de Here had genoemd. Abraham noemde de zoon die Sara hem geschonken had, Isaak (dat ‘Gelach’ betekent) en acht dagen later besneed hij hem, zoals God had bepaald. Abraham was toen honderd jaar oud.

Sara was trots en blij. ‘God heeft mij vreugde gebracht,’ zei zij. ‘Allen die ervan horen, zullen net zo blij zijn als ik. Wie had kunnen dromen dat ik nog een baby zou krijgen? En toch heeft Abraham op zijn oude dag nog een zoon van mij gekregen.’ Het kind groeide op en de dag kwam dat hij geen borstvoeding meer nodig had. Bij die gelegenheid hield Abraham een groot feestmaal. Sara zag dat Ismaël, de zoon van Hagar, lachte. 10 Ze ging naar Abraham en zei: ‘Stuur die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaak de erfenis deelt met de zoon van een slavin.’ 11 Deze eis bracht Abraham in moeilijkheden, want Ismaël was tenslotte zijn zoon.

12 Maar God zei tegen hem: ‘U hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sara heeft gezegd, want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. 13 Maar ook Hagars zoon zal Ik stamvader van een volk maken, omdat hij ook een zoon van u is.’

14 Abraham stond de volgende morgen vroeg op, maakte eten klaar voor onderweg en bond een waterzak op Hagars rug. Zo stuurde hij hen beiden weg. Hagar zwierf door de woestijn van Berseba en wist niet waar zij heen moest. 15 Toen het water op was, legde zij het kind onder een struik en ging zelf een eind verderop zitten. 16 ‘Ik kan niet aanzien hoe hij sterft,’ klaagde zij en barstte in huilen uit.

17 God hoorde de jongen schreeuwen en de Engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: ‘Hagar, wat is er aan de hand? U moet niet bang zijn! God heeft het huilen van het kind gehoord. 18 Ga naar de jongen toe en troost hem, want Ik zal zijn nakomelingen tot een machtig volk maken.’ 19 Toen opende God haar ogen en zij zag een bron. Ze vulde haar waterzak en gaf het kind te drinken. 20,21 God zegende de jongen, die in de woestijn van Paran opgroeide en een uitstekende boogschutter werd. Zijn moeder regelde later voor hem een huwelijk met een Egyptisch meisje.

22 In diezelfde tijd brachten koning Abimelech en zijn opperbevelhebber Pichol Abraham een bezoek. De koning zei: ‘Het is duidelijk dat God u overal mee helpt, 23 beloof mij daarom dat u mij en mijn opvolgers nooit zult bedriegen, maar altijd op goede voet zult blijven met mijn land. Ik heb u immers ook goed behandeld. Kunt u mij dat bij de naam van God zweren?’ 24 Abraham antwoordde: ‘Goed, ik zweer het.’ 25 Daarop beklaagde hij zich bij Abimelech over een bron die de dienaren van de koning zich hadden toegeëigend. 26 ‘U hebt me dat nooit verteld,’ zei de koning. ‘Ik hoor het vandaag voor het eerst. Ik weet niet wie dat gedaan heeft.’ 27 Toen schonk Abraham de koning schapen en ossen en zij sloten een verbond.

28-30 Abraham hield echter zeven lammeren apart. ‘Waarom doet u dat?’ vroeg de koning verwonderd. ‘Deze lammeren zijn ook voor u,’ zei Abraham, ‘en zij zijn het teken dat ik de put gegraven heb.’ 31 Vanaf dat moment werd de plaats Berseba (Put van de Eed) genoemd, want daar sloten Abraham en Abimelech hun verbond. 32 Na de plechtigheid keerden Abimelech en Pichol terug naar hun woonplaats. 33 Abraham plantte een tamarisk bij de put en aanbad daar de Here, de eeuwige God. 34 Abraham bleef nog lange tijd in het land van de Filistijnen wonen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Нач 21

Рождение Исхака

1Вечный, как Он и сказал, был милостив к Сарре и выполнил Своё обещание: Сарра забеременела и родила Ибрахиму сына, когда тот уже состарился, в то самое время, как обещал ему Аллах. Ибрахим дал своему новорождённому сыну, которого родила ему Сарра, имя Исхак. Когда его сыну Исхаку исполнилось восемь дней, Ибрахим обрезал его, как велел ему Аллах. Ибрахиму было сто лет, когда у него родился сын Исхак.

Сарра сказала:

– Аллах заставил меня смеяться; каждый, кто услышит об этом, рассмеётся вместе со мной,[a] и добавила: – Кто бы сказал Ибрахиму, что Сарра будет кормить грудью? Но я родила ему сына в его старости.

Ребёнок вырос и был отнят от груди. В тот день, когда Исхак был отнят от груди, Ибрахим устроил большой пир.

Изгнание Ажар и Исмаила, сына Ибрахима

Сарра увидела, что сын, которого египтянка Ажар родила Ибрахиму, насмехается над Исхаком, 10 и сказала Ибрахиму:

– Прогони эту рабыню и её сына, потому что сын этой рабыни не разделит наследства с моим сыном Исхаком.

11 Ибрахим был сильно огорчён, потому что это был его сын. 12 Но Аллах сказал ему:

– Не огорчайся из-за мальчика и рабыни. Послушайся Сарры и сделай всё, как она говорит, потому что через Исхака ты будешь иметь обещанное потомство[b]. 13 Но Я произведу народ и от сына рабыни, потому что и он – твой потомок.

14 На другой день рано утром Ибрахим взял еды и бурдюк с водой и дал Ажар: положил их ей на плечи и отослал её прочь вместе с ребёнком. Она отправилась в путь и блуждала в пустыне Беэр-Шева. 15 Когда вода в бурдюке кончилась, она оставила мальчика под кустом 16 и, отойдя, села неподалёку, на расстоянии выстрела из лука, потому что думала: «Не стану смотреть, как мальчик умирает». И сидя там поблизости, она разрыдалась.

17 Аллах услышал плач мальчика, и Ангел Аллаха обратился к Ажар с небес и сказал ей:

– Что с тобой, Ажар? Не бойся: Аллах услышал, как плачет мальчик там, где он лежит. 18 Вставай, подними мальчика и возьми его за руку, потому что Я произведу от него великий народ.

19 Тут Аллах открыл ей глаза, и она увидела колодец с водой. Она пошла, наполнила бурдюк водой и напоила мальчика.

20 Аллах был с мальчиком. Исмаил вырос, поселился в пустыне и стал стрелком из лука. 21 Он жил в пустыне Паран, и мать взяла для него жену из Египта.

Договор между Ибрахимом и Ави-Маликом

22 В то время Ави-Малик, пришедший в сопровождении Фихола, начальника его войска, сказал Ибрахиму:

– Аллах с тобой во всём, что ты делаешь. 23 Поклянись же мне здесь перед Аллахом, что ты не поступишь вероломно ни со мной, ни с моими детьми, ни с моим потомством. Окажи мне и стране, в которой ты живёшь как пришелец, ту же милость, какую я оказал тебе.

24 Ибрахим сказал:

– Клянусь.

25 Потом Ибрахим упрекнул Ави-Малика за колодец с водой, который захватили слуги Ави-Малика. 26 Но Ави-Малик сказал:

– Я не знаю, кто это сделал. Ты не говорил мне, и до сего дня я не слышал об этом.

27 Ибрахим привёл мелкий и крупный скот и дал Ави-Малику, и они заключили союз. 28 Ибрахим отделил из стада семь молодых овец, 29 и Ави-Малик спросил Ибрахима:

– Что означают эти семь молодых овец, которых ты отделил особо?

30 Он ответил:

– Прими от меня семь этих молодых овец как свидетельство того, что я выкопал этот колодец, и он мой.

31 Вот почему то место было названо Беэр-Шева («колодец семи, колодец клятвы»): ведь они оба дали там клятву.

32 Заключив договор в Беэр-Шеве, Ави-Малик и Фихол, начальник его войска, вернулись на землю филистимлян. 33 Ибрахим посадил в Беэр-Шеве тамариск и призвал там имя Вечного, Кто есть Бог навеки. 34 Ибрахим жил на земле филистимлян долгое время.

Notas al pie

  1. 21:6 Или: «будет смеяться надо мной». Здесь присутствует игра слов, связанная с именем Исхак («он смеётся»).
  2. 21:12 Букв.: «семя».