Het Boek

Galaten 6:1-18

Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten

1Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u, als mensen die door de Geest geleid worden, hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen.

2U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus. 3Wie zich te belangrijk vindt om dat te doen, misleidt zichzelf. 4Ieder moet zijn eigen werk nuchter beoordelen. Als het goed is, mag hij er voldoening van hebben, maar hij hoeft zich er niet op te laten voorstaan. 5Ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. 6Wie onderwezen wordt in het woord van God, moet zijn leraar laten delen in al het goede dat hij zelf heeft. 7Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. 8Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. 9Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. 10Daarom moeten wij altijd als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen.

11U ziet aan de grote letters dat ik dit zelf schrijf. 12De mensen die u dwingen zich te laten besnijden, proberen daarmee op de Joden een goede indruk te maken. Zij willen voorkomen dat ze worden vervolgd voor het geloof dat men alleen gered kan worden door Christus, die aan het kruis gestorven is. 13Maar die voorvechters van de besnijdenis doen zelf niet eens wat de Joodse wet zegt! De reden dat zij u willen besnijden, is om daarover te kunnen opscheppen. 14Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Here Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. 15Het maakt geen enkel verschil of u besneden bent of niet. Waar het om gaat, is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. 16Gods vrede en goedheid zijn voor allen die volgens deze regel leven, zij zijn Gods eigen volk. 17Voortaan wil ik niet meer met dit soort zaken lastiggevallen worden, want ik draag de littekens van Christus op mijn lichaam.

18Ik bid onze Here Jezus Christus dat zijn genade met uw geest zal zijn! Amen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Галатам 6:1-18

Что посеет человек, то и пожнёт

1Братья, если кто-то уличён в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. 2Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните Закон Масеха. 3Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. 4Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, 5потому что каждый отвечает за свои дела.

6Тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его.

7Не поддавайтесь заблуждению: никому не удастся провести Всевышнего. Человек пожнёт то, что он посеял. 8Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнёт от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнёт вечную жизнь. 9Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберём и жатву с посеянного. 10Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере.

Обобщение

11Видите, что с этого места начались большие буквы? Здесь я писал вам своей собственной рукой.

12Те, кто хотят лишь угодить ревнителям Закона, стараются заставить вас принять обрезание. Они делают это только ради того, чтобы не быть преследуемыми за веру в искупительную смерть Масеха на кресте. 13Ведь даже они сами, хотя и обрезанные, не исполняют Закон. Они хотят, чтобы вы были обрезаны для того, чтобы им потом хвалиться этим. 14Я же не хочу хвалиться ничем, кроме искупительной смерти нашего Повелителя Исо Масеха на кресте, благодаря которой мир распят для меня, а я – для мира. 15Ни обрезание, ни необрезание не имеют никакого значения. Главное – это быть новым творением! 16Пусть со всеми, следующими этому правилу, будут мир и милость. Они – Исроил, народ Всевышнего6:16 Или: «…мир и милость, а также с Исроилом, народом Всевышнего»..

17Пусть никто больше не доставляет мне таких переживаний, ведь я на своём теле ношу печать того, что я принадлежу Исо.

18Пусть благодать нашего Повелителя Исо Масеха будет с вашим духом, братья. Аминь.