Het Boek

Filemon 1:1-25

Paulus pleit voor Onesimus

1Van: Paulus, die in de gevangenis zit omdat hij het goede nieuws van Jezus Christus heeft bekendgemaakt, en van onze broeder Timotheüs. Aan: Filemon, onze medewerker.

Wij schrijven niet alleen aan u persoonlijk, 2maar ook aan onze zuster Apfia, aan onze medestrijder Archippus en aan heel de gemeente die in uw huis samenkomt. 3Wij wensen u de genade en vrede van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus toe.

4Als ik voor u bid, dank ik God telkens weer, 5want ik hoor dat u de Here Jezus trouw bent en dat u uw medechristenen liefhebt. 6Ik bid ook dat het geloof dat u met ons deelt u een beter begrip geeft van al het goede dat wij voor Christus kunnen doen. 7Uw liefde heeft mij veel troost en blijdschap gegeven, broeder, uw vriendelijkheid heeft vele christenen goed gedaan.

8Nu wil ik u een gunst vragen, ik zou het namens Christus van u kunnen eisen omdat het uw plicht is, 9maar op grond van de liefde geef ik er de voorkeur aan het u dringend te vragen. Ik, Paulus, ben nu een oude man en zit hier in de gevangenis door mijn geloof in Jezus Christus. 10Ik vraag u om een gunst voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap als een kind voor mij geworden is. 11Onesimus is u tot nu toe niet van veel nut geweest, maar vanaf nu zal hij u en mij goede diensten kunnen bewijzen. 12Ik stuur hem naar u terug. Ik wil dat u weet dat hij mij heel na aan het hart ligt.

13Ik wilde hem eerst bij mij houden, terwijl ik hier gevangen zit, omdat ik het goede nieuws heb bekendgemaakt. Dan zou u, door hem, mij een grote dienst hebben bewezen, 14maar ik wilde het niet zonder uw medeweten doen. U kunt alleen maar goed doen uit vrije wil en niet onder dwang. 15Misschien kunt u het zo bekijken: u bent hem een tijdje kwijt geweest, maar nu kan hij voor altijd van u zijn, 16niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder, die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij niet alleen uw slaaf maar ook uw broeder in Christus is. 17Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. 18En als hij u benadeeld heeft of u iets schuldig is, breng het mij dan in rekening. 19Ik zal het u betalen. Dat garandeer ik, Paulus, hier met mijn eigen handschrift. En ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uzelf schuldig bent. 20Ja, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Here, stel mijn hart gerust om Christusʼ wil.

21Ik heb u deze brief geschreven omdat ik ervan overtuigd ben dat u zult doen wat ik u vraag en zelfs meer dan dat. 22Houd een kamer voor mij klaar, want ik hoop dat God uw gebeden zal verhoren, zodat ik binnenkort als vrij man naar u toe zal kunnen komen.

23U moet de groeten hebben van Epafras, die hier ook gevangen zit omdat hij Christus Jezus heeft bekendgemaakt. 24Ook mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas groeten u. 25Ik wens u toe dat uw geest door de genade van de Here Jezus Christus gesterkt zal worden.

New Russian Translation

Филимону 1:1-25

1От Павла, осужденного за веру в Иисуса Христа, и от брата Тимофея дорогому нашему соработнику Филимону, 2сестре Апфии и соратнику1:2 Соратник – это товарищ по битвам, по оружию; война же, которую ведут верующие в Иисуса Христа с силами зла, ведется не материальным, а духовным оружием (Лк. 22:49-51; 2 Кор. 10:4-6; Эф. 6:12). нашему Архиппу, а также церкви, которая встречается в твоем доме.

3Благодать и мир вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Благодарность и молитва за Филимона

4Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, 5так как до меня доходят слухи о твоей вере в Господа Иисуса и о твоей любви ко всем Его последователям. 6Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих1:6 Букв.: «чтобы общение веры твоей». Это очень сложное для понимания место, которое можно также понять как: «чтобы наше общение с тобой как верующих»., привела тебя к познанию всего того доброго, что мы обретаем в Христе. 7Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.

Просьба об Онисиме

8Поэтому, хотя я мог бы смело потребовать от тебя во имя Христа исполнить твой долг, 9я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Павел, посол Иисуса Христа, а теперь еще и заключенный за веру в Него1:9 Или: «Я, Павел, старик, а теперь еще и заключенный за веру в Иисуса Христа»., 10прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, в темнице, стал мне сыном. 11Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он действительно полезный1:11 Имя Онисим с языка оригинала переводится как «полезный». и тебе, и мне. 12Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это все равно, что отделить часть самого себя. 13Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключен за возвещение Радостной Вести. 14Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. 15Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, 16теперь уже не как раб, а больше, чем раб – как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что еще дороже он станет тебе и как работник1:16 Букв.: «по плоти»., и как христианин.

17Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. 18Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе – считай этот долг за мной. 19Я, Павел, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам должник передо мной, ты обязан мне самим собой1:19 По всей вероятности, Филимон пришел к вере через Павла.. 20Поэтому, брат, окажи мне услугу в Господе и обрадуй меня этим.

21Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу.

22И еще одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращен вам.

Заключительные приветствия

23Приветы тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Иисуса Христа, 24и мои соработники Марк, Аристарх, Димас и Лука.

25Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с вашим духом.