Het Boek

Ezechiël 1:1-28

Het visioen van de levende wezens

1-3Op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar ging voor mij, Ezechiël, priester en zoon van Buzi, plotseling de hemel open en zag ik visioenen van God. Dat was in het vijfde jaar van de ballingschap in Babel, ik was toen bij de Joodse ballingen aan de rivier de Kebar in Babylonië. Ik werd door de macht van de Here overweldigd.

4Ik zag in dit visioen een zware storm uit het noorden op mij afkomen en die storm dreef een enorme wolk voor zich uit. Rond deze wolk schitterde een helle lichtglans, een vlammend vuur en daar middenin was iets dat blonk als goud. 5Toen verschenen uit het midden van de wolk vier wezens die eruitzagen als mensen, 6afgezien van het feit dat elk wezen vier gezichten en twee paar vleugels had! 7Zij hadden rechte benen en hun voeten leken op de hoeven van een kalf en zij fonkelden als gepolijst koper. 8-9 Onder elk van hun vleugels kon ik mensenhanden onderscheiden. De vier levende wezens waren met de vleugels aan elkaar verbonden en vlogen recht vooruit, zonder zich om te draaien. 10Elk had van voren het gezicht van een mens, aan de rechterkant een gezicht als een leeuw, aan de linkerkant het gezicht van een stier en leek van de achterkant op een arend! 11Ieder had twee paar vleugels op het midden van de rug. Eén paar was verbonden met de vleugels van de wezens naast hem, het andere paar bedekte zijn lichaam. 12Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de Geest van God hen ook maar dreef, en ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. 13Ze leken op iets dat eruitzag als brandende kolen en felle fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, waaruit bliksemstralen tevoorschijn schoten. 14Deze wezens snelden heen en weer, bliksemsnel.

15Terwijl ik hiernaar stond te kijken, zag ik vier wielen naast hen op de grond, één wiel bij elk wezen. 16De wielen glansden als een turkoois en hadden allemaal dezelfde vorm. Elk wiel bevatte een tweede wiel, dat kruiselings op het grote wiel stond. 17Zij konden in alle richtingen bewegen zonder van stand te veranderen. 18De vier wielen hadden prachtige, indrukwekkende velgen en de randen van de velgen waren bezet met ogen. 19-21Wanneer de vier levende wezens vooruitvlogen, gingen de wielen met hen mee. Als zij omhoogvlogen, gingen de wielen ook omhoog en als zij halt hielden, stonden ook de wielen stil. Eén en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen.

22Boven de hoofden van de wezens was iets dat eruitzag als een strakke hemel van verblindend kristal die zich boven hen uitstrekte. Onbeschrijflijk mooi! 23De vleugels van elk wezen strekten zich uit om de vleugels van de andere wezens aan te raken, en elk van hen had twee vleugels, waarmee hij zijn lichaam bedekte. 24-25 En als zij vlogen, maakten hun vleugels een geluid dat leek op golven die zich op de kust werpen of op de stem van de Almachtige of op het dreunen van een oprukkend leger. Als zij stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer. Opeens klonk er een stem uit de kristallen hemel die zich boven hen uitstrekte.

26Want hoog daarboven stond iets dat leek op een troon, gemaakt van saffiersteen. En op die troon zat een gestalte die er als een mens uitzag. 27-28 Boven zijn middel glansde zijn lichaam als wit goud, flakkerend als vuur. Onder zijn middel leek hij uit vlammen te bestaan en een stralenkrans van licht omlijnde zijn lichaam. De schittering van die krans had iets weg van een regenboog in de wolken bij regenachtig weer. Zo zag de verschijning van de heerlijkheid van de Here eruit. Toen ik dit zag, liet ik mij met mijn gezicht naar beneden op de grond vallen. Op dat moment hoorde ik de stem van Iemand die tegen mij sprak.

Amplified Bible

Ezekiel 1

The Vision of Four Figures

1Now it came about [when I was] in my [a]thirtieth year [of life], on the fifth day of the fourth month, while I was among the exiles beside the River Chebar [in Babylonia], the heavens were opened and I saw visions of God. (On the fifth of the month, which was in the fifth year of [b]King Jehoiachin’s captivity, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the [c]Chaldeans by the River [d]Chebar; and the hand of the Lord came upon him there.)

As I looked, I saw a stormy wind coming out of the north, a great cloud with fire flashing continually from it; and a brightness was around it, and in its core [there was] something like glowing [amber-colored] metal in the midst of the fire. Within it there were figures resembling [e]four living beings. And this was their appearance: they had human form. Each one had four faces and four wings. Their legs were straight and the soles of their feet were like a calf’s hoof, and they sparkled and gleamed like shiny bronze. Under their wings on their four sides they had human hands. As for the faces and wings of the four of them, their wings touched one another; their faces did not turn when they moved, each went straight forward. 10 Regarding the [f]form and appearance of their faces: they [each] had the face of a man [in front], and each had the face of a lion on the right side, and the face of an ox on the left side; all four also had the face of an eagle [at the back of their heads]. 11 Such were their faces. Their wings were stretched out upward; two [wings] of each one were touching another [the wings of the beings on either side of it], and [the remaining] two [wings of each being] were covering their bodies. 12 And each went straight forward; wherever the spirit was about to go, they would go, without turning as they went. 13 Among the living beings there was something that looked like burning coals of fire, like torches moving back and forth among the living beings. The fire was bright, and lightning was flashing from the fire. 14 And the living beings moved rapidly back and forth like flashes of lightning.

15 Now as I looked at the living beings, I saw one wheel on the ground beside the living beings, for each of the four of them. 16 Regarding the appearance of the wheels and their construction: they gleamed like chrysolite (beryl, olivine); and the four were made alike. Their appearance and construction were a wheel [set at a right angle] within a wheel. 17 Whenever they moved, they went in any [one] of their four directions without turning as they moved. 18 Regarding their rims: they were so high that they were awesome and dreadful, and the rims of all four of them were full of eyes all around. 19 Whenever the living beings moved, the wheels moved with them; and when the living beings rose from the earth, the wheels rose also. 20 Wherever the spirit went, the beings went in that direction. And the wheels rose along with them; for the spirit or life of the living beings was in the wheels. 21 Whenever those went, these went; and whenever those came to a stop, these came to a stop; and whenever those rose from the earth, the wheels rose close beside them, for the spirit of the living beings was in the wheels.

Vision of Divine Glory

22 Now stretched over the heads of the living beings there was something like an expanse, looking like the terrible and awesome shimmer of icy crystal. 23 Under the expanse their wings were stretched out straight, one toward another. Every living being had two wings which covered its body on one side and on the other side. 24 As they moved, I also heard the sound of their wings like the sound of great [rushing] waters, like the voice of [g]the Almighty, the sound of tumult like the noise of an army camp. Whenever they came to a stop, they lowered their wings. 25 And there was a voice above the expanse that was over their heads; whenever they stopped, they lowered their wings.

26 Now above the expanse that was over their heads there was something resembling a throne, it appeared like [it was made of] sapphire or lapis lazuli; and [seated] on that which looked like a throne, high up, was a figure with the appearance of a man. 27 Now upward, from that which appeared to be His waist, I saw something like glowing metal that looked like it was filled with fire all around it; and downward, from that which appeared to be His waist, I saw something like fire; and there was a brightness and a remarkable radiance [like a halo] around Him. 28 As the appearance of the rainbow in the clouds on a rainy day, so was the appearance of the surrounding radiance. This was the appearance of the likeness of the glory and brilliance of the Lord. And when I saw it, I fell face downward and I heard a voice of One speaking.

Notas al pie

  1. Ezekiel 1:1 If he had not been in exile in Babylonia Ezekiel would have formally begun his service to God as a Levitical priest at the age of thirty. Instead God anointed him to serve as a prophet.
  2. Ezekiel 1:2 Jehoiachin the king of Judah was taken captive when Nebuchadnezzar and his army invaded Jerusalem. Nebuchadnezzar II of the Chaldean Dynasty, more commonly known as Nebuchadnezzar the Great, ruled Babylon from 605-562 b.c. He conquered Jerusalem in 597 b.c.
  3. Ezekiel 1:3 The Chaldeans dominated and ruled Babylonia from 625 b.c., until their empire fell in 539 b.c., but they were known as early as 1000 b.c. as an aggressive, tribal people in the southern region of Babylonia. They were highly skilled in both the science of astronomy and the pseudo-science of astrology. They kept meticulous records of celestial motion and correctly calculated the length of a year to within just a few minutes. Babylon, their capital city, was the center of trade and learning in the western part of Asia. The classical literature of the Chaldeans was written in cuneiform, but the common language, both written and spoken in Babylon, was Akkadian increasingly influenced by Aramaic.
  4. Ezekiel 1:3 A canal off the Euphrates, south of Babylon.
  5. Ezekiel 1:5 These four angelic beings are identified as cherubim in ch 10. In Scripture, the cherubim seem to be related to the affirmation of God’s perfection and holiness standing in stark contrast to the debased character of godless mankind. They are extremely intelligent, powerful, expeditious servants of God.
  6. Ezekiel 1:10 Various interpretations have been ascribed to the symbolism of the four heavenly beings. The four faces may be regarded as symbolic of “the four portraits of Jesus” as given in the four Gospels (king, servant, man, and God). Another proposes that they represent the four qualities of the angels (intelligent, strong, servile, and swift). Another interpretation identifies them with the four Gospels, and another with the four corners of the earth, implying that the angels serve God throughout the earth. In ch 10 these beings are identified as cherubim.
  7. Ezekiel 1:24 Heb Shaddai.