Het Boek

Exodus 39

Ambtskleding voor de priesters

1Van blauwpurper, roodpurper en scharlaken maakte het volk de ambtskleding voor de priesters, die zij droegen bij hun dienst in de tabernakel. Dezelfde stof werd gebruikt voor Aärons heilige kleren, zoals de Here Mozes had opgedragen.

Het priesterkleed werd gemaakt van dezelfde stof, geweven met getwijnd fijn linnen. Besaleël bewerkte het goud tot dunne platen en sneed die daarna tot dunne draden die werden verwerkt tussen het blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. Toen het klaar was, hadden zij een prachtig priesterkleed, een echt kunstwerk. 4,5 Het priesterkleed werd van boven bij elkaar gehouden door schouderstukken en onderaan vastgemaakt met een riem die een geheel vormde met de rest van het priesterkleed en uit dezelfde stof was vervaardigd, precies zoals de Here Mozes had opgedragen. 6,7 De onyxstenen, die op de schouderstukken moesten komen, werden in goud gezet en op de stenen werden de namen van de stammen van Israël gegraveerd, op dezelfde manier als initialen op een zegelring worden aangebracht. Deze stenen moesten de Here voortdurend herinneren aan het volk Israël. Ook dit werk werd precies zo uitgevoerd als de Here Mozes had opgedragen.

De borsttas was een waar kunstwerk, net als het priesterkleed gemaakt van gouddraad, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Deze was 23 cm in het vierkant en dubbel, zodat een buidel ontstond. 10 Daarin kwamen vier rijen stenen: op de eerste rij sardis, topaas en smaragd; 11 op de tweede rij hematiet, saffier en diamant; 12 op de derde rij opaal, agaat en amethist en 13 op de vierde rij chrysoliet, onyx en jaspis. Alle stenen waren in een gouden zetting gevat. 14 De stenen waren gegraveerd als een zegel, met op elke steen de naam van een van de twaalf stammen van Israël. 15-18 Om de borsttas aan het priesterkleed te bevestigen, werd aan elk schouderstuk van het priesterkleed een gouden ring gemaakt. Twee gevlochten gouden kettinkjes liepen van die ringen naar twee ringen aan de bovenste rand van de borsttas. 19 Twee andere gouden ringen werden vastgemaakt aan de onderste rand van de borsttas, bij het priesterkleed. 20 Laag op de schouderstukken van het priesterkleed werden ook twee gouden ringen bevestigd, vlak boven de geweven riem. 21 De ringen werden verbonden met behulp van een blauwpurperen koord, zodat de borsttas vastzat op de riem van het priesterkleed en niet kon wegschuiven. Er werd precies zo gewerkt als de Here het Mozes had bevolen.

22 De mantel die onder het priesterkleed werd gedragen, werd geweven van blauwpurper, 23 met een halsopening in het midden. Rond de halsopening zat een stevige rand, zodat hij niet kon inscheuren. 24 De zomen van de mantel werden versierd met granaatappels in blauwpurper, roodpurper en scharlaken, alles getwijnd. 25,26 Ze maakten gouden belletjes en zetten die tussen de granaatappels, om en om, op de zoom van de mantel die Aäron bij zijn dienst droeg. Precies zoals de Here Mozes had bevolen.

27 De onderkleden voor Aäron en zijn zonen werden geweven van fijn linnen. 28,29 Van hetzelfde fijne linnen werden de tulband, de hoofddoeken en de broeken gemaakt. De gordel werd geweven van blauwpurper, roodpurper en scharlaken, zoals de Here Mozes had opgedragen. 30 Als laatste maakten zij de gouden plaat die op de voorkant van de tulband moest worden gedragen en graveerden daarin de woorden: ‘De heiligheid van de Here.’ 31 Met een blauwpurperen koord werd de plaat aan de tulband bevestigd, zoals de Here Mozes had opgedragen.

32 Zo werd dan de bouw van de tabernakel, de tent van ontmoeting, voltooid, precies volgens de instructies die de Here Mozes had gegeven. 33-40 Toen brachten zij de tabernakel bij Mozes: al het toebehoren, de haken, panelen en dwarsbalken, de pilaren, de voetstukken, het dekkleed van het dak—een kleed van roodgeverfde ramsvellen en een kleed van dassenvellen—, het gordijn dat voor de ark moest komen te hangen, de ark met de Tien Geboden erin, de draagstokken, het verzoendeksel, de tafel en alle toebehoren, de toonbroden, de gouden kandelaar met de lampen, toebehoren en olie, het gouden altaar, de zalfolie, het reukwerk, het gordijn voor de ingang van de tabernakel, het koperen altaar, het koperen rooster, de draagstokken en het toebehoren, het wasvat en zijn voetstuk, de gordijnen van de voorhof en de pilaren die hen steunden, de voetstukken en de gordijnen bij de ingang van de voorhof, de scheerlijnen en grondpennen en al het andere toebehoren voor de dienst in de tabernakel. 41 Ook de ambtskleding van de priesters voor de dienst in het heiligdom en de heilige kleding van Aäron de priester en de kleding voor zijn zonen werden bij Mozes gebracht. 42 Zo voerde het volk Israël alle opdrachten uit die de Here Mozes had gegeven. 43 Mozes inspecteerde hun werk en zegende hen, omdat alles precies volgens de opdrachten van de Here was uitgevoerd.

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 39

Veşmintele preoţilor – efodul

1Veşmintele pentru slujirea în Locul Sfânt şi veşmintele sfinte ale lui Aaron le-au făcut din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Au făcut efodul din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit. Au bătut nişte plăci de aur şi le-au tăiat în fire subţiri, după care le-au ţesut cu firele de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi cu firele de in; efodul era lucrat cu măiestrie. Au făcut umerarii pentru efod, care se prindeau la cele două margini ale lui, astfel încât acesta era unit cu ei. Brâul efodului, care era prins de el, era lucrat la fel şi din aceleaşi materiale: din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Au pregătit pietrele de onix, le-au fixat în monturi de aur şi au gravat pe ele numele israeliţilor, aşa cum se gravează un sigiliu. Le-au pus pe umerarii efodului ca să fie pietre de aducere-aminte pentru israeliţi, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Pieptarul

Apoi au făcut pieptarul pe care l-au lucrat cu măiestrie, aşa cum au făcut şi efodul: din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit. Pieptarul avea suprafaţa pătrată şi era făcut din material dublu, având lungimea şi lăţimea de o palmă[a]. 10 Au fixat pe el patru şiruri de pietre: pe primul şir – un sard, un topaz şi un smarald; 11 pe al doilea şir – un turcoaz, un safir[b] şi un diamant; 12 pe al treilea şir – un iacint, un agat şi un ametist; iar 13 pe al patrulea şir – un crisolit, un onix şi un jasp[c]. Acestea erau fixate în monturi de aur. 14 Erau douăsprezece pietre cu numele israeliţilor; pe fiecare dintre acestea era gravat, asemenea sigiliilor, numele uneia din cele douăsprezece seminţii.

15 Pentru pieptar au făcut lănţişoare din aur curat, răsucite ca nişte funii; 16 au mai făcut şi două monturi din aur şi două inele din aur, după care au fixat ambele inele la cele două margini ale pieptarului. 17 Lănţişoarele de aur le-au trecut prin cele două inele de la marginile pieptarului, 18 iar celelalte capete ale lănţişoarelor le-au prins în cele două monturi şi le-au pus peste umerarii efodului, în partea din faţă. 19 Au mai făcut două inele de aur şi le-au pus la celelalte două margini ale pieptarului, pe partea interioară, în apropierea efodului. 20 Apoi au făcut încă două inele de aur şi le­au pus în partea inferioară a umerarilor efodului, la nivelul legăturilor sale, deasupra brâului efodului. 21 Au legat pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu o sfoară albastră, astfel încât să fie fixat peste brâul efodului, fără să se mişte de pe efod, cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Alte veşminte ale preoţilor

22 După aceea, au făcut mantia efodului din fir de culoare albastră. 23 Deschizătura mantiei era ca deschizătura unei cămăşi cu zale[d], cu un tiv ţesut de jur împrejurul ei, ca să nu se rupă. 24 Pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur, au făcut rodii din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit. 25 Au făcut şi nişte clopoţei din aur curat pe care i-au pus între rodii, pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur; 26 erau câte un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie pe marginea de jos a mantiei pentru slujire, de jur împrejur, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

27 Au făcut şi tunicile ţesute din fir de in subţire pentru Aaron şi fiii săi; 28 mitra şi scufiile le-au făcut tot din fir de in subţire, izmenele – din fir de in subţire răsucit, 29 iar brâul – din fir de in subţire răsucit şi din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, lucrat la gherghef, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

30 Au făcut apoi şi plăcuţa de aur curat, cununa sfântă, şi au gravat pe ea, aşa cum se gravează un sigiliu: „Sfânt pentru Domnul. 31 Au prins-o sus, pe mitră, cu o sfoară albastră, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Încheierea lucrărilor

32 În felul acesta a fost isprăvită toată lucrarea Tabernaculului, Cortul Întâlnirii; israeliţii au făcut totul potrivit cu ceea ce Domnul îi poruncise lui Moise. 33 Apoi i-au predat Tabernaculul lui Moise – cortul cu toate uneltele lui: cârligele, scândurile, drugii, stâlpii şi piedestalele lui, 34 învelitoarea din piei de berbeci vopsite în roşu, acoperitoarea din piei de viţei de mare, draperia despărţitoare, 35 Chivotul Mărturiei cu drugii lui şi cu Capacul Ispăşirii, 36 masa cu toate uneltele ei, pâinea prezentării, 37 sfeşnicul din aur curat cu candelele şi uneltele lui, uleiul pentru luminat, 38 altarul de aur, untdelemnul pentru ungere, tămâia mirositoare, draperia de la intrarea în Tabernacul, 39 altarul de bronz cu grătarul de bronz, cu drugii şi cu toate uneltele lui, ligheanul cu piedestalul lui, 40 draperiile curţii, stâlpii lor şi piedestalele acestora, draperia pentru intrarea curţii, funiile, ţăruşii, toate uneltele pentru slujirea în Tabernacul, în Cortul Întâlnirii, 41 veşmintele lucrate cu măiestrie pentru slujirea în Locul Sfânt, veşmintele sfinte ale preotului Aaron şi veşmintele fiilor săi pentru slujirea ca preoţi.

42 Israeliţii au făcut toată lucrarea aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 43 Moise a verificat toată lucrarea şi iată că ei o făcuseră aşa cum poruncise Domnul. Şi Moise i-a binecuvântat.

Notas al pie

  1. Exodul 39:9 Vezi nota de la 25:25; aproximativ 0,22 m
  2. Exodul 39:11 Sau: lapislazuli
  3. Exodul 39:13 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
  4. Exodul 39:23 Sensul termenului ebraic este nesigur