Het Boek

Filippenzen 1

Jezus Christus wordt gepredikt

1Van: Paulus en Timotheüs, dienaren van Christus Jezus. Aan: alle gelovigen in de stad Filippi en hun leiders en diakenen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Telkens als ik aan u denk, dank ik God. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Immers, of ik nu gevangen zit of in vrijheid het geloof in Jezus Christus verdedig en verkondig, u deelt mee in de genade die God mij bewijst. God weet hoe ik naar u verlang met de liefde van Christus Jezus.

Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. 10 Ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is, 11 en zal uit heel uw doen en laten blijken dat u, dankzij Jezus Christus, Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden.

12 Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden: alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. 13 Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. 14 En door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft mijn geduld hen bemoedigd, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. 15 Sommigen hier maken het goede nieuws over Jezus Christus bekend omdat zij jaloers zijn op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Gelukkig zijn er ook anderen die het met de juiste motieven doen. 16 Die doen het uit liefde. Zij weten dat ik door God geroepen ben om hier het geloof in Jezus Christus te verdedigen. 17 Maar de eersten die ik noemde, spreken over Hem in de hoop mij jaloers te maken. Zij hopen dat hun succes mijn gevangenschap zwaarder zal maken.

18 Maar wat dan nog? Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt, hetzij vanuit een onoprechte, hetzij vanuit een oprechte houding, en daar ben ik op zichzelf heel blij mee. En mijn blijdschap zal niet minder worden, 19 want ik weet dat, als u voor mij bidt en de Geest van Jezus Christus mij helpt, dit alles mijn redding alleen maar ten goede zal komen. 20 Ik heb de vurige verwachting en vaste hoop dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal moeten schamen, maar dat ik net als altijd openlijk voor Christus zal uitkomen. Zijn grootheid zal ook in mij zichtbaar worden, of ik nu in leven blijf of sterf. 21 Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst.

22 Toch weet ik niet wat ik kiezen moet. Aan de ene kant wil ik graag in dit lichaam blijven en hier nog veel goeds kunnen doen. 23 Maar aan de andere kant zou ik graag deze wereld verlaten om bij Christus te zijn, want dat is toch verreweg het beste. Het is duidelijk dat er van twee kanten aan mij getrokken wordt. 24 Maar omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, reken ik erop dat ik nog wel enige tijd in deze wereld zal blijven. 25 Daarom zal ik mijn werk onder u voortzetten en u helpen te groeien in uw geloof en blijdschap. 26 Dan zult u als ik eenmaal weer bij u ben, uitbundig Christus Jezus kunnen prijzen voor wat Hij door mij voor u heeft gedaan.

27 Maar let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagt. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik u nu terugzie of niet. Wees één van hart en ziel en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws. 28 En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. Dat zal hun dan duidelijk maken dat zij verloren gaan, maar voor u zal het een duidelijk teken van God zijn dat Hij u heeft verlost. 29 Want het is uw voorrecht niet alleen op Christus te mogen vertrouwen, maar ook voor Hem te mogen lijden. 30 U hebt dezelfde strijd als ik. U weet hoe ik voor Christus heb geleden, en zoals u hoort, ben ik op het ogenblik weer in een verschrikkelijke strijd gewikkeld.

Nya Levande Bibeln

Filipperbrevet 1

1Från Paulus och Timotheos, Jesu Kristi tjänare.Till alla de kristna i staden Filippi med ledare och medhjälpare.

Guds välsignelse till er alla. Ja, jag ber att Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus ska ge er alla rik välsignelse och frid.

Paulus ber för de troende

Alla mina böner för er är fyllda av tacksamhet till Gud!

När jag ber för er jublar mitt hjärta av glädje,

därför att ni har hjälpt till att sprida de goda nyheterna om Kristus från den stund då ni hörde dem för första gången och ända till i dag.

Jag är säker på att Gud, som har börjat detta goda verk i er, ska bevara er och hjälpa er att växa i nåden tills hans arbete med er till sist är färdigt, den dag när Jesus Kristus återvänder.

Det är bara naturligt att jag känner så, för alla dem som delar Guds nåd tillsammans med mig har en särskild plats i mitt hjärta. Jag tänker på er både när jag försvarar sanningen och berättar för andra om Kristus, vare sig jag sitter i fängelse eller är fri.

Bara Gud vet hur mycket jag älskar er, och hur jag längtar efter er med Jesu Kristi egen kärlek.

Jag ber för er att ni ska få en allt större kärlek till era medmänniskor och att ni samtidigt ska fortsätta att växa i andlig kunskap och insikt.

10 Jag önskar nämligen att ni alltid klart ska se skillnaden mellan rätt och orätt och i allt ha ett rent samvete, så att ingen får anledning att kritisera er under den tid som kan vara kvar, innan vår Herre återvänder.

11 Gör alltid sådana goda, kärleksfulla gärningar som visar att Kristus verkar i er, för det leder till att han blir ärad.

Leva eller dö för Kristus?

12 Jag är glad att kunna berätta för er, kära bröder, att allt som har hänt mig här bara har bidragit till att sprida de goda nyheterna om Kristus.

13 För alla här ? det gäller också soldaterna i förläggningen ? vet att jag bär mina bojor för att jag tror på Kristus.

14 Genom min fångenskap verkar det som om många kristna har fått nytt mod och inte är rädda för att bli fängslade! På något sätt har mitt uppträdande gjort dem modigare när det gäller att berätta för andra om Kristus.

15 En del predikar naturligtvis de goda nyheterna därför att de är avundsjuka på mig och på det sätt Gud har använt mig. De vill få rykte om sig att de är orädda predikanter! Men andra har renare motiv,

16-17 och predikar av kärlek till mig, för de vet att Herren har fört mig hit och gett mig uppdraget att försvara sanningen. De första jag nämnde om drivs av egna ambitioner och tror att deras framgångar ska ge mig mer bekymmer och problem här i fängelset.

18 Men vilket motiv de än har, så predikas nu i alla fall de goda nyheterna om Kristus, och det är jag glad för.

19 Jag tänker fortsätta att vara glad, för jag vet att genom er bön och den helige Andes hjälp, kommer allt detta att bli till mitt bästa.

20 Min innersta önskan och mitt hopp är att jag aldrig ska göra något som får mig att skämmas, utan att jag under hela den svåra tiden här alltid ska vara beredd att tala frimodigt om Kristus på samma sätt som jag har gjort förut. Jag hoppas också att jag alltid ska ära Kristus, vare sig jag får leva eller blir avrättad.

21 Att få leva ger mig fler tillfällen att göra något för Kristus, och att dö, ja, det är faktiskt ännu bättre!

22 Och om livet ger mig fler möjligheter att vinna människor för Kristus, så vet jag inte vad som är bäst, att leva eller att dö.

23 Ibland vill jag leva, och andra gånger vill jag det inte, för jag längtar efter att få bryta upp härifrån och vara hos Kristus. Det skulle vara mycket bättre för mig än att vara här!

24 Men å andra sidan kan jag vara till större hjälp för er, om jag stannar kvar här.

25 Innerst inne vet jag att jag fortfarande behövs här på jorden, och därför kommer jag att stanna här ännu en tid för att hjälpa er att växa och bli lyckliga i er tro.

26 Och när jag kommer, kommer det att ge er anledning till att tacka Jesus Kristus för att han bevarar mig.

27 Men vad som än händer med mig ska ni alltid komma ihåg att leva som kristna bör göra, så att jag även i fortsättningen vare sig jag träffar er igen eller inte, får glädjande rapporter om att ni står sida vid sida, med ett enda gemensamt syfte: att predika de goda nyheterna.

28 Var inte rädda för vad era motståndare kan hitta på. Er frimodighet kommer att visa dem att de själva är på väg mot undergång, men för er kommer det att vara ett tecken på att Gud är med er, och att han har gett er evigt liv.

29 Ni har nämligen fått förmånen att inte bara tro på Kristus utan också att lida för honom.

30 Vi står sida vid sida i denna strid. Ni har sett mig lida för honom, och som ni vet är jag också just nu mitt uppe i en stor och svår kamp.