Het Boek

Ezra 1

De herbouw van de tempel door Kores aangekondigd

1In het eerste jaar dat Kores koning van Perzië was, vervulde de Here een profetie van Jeremia. Hij bewoog koning Kores ertoe een oproep door zijn hele land te laten gaan die luidde: ‘Ik, Kores, koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Here, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Allen in mijn rijk die tot het volk van God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem om, met hulp van hun God, de tempel van de Here, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer op te bouwen. Degenen die níet meegaan, moeten hen die wél gaan, steunen met zilver en goud, allerlei goederen en vee. Deze steun komt bij de vrijwillige gift voor de herbouw van de tempel van God in Jeruzalem.’

De Geest van God gaf de leiders van de stammen Juda en Benjamin en de priesters en Levieten het verlangen meteen naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen. Al hun buren hielpen hen zoveel mogelijk en gaven giften mee voor de tempel. Koning Kores schonk een aantal gouden schalen en andere kostbare voorwerpen. Die had koning Nebukadnezar meegenomen uit de tempel in Jeruzalem en neergezet in de tempels van zijn eigen goden. Koning Kores gaf Mithredath, de schatbewaarder van Perzië, opdracht deze geschenken te overhandigen aan Sesbazzar, de leider van Juda. Kores schonk dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen, dertig gouden bekers, 10 vierhondertien zilveren bekers en duizenden andere voorwerpen. 11 In totaal vijfduizendvierhonderd gouden en zilveren voorwerpen werden Sesbazzar overhandigd. Hij moest ervoor zorgen dat alles van Babel naar Jeruzalem werd gebracht bij de terugkeer van de ballingen.

New Living Translation

Ezra 1

Cyrus Allows the Exiles to Return

1In the first year of King Cyrus of Persia,[a] the Lord fulfilled the prophecy he had given through Jeremiah.[b] He stirred the heart of Cyrus to put this proclamation in writing and to send it throughout his kingdom:

“This is what King Cyrus of Persia says:

“The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a Temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go to Jerusalem in Judah to rebuild this Temple of the Lord, the God of Israel, who lives in Jerusalem. And may your God be with you! Wherever this Jewish remnant is found, let their neighbors contribute toward their expenses by giving them silver and gold, supplies for the journey, and livestock, as well as a voluntary offering for the Temple of God in Jerusalem.”

Then God stirred the hearts of the priests and Levites and the leaders of the tribes of Judah and Benjamin to go to Jerusalem to rebuild the Temple of the Lord. And all their neighbors assisted by giving them articles of silver and gold, supplies for the journey, and livestock. They gave them many valuable gifts in addition to all the voluntary offerings.

King Cyrus himself brought out the articles that King Nebuchadnezzar had taken from the Lord’s Temple in Jerusalem and had placed in the temple of his own gods. Cyrus directed Mithredath, the treasurer of Persia, to count these items and present them to Sheshbazzar, the leader of the exiles returning to Judah.[c] This is a list of the items that were returned:

gold basins30
silver basins1,000
silver incense burners[d]29
10 gold bowls30
silver bowls410
other items1,000

11 In all, there were 5,400 articles of gold and silver. Sheshbazzar brought all of these along when the exiles went from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1:1a The first year of Cyrus’s reign over Babylon was 538 B.c.
  2. 1:1b See Jer 25:11-12; 29:10.
  3. 1:8 Hebrew Sheshbazzar, the prince of Judah.
  4. 1:9 The meaning of this Hebrew word is uncertain.