Het Boek

Genesis 12

De farao door Abram misleid

1Eerder had de Here Abram de opdracht gegeven: ‘Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen. Dan zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal Ik hem zegenen en als iemand u vervloekt, zal Ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn.’

Abram gehoorzaamde de Here en vertrok met zijn neef Lot. Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai, zijn neef Lot en al zijn bezittingen mee: vee en slaven die hij in Haran had verzameld. Zo kwamen zij in Kanaän aan.

Trekkend door het land kwamen zij in de buurt van Sichem, bij het eikenbos Moré. In dat gebied leefden in die tijd Kanaänieten. Daar verscheen de Here opnieuw aan Abram en zei: ‘Dit land zal Ik aan uw nageslacht geven.’ Abram bouwde een altaar op de plaats waar hij de Here ontmoette. Daarna trok hij in zuidelijke richting naar het heuvelachtige gebied tussen Betel in het westen en Ai in het oosten. Hij zette daar zijn tent op, bouwde een altaar voor de Here en aanbad Hem. Zo trok Abram steeds verder naar het zuiden in de richting van de Negev.

10 Er brak echter een zware hongersnood uit in Kanaän en Abram besloot naar Egypte uit te wijken. 11-13 Toen zij de grens van Egypte naderden, begon Abram zich zorgen te maken. Hij zei tegen zijn vrouw Sarai: ‘Je bent een knappe vrouw. Als de Egyptenaren jou zien, zouden ze mij wel eens kunnen doden om jou te krijgen. Daarom kun je beter zeggen dat je mijn zuster bent. Dan zullen de Egyptenaren mij goed behandelen, ter wille van jou!’ 14,15 En inderdaad, zo gauw de Egyptenaren de schoonheid van Sarai zagen, brachten zij hun koning, de farao, op de hoogte. Hij nam Sarai op in zijn harem. 16 De farao overlaadde Abram met geschenken: schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen en kamelen. 17 Maar de Here stuurde zware plagen over de hele hofhouding, omdat de farao Sarai in zijn harem had opgenomen.

18 Toen riep de farao Abram bij zich. ‘Wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u gezegd dat Sarai uw zuster was, zodat ik haar als mijn vrouw heb genomen? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? 19 Hoe kon u haar aan mij afstaan door te zeggen dat zij uw zuster is? Neem haar maar terug en vertrek!’ 20 Begeleid door een gewapend escorte werden Abram en zijn vrouw met al hun bezittingen het land uitgezet.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Нач 12

Избрание Ибрама Аллахом для благословения всех народов

1Вечный сказал Ибраму:

– Оставь свою страну, своих родственников и дом своего отца и иди в землю, которую Я тебе укажу. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя; Я возвеличу твоё имя, и ты будешь благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну тех, кто проклинает тебя; и через тебя получат благословение все народы на земле.[a]

И Ибрам отправился в путь, как сказал ему Вечный, и Лут пошёл вместе с ним. Ибраму было семьдесят пять лет, когда он ушёл из Харрана. Он взял с собой жену Сару, племянника Лута, всё имущество, которое они нажили, и людей, которых они приобрели в Харране. Они отправились в землю Ханаана и пришли туда.

Ибрам прошёл по этой земле до того места в Шехеме, где стояло великое дерево Море; в то время там жили хананеи. Вечный явился Ибраму и сказал: «Я дам эту землю твоему потомству[b]». Ибрам построил там жертвенник Вечному, Который явился ему.

Оттуда он двинулся в горную местность к востоку от Вефиля и поставил шатёр между Вефилем на западе и Гаем на востоке. Там он построил жертвенник Вечному, где и стал поклоняться Ему. Затем Ибрам снялся с места и продолжил путь к Негеву.

Переселение Ибрама и Сары в Египет

10 На земле был голод, и Ибрам направился жить в Египет[c], потому что голод был очень силён. 11 Когда они подходили к Египту, он сказал жене Саре:

– Я знаю, что ты красивая женщина. 12 Когда египтяне увидят тебя, они скажут: «Это его жена» – и убьют меня, а тебя оставят в живых. 13 Скажи, что ты моя сестра, чтобы ради тебя меня приняли хорошо, и благодаря тебе я остался бы жив.

14 Когда Ибрам пришёл в Египет, египтяне увидели, что Сара очень красива, 15 а когда её увидели придворные фараона, они расхвалили её фараону, и Сару взяли к нему во дворец. 16 Он хорошо принял Ибрама ради неё, и Ибрам приобрёл мелкий и крупный скот, ослов и ослиц, слуг и служанок, и верблюдов.

17 Но Вечный поразил фараона и весь его дом тяжёлыми болезнями из-за жены Ибрама Сары. 18 Тогда фараон вызвал Ибрама и спросил:

– Что ты сделал со мной? Почему ты не сказал мне, что она твоя жена? 19 Зачем ты сказал: «Она моя сестра»? Только из-за этого я взял её себе в жёны. Вот твоя жена. Забирай её и уходи!

20 Фараон распорядился, и его люди отправили Ибрама в дорогу, вместе с женой и всем, что у него было.

Notas al pie

  1. 12:3 Это обещание, данное Ибраму (Ибрахиму), было исполнено в Исе Масихе. Радостная Весть о спасении через веру в жертву Масиха возвещается всем народам (см. Гал. 3:8).
  2. 12:7 Букв.: «твоему семени».
  3. 12:10 Букв.: «Мицраим» (здесь и везде, кроме Инджила). Ср. 10:6.