Het Boek

Exodus 38

Het altaar in de voorhof

1Het brandofferaltaar werd van acaciahout gemaakt, 2,25 meter in het vierkant en 1,35 meter hoog. Aan de vier hoeken zaten horens, die een geheel vormden met het altaar. Hij overtrok ze met koper. Al het toebehoren van het altaar—potten, scheppen, schalen, vleeshaken en vuurpannen—werd van koper gemaakt. Daarna maakte hij een koperen rooster dat op ongeveer de helft van de hoogte van het altaar werd aangebracht. Aan de vier hoeken van het rooster maakte hij vier ringen voor de draagstokken. De draagstokken maakte hij van acaciahout en hij overtrok ze met koper. De draagstokken werden in de ringen aan de zijkant van het altaar geschoven om het te kunnen dragen. Het altaar was van planken gemaakt en hol.

Het koperen wasvat met het koperen voetstuk werd gemaakt van de koperen spiegels die de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel, hadden gegeven.

Toen bouwde hij de voorhof. De zuidelijke kant was 45 meter lang en bestond uit geweven gordijnen van getwijnd fijn linnen. 10 Langs de kant stonden twintig koperen pilaren met koperen voetstukken en zilveren stangen en haken om de gordijnen aan op te hangen. 11 De noordkant van de voorhof was ook 45 meter lang, met twintig koperen pilaren op koperen voetstukken en zilveren stangen met zilveren haken. 12 De westkant van de voorhof was 22,5 meter lang en bestond uit gordijnen die hingen aan tien koperen pilaren op koperen voetstukken met zilveren stangen en haken. 13 De oostkant was eveneens 22,5 meter lang. 14,15 De gordijnen aan weerszijden van de ingang van de voorhof waren 6,75 meter lang, elk met drie pilaren en drie voetstukken. 16 Alle gordijnen die de muren van de voorhof vormden, waren geweven van getwijnd fijn linnen. 17 Elke pilaar had een koperen voetstuk, alle stangen en haken waren van zilver. De bovenzijden van de pilaren waren met zilver overtrokken en de stangen waaraan de gordijnen hingen, waren van puur zilver. 18 Het gordijn voor de ingang van de voorhof was een prachtig stuk weefwerk van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Het was 9 meter lang en 2,25 meter breed, net als de andere gordijnen rond de voorhof. 19 Het was opgehangen aan vier pilaren op koperen voetstukken, met zilveren stangen en haken. De bovenkanten van de pilaren waren met zilver overtrokken. 20 Alle pennen die werden gebruikt voor het vastzetten van de tabernakel, waren van koper.

21 Hier volgt een opsomming van de materialen die bij de bouw van de tabernakel werden gebruikt. Onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aäron, en in opdracht van Mozes, telden de Levieten alles. 22 Besaleël maakte alles precies zoals de Here het Mozes had laten zien. 23 Hij werd daarbij geholpen door Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan. Beiden waren uitstekende vaklui en experts op het gebied van houtbewerking, metaalbewerking en het weven van kleurige weefsels met blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. 24 Het volk bracht in totaal 878 kilo goud bijeen, wat allemaal werd gebruikt voor de tabernakel. 25,26 De hoeveelheid zilver bedroeg 3195 kilo, bijeengebracht via de gave van 5,5 gram per persoon, gerekend naar alle mannen die bij de telling twintig jaar of ouder waren. Het totaal aantal mannen bedroeg 603.550. 27 Voor de panelen in het heiligdom en de pilaren die het gordijn ondersteunden, werd drieduizend kilo zilver gebruikt, dertig kilo per voetstuk. 28 Het overgebleven zilver, 195 kilo in totaal, werd gebruikt voor de bovenkanten van de pilaren en voor de stangen en haken. 29 Het volk bracht 2126 kilo koper bijeen. 30 Daarvan werden de voetstukken van de pilaren bij de ingang van de tabernakel, het koperen altaar met het koperen rooster en al het toebehoren, 31 de voetstukken van de pilaren rond de voorhof en bij de ingang van de voorhof en alle pennen van de tabernakel en de voorhof gemaakt.

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 38

Altarul arderii de tot şi vasul pentru spălare

1După aceea, a făcut din lemn de salcâm altarul arderii de tot; suprafaţa altarului era pătrată, având lungimea şi lăţimea de cinci coţi, iar înălţimea de trei coţi[a]. La cele patru colţuri i­a făcut nişte coarne care erau din aceeaşi bucată cu el, după care l-a poleit cu bronz. A făcut şi toate uneltele altarului: oalele, lopeţile, vasele, furculiţele şi făraşele; toate uneltele lui le-a făcut din bronz. A făcut pentru altar un grătar din bronz, ca o reţea, pe care l-a pus sub pervaz, la jumătatea înălţimii. A turnat patru inele la cele patru colţuri ale grătarului de bronz, inele ce urmau să ţină drugii. A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a poleit cu bronz. A introdus drugii prin inelele de pe laturile altarului, pentru ca acesta să poată fi dus. Altarul l-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru.

Din oglinzile femeilor care slujeau la intrarea în Cortul Întâlnirii a făcut ligheanul de bronz cu piedestalul lui făcut tot din bronz.

Curtea Tabernaculului

Apoi a făcut curtea: în partea de sud, pe o lungime de o sută de coţi[b], erau draperiile curţii, din fir de in subţire răsucit . 10 Cei douăzeci de stâlpi cu cele douăzeci de piedestale ale lor erau din bronz, iar cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint. 11 În partea de nord, pe o lungime de o sută de coţi, au fost puse draperiile cu cei douăzeci de stâlpi ai lor şi cele douăzeci de piedestale de bronz ale acestora; cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint.

12 În partea de apus au fost puse draperii pe o lungime de cincizeci de coţi[c], cu cei zece stâlpi ai lor şi cele zece piedestale ale acestora; cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint. 13 În partea de răsărit se aflau draperii pe o lungime de cincizeci de coţi. 14 Draperiile pentru una din părţile intrării erau pe o lungime de cincisprezece coţi[d], cu cei trei stâlpi ai lor şi cele trei piedestale ale acestora. 15 În cealaltă parte, la fel; astfel, de fiecare parte a intrării în curte se aflau draperii pe o lungime de cincisprezece coţi, cu cei trei stâlpi ai lor şi cele trei piedestale ale acestora. 16 Toate draperiile din jurul curţii erau din fir de in subţire răsucit. 17 Piedestalele stâlpilor erau din bronz, iar cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint; chiar şi partea de sus a stâlpilor era poleită cu argint; astfel, toţi stâlpii curţii aveau legături din argint.

18 Draperia de la intrarea curţii era din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, din fir de in subţire răsucit, lucrată la gherghef; era lungă de douăzeci de coţi şi înaltă de cinci coţi[e] ca şi draperiile curţii. 19 Cei patru stâlpi ai ei şi cele patru piedestale ale acestora erau din bronz, iar cârligele şi legăturile erau din argint, partea de sus fiind poleită tot cu argint. 20 Toţi ţăruşii Tabernaculului şi ai curţii dimprejur erau din bronz.

Inventarul materialelor folosite

21 Aceasta este cantitatea materialelor folosite la Tabernacul, la Tabernaculul Mărturiei, numărate după porunca lui Moise, prin lucrarea leviţilor, sub conducerea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 22 Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ce i-a poruncit Moise; 23 împreună cu el a fost şi Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminţia lui Dan, cioplitor, proiectant, ţesător la gherghef cu fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi cu fir de in subţire.

24 Tot aurul folosit pentru lucru, în toată construcţia Lăcaşului, aur adus ca jertfă legănată, a fost de douăzeci şi nouă de talanţi şi şapte sute treizeci de şecheli[f] măsuraţi după şechelul Lăcaşului[g].

25 Argintul strâns de la adunare cântărea o sută de talanţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de şecheli[h], măsuraţi după şechelul Lăcaşului. 26 S-a folosit o beca de fiecare om, adică o jumătate de şechel[i], măsurat după şechelul Lăcaşului, pentru fiecare om numărat la recensământ de la douăzeci de ani în sus, adică şase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni. 27 O sută de talanţi[j] de argint au fost folosiţi pentru a turna piedestalele Lăcaşului şi piedestalele curţii; o sută de piedestale dintr-o sută de talanţi, ceea ce înseamnă că un piedestal a fost făcut dintr-un talant[k]. 28 Din o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de şecheli[l] au fost făcute cârligele pentru stâlpi, le-au fost poleite vârfurile şi le-au fost făcute legăturile.

29 Bronzul dăruit a fost de şaptezeci de talanţi şi două mii patru sute de şecheli[m]. 30 Cu el au fost făcute piedestalele de la intrarea în Cortul Întâlnirii, altarul de bronz şi grătarul lui de bronz cu toate uneltele lui, 31 piedestalele de jur împrejurul curţii, piedestalele de la poarta curţii, toţi ţăruşii cortului şi toţi ţăruşii din jurul curţii.

Notas al pie

 1. Exodul 38:1 Vezi nota de la 25:10; aproximativ 2,5 m lungime şi lăţime şi 1,5 m înălţime
 2. Exodul 38:9 Aproximativ 50 m; şi în v. 11
 3. Exodul 38:12 Aproximativ 25 m; şi în v. 13
 4. Exodul 38:14 Aproximativ 7,5 m; şi în v. 15
 5. Exodul 38:18 Aproximativ 10 m lungime şi 2,5 m înălţime
 6. Exodul 38:24 Vezi nota de la 25:39; aproximativ 900 kg
 7. Exodul 38:24 Vezi nota de la 21:32; şi în vs. 25, 26
 8. Exodul 38:25 Peste 3 tone
 9. Exodul 38:26 Vezi nota la 21:32; aproximativ 5 gr
 10. Exodul 38:27 Aproximativ 3 tone
 11. Exodul 38:27 Aproximativ 30 kg
 12. Exodul 38:28 Aproximativ 20 kg
 13. Exodul 38:29 Peste 2 tone