Het Boek

Filippenzen 1

Jezus Christus wordt gepredikt

1Van: Paulus en Timotheüs, dienaren van Christus Jezus. Aan: alle gelovigen in de stad Filippi en hun leiders en diakenen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Telkens als ik aan u denk, dank ik God. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Immers, of ik nu gevangen zit of in vrijheid het geloof in Jezus Christus verdedig en verkondig, u deelt mee in de genade die God mij bewijst. God weet hoe ik naar u verlang met de liefde van Christus Jezus.

Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. 10 Ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is, 11 en zal uit heel uw doen en laten blijken dat u, dankzij Jezus Christus, Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden.

12 Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden: alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. 13 Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. 14 En door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft mijn geduld hen bemoedigd, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. 15 Sommigen hier maken het goede nieuws over Jezus Christus bekend omdat zij jaloers zijn op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Gelukkig zijn er ook anderen die het met de juiste motieven doen. 16 Die doen het uit liefde. Zij weten dat ik door God geroepen ben om hier het geloof in Jezus Christus te verdedigen. 17 Maar de eersten die ik noemde, spreken over Hem in de hoop mij jaloers te maken. Zij hopen dat hun succes mijn gevangenschap zwaarder zal maken.

18 Maar wat dan nog? Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt, hetzij vanuit een onoprechte, hetzij vanuit een oprechte houding, en daar ben ik op zichzelf heel blij mee. En mijn blijdschap zal niet minder worden, 19 want ik weet dat, als u voor mij bidt en de Geest van Jezus Christus mij helpt, dit alles mijn redding alleen maar ten goede zal komen. 20 Ik heb de vurige verwachting en vaste hoop dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal moeten schamen, maar dat ik net als altijd openlijk voor Christus zal uitkomen. Zijn grootheid zal ook in mij zichtbaar worden, of ik nu in leven blijf of sterf. 21 Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst.

22 Toch weet ik niet wat ik kiezen moet. Aan de ene kant wil ik graag in dit lichaam blijven en hier nog veel goeds kunnen doen. 23 Maar aan de andere kant zou ik graag deze wereld verlaten om bij Christus te zijn, want dat is toch verreweg het beste. Het is duidelijk dat er van twee kanten aan mij getrokken wordt. 24 Maar omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, reken ik erop dat ik nog wel enige tijd in deze wereld zal blijven. 25 Daarom zal ik mijn werk onder u voortzetten en u helpen te groeien in uw geloof en blijdschap. 26 Dan zult u als ik eenmaal weer bij u ben, uitbundig Christus Jezus kunnen prijzen voor wat Hij door mij voor u heeft gedaan.

27 Maar let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagt. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik u nu terugzie of niet. Wees één van hart en ziel en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws. 28 En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. Dat zal hun dan duidelijk maken dat zij verloren gaan, maar voor u zal het een duidelijk teken van God zijn dat Hij u heeft verlost. 29 Want het is uw voorrecht niet alleen op Christus te mogen vertrouwen, maar ook voor Hem te mogen lijden. 30 U hebt dezelfde strijd als ik. U weet hoe ik voor Christus heb geleden, en zoals u hoort, ben ik op het ogenblik weer in een verschrikkelijke strijd gewikkeld.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Флп 1

Приветствие

1От Паула и Тиметея, рабов Исы Масиха[a].

Святому народу Аллаха в Филиппах – тем, кто пребывает в единении с Исой Масихом, включая руководителей, а также помощников руководителей.

Благодать и мир вам[b] от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Благодарность Аллаху и молитва за верующих в Филиппах

3-4 Я всегда благодарю моего Бога за всех вас, постоянно вспоминая о вас в каждой моей молитве. Я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня и доныне содействуете распространению Радостной Вести[c]. Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведёт его до конца ко дню возвращения Исы Масиха.

Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моём сердце. Вы все разделяете со мной благодать Аллаха, как в узах моих, так и в защите и утверждении Радостной Вести. Аллах свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Исы Масиха.

И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, 10 чтобы вы могли определить, в чём заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день возвращения Масиха 11 и принесли плод праведности, который появляется через Ису Масиха для прославления Аллаха и хвалы Ему.

Положительные последствия заключения Паула

12 Хочу, чтобы вы знали, братья, что всё, что произошло со мной, послужило успеху возвещения Радостной Вести. 13 Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Масиха. 14 Благодаря моему заключению, большинство братьев укрепились в вере в Повелителя и смелее и бесстрашнее возвещают слово Аллаха. 15 Правда и то, что некоторые возвещают Масиха из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. 16 Они руководствуются любовью, понимая, что я помещён сюда, чтобы защищать Радостную Весть, 17 тогда как первые возвещают Масиха из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. 18 Ну что же? Ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Масихе, и я рад этому.

И я не перестану радоваться, 19 зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Исы Масиха[d] всё это в конце концов приведёт меня к избавлению.[e] 20 Я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придётся стыдиться за себя, но, как всегда, так и теперь, я буду твёрд и смел, чтобы Масих прославился в моём теле, будь то через мою жизнь или смерть. 21 Для меня жизнь – это Масих, и смерть – приобретение. 22 Если мне предстоит ещё жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. 23 Я стою на распутье: мне хочется уйти из этой жизни и быть с Масихом, что лучше всего, 24 но для вас лучше, чтобы я ещё жил. 25 Я убеждён в этом и знаю, что буду жить и продолжать моё служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, 26 и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было ещё больше поводов гордиться тем, что Иса Масих сделал через меня.

27 Что бы ни случилось, живите достойно Радостной Вести Масиха. Увижу я вас или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своём единстве, что вы плечом к плечу стоите твёрдо за веру, основанную на Радостной Вести, 28 и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены[f]; и это от Аллаха. 29 Вам было дано не только верить в Масиха, но и страдать за Него. 30 Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше и какие, как вам известно, я переношу сейчас.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. 1:5 Это содействие филиппийцев включало в себя и финансовую поддержку (см. 4:15).
  4. 1:19 То есть Святого Духа, Духа Аллаха (см. Рим. 8:9).
  5. 1:19 Ср. Аюб 13:16.
  6. 1:28 Спасены   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).