Het Boek

Ezra 1

De herbouw van de tempel door Kores aangekondigd

1In het eerste jaar dat Kores koning van Perzië was, vervulde de Here een profetie van Jeremia. Hij bewoog koning Kores ertoe een oproep door zijn hele land te laten gaan die luidde: ‘Ik, Kores, koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Here, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Allen in mijn rijk die tot het volk van God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem om, met hulp van hun God, de tempel van de Here, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer op te bouwen. Degenen die níet meegaan, moeten hen die wél gaan, steunen met zilver en goud, allerlei goederen en vee. Deze steun komt bij de vrijwillige gift voor de herbouw van de tempel van God in Jeruzalem.’

De Geest van God gaf de leiders van de stammen Juda en Benjamin en de priesters en Levieten het verlangen meteen naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen. Al hun buren hielpen hen zoveel mogelijk en gaven giften mee voor de tempel. Koning Kores schonk een aantal gouden schalen en andere kostbare voorwerpen. Die had koning Nebukadnezar meegenomen uit de tempel in Jeruzalem en neergezet in de tempels van zijn eigen goden. Koning Kores gaf Mithredath, de schatbewaarder van Perzië, opdracht deze geschenken te overhandigen aan Sesbazzar, de leider van Juda. Kores schonk dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen, dertig gouden bekers, 10 vierhondertien zilveren bekers en duizenden andere voorwerpen. 11 In totaal vijfduizendvierhonderd gouden en zilveren voorwerpen werden Sesbazzar overhandigd. Hij moest ervoor zorgen dat alles van Babel naar Jeruzalem werd gebracht bij de terugkeer van de ballingen.

New American Standard Bible

Ezra 1

Cyrus’s Proclamation

1Now in the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying:

“Thus says Cyrus king of Persia, ‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may his God be with him! Let him go up to Jerusalem which is in Judah and rebuild the house of the Lord, the God of Israel; He is the God who is in Jerusalem. Every survivor, at whatever place he may [a]live, let the men of [b]that place support him with silver and gold, with goods and cattle, together with a freewill offering for the house of God which is in Jerusalem.’”

Holy Vessels Restored

Then the heads of fathers’ households of Judah and Benjamin and the priests and the Levites arose, even everyone whose spirit God had stirred to go up and rebuild the house of the Lord which is in Jerusalem. All those about them [c]encouraged them with articles of silver, with gold, with goods, with cattle and with valuables, aside from all that was given as a freewill offering. Also King Cyrus brought out the articles of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and put in the house of his gods; and Cyrus, king of Persia, had them brought out by the hand of Mithredath the treasurer, and he counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah. Now this was their number: 30 gold dishes, 1,000 silver dishes, 29 [d]duplicates; 10 30 gold bowls, 410 silver bowls of a second kind and 1,000 other articles. 11 All the articles of gold and silver numbered 5,400. Sheshbazzar brought them all up with the exiles who went up from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. Ezra 1:4 Or reside as an alien
  2. Ezra 1:4 Lit his
  3. Ezra 1:6 Lit strengthened their hands
  4. Ezra 1:9 Heb obscure; other possible meanings are knives, censers