Het Boek

Exodus 28

Priesterkleding

1‘Wijd uw broer Aäron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar tot priesters voor Mij. Maak heilige kleren voor Aäron om te laten zien dat hij aan Mij is gewijd, mooie gewaden die het belang van zijn taak onderstrepen. Geef opdracht aan vaklieden, mensen die hun vak verstaan, kleren te maken die hem zullen onderscheiden van anderen, om hem te heiligen, zodat hij voor Mij het priesterambt kan uitoefenen. Dit is de kleding die zij moeten maken: een borsttas, een priesterkleed, een overmantel, een bewerkt onderkleed, een tulband en een gordel. Ook voor Aärons zonen moeten zij heilige kleding maken. Deze kleding moet worden gemaakt van gouddraad, scharlaken en fijn linnen. Het priesterkleed moet worden gemaakt van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn getwijnd linnen. Hij moet uit twee schouderstukken bestaan die aan elkaar moeten kunnen worden bevestigd. De riem van het priesterkleed moet van hetzelfde materiaal worden vervaardigd: goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Neem twee onyxstenen en graveer daarop de namen van de twaalf stammen van Israël, 10 op elke steen zes, in volgorde van leeftijd. 11 Gebruik bij het graveren van deze stenen dezelfde werkwijze als bij het maken van een zegel en zet de stenen dan in een gouden zetting. 12 Bevestig de twee stenen op de schouderstukken van het priesterkleed als gedenkstenen voor het volk Israël. Aäron zal hun namen als een voortdurende herinnering voor het oog van de Here op zijn schouders dragen. 13 U moet dus de gouden zettingen maken. 14 Maak ook twee gevlochten gouden kettinkjes en bevestig die aan de gouden zettingen van de stenen op de schouders van het priesterkleed.

15 Maak ook, met gebruikmaking van het beste vakmanschap, een borsttas voor de stenen van het oordeel, die de hogepriester moet dragen wanneer hij Mij om raad vraagt bij een moeilijke beslissing. De borsttas moet van hetzelfde materiaal worden gemaakt als het priesterkleed: gouddraad, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. 16 De stof moet dubbel worden gevouwen, zodat een vierkante buidel ontstaat die 23 cm lang en 23 cm breed is. 17 Deze moet u versieren met edelstenen, op de eerste rij sardis, topaas en smaragd, 18 op de tweede rij hematiet, saffier en diamant, 19 op de derde rij opaal, agaat en amethist, 20 op de vierde rij chrysoliet, onyx en jaspis. Deze stenen moeten in goud worden gezet. 21 Elke steen vertegenwoordigt een stam van Israël en de naam van die stam moet op de steen worden aangebracht als een zegel. 22-24 Bevestig de bovenkant van de borsttas met twee gedraaide gouden ketens aan het priesterkleed. Het ene eind van de ketens moet worden vastgemaakt aan de gouden ringen aan de bovenste rand van de borsttas. 25 De andere einden moeten worden bevestigd aan de voorkant van de gouden zettingen van de onyxstenen op de schouderstukken van het priesterkleed. 26 Maak dan twee gouden ringen en bevestig die aan de onderste rand aan de binnenkant van de borsttas. 27 Maak ook nog twee gouden ringen die aan de benedenvoorkant van het priesterkleed, net boven de riem, moeten worden vastgezet. 28 Verbind dan de onderste ringen van het priesterkleed met de onderste ringen van de borsttas door middel van een blauwpurperen koord, zodat de borsttas niet van het priesterkleed kan losraken. 29 Zo zal Aäron de namen van de stammen van Israël in de borsttas op zijn hart dragen wanneer hij het heiligdom binnengaat. Zo zal de Here steeds aan hen worden herinnerd.

30 In de borsttas van Gods oordeel moeten ook de orakelstenen, de Urim en de Tummim, worden opgeborgen, zodat Aäron ze op zijn hart draagt als hij de Here onder ogen komt. Gods beslissing voor de Israëlieten zal Aäron voor het oog van de Here op zijn hart dragen. 31 De mantel die onder het priesterkleed wordt gedragen, moet van blauwpurper worden gemaakt, 32 met een gat in het midden voor Aärons hoofd. De randen van deze halsopening moeten stevig zijn zodat ze niet scheuren. 33,34 De onderste rand van de mantel moet worden versierd met granaatappels—vervaardigd van blauwpurper, roodpurper en scharlaken—en gouden belletjes, om en om. 35 Aäron moet het priesterkleed dragen als hij het heiligdom ingaat om de Here te dienen. De belletjes zullen rinkelen als hij de Here onder ogen komt en als hij de Here weer verlaat, zodat hij niet zal sterven. 36 Maak een rozet van puur goud en graveer daarop de woorden: “Aan de Here gewijd”. 37,38 Bevestig de rozet met een blauwpurperen koord op de voorkant van de tulband. Zo zal Aäron de rozet altijd op zijn voorhoofd dragen en op die manier de schuld dragen die voortkomt uit fouten bij het offeren door de Israëlieten. Hij moet de rozet altijd dragen als hij de Here onder ogen komt, zodat het volk weer wordt geaccepteerd en de Here hen vergeeft.

39 Weef Aärons onderkleed van fijn linnen met een ruitmotief en maak ook de tulband van fijn linnen. Zijn riem moet in allerlei kleuren worden geweven. 40 Maak voor Aärons zonen mantels, riemen en hoofddoeken die voor hen tot een sieraad zijn. 41 Kleed Aäron en zijn zonen in deze kleding. Wijd, zalf en heilig hen daarna, zodat ze mijn priesters kunnen zijn. 42 Maak ook linnen broeken voor hen die tot aan de knie reiken, zodat hun geslachtsdelen niet worden gezien. 43 Die broeken moeten Aäron en zijn zonen dragen wanneer zij de tabernakel ingaan of bij het altaar in het Heilige komen. Als zij dat niet doen, zijn zij schuldig en zullen zij sterven. Dit is een regel die blijvend van kracht is voor Aäron en zijn nageslacht.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Исх 28

Одеяния для верховного священнослужителя

1– Позови своего брата Хоруна с его сыновьями – Надавом и Авиудом, Элеазаром и Итамаром. Отдели их от остальных исроильтян, чтобы они были Моими священнослужителями. Сделай своему брату Хоруну священные одеяния для славы и величия. Вели мастерам, которым Я дал мудрость в таких делах, сделать одеяния для посвящения Хоруна, чтобы он мог быть Моим священнослужителем. Вот одежды, которые они должны сделать: нагрудник, ефод, верхнюю ризу, тканую рубашку, тюрбан и пояс. Делая эти священные одеяния, в которых твой брат Хорун и его сыновья будут служить Мне, пусть они берут золотые нити, голубую, пурпурную и алую пряжу и кручёный лён.

Ефод

– Пусть ефод будет искусной работы из голубой, пурпурной и алой пряжи и кручёного льна, с добавлением золотой нити. У ефода должно быть два наплечника, прикреплённых по двум углам, чтобы он застёгивался. Искусно сотканный пояс ефода должен быть подобен ему – из одного с ним материала: из золотой нити, из голубой, пурпурной и алой пряжи и кручёного льна.

Возьми два оникса и вырежь на них имена сыновей Исроила 10 в порядке их рождения – шесть имён на одном камне и шесть – на другом. 11 Вырежь имена сыновей Исроила на двух камнях, как камнерез вырезает печать. Вставь камни в золотые филигранные оправы 12 и прикрепи их к наплечникам ефода как памятные камни для сыновей Исроила. Хорун будет носить их имена на плечах как памятный знак перед Вечным. 13 Сделай золотые филигранные оправы 14 и две цепочки из чистого золота, свитые подобно верёвке. Прикрепи цепочки к оправам.

Нагрудник

15 – Сделай нагрудник решений искусной работы, подобно ефоду: из золотой нити, из голубой, пурпурной и алой пряжи и из кручёного льна. 16 Пусть он будет квадратным, двадцать два сантиметра[a] в длину и ширину, из сложенной вдвое ткани. 17 Вставь в него четыре ряда драгоценных камней. В первом ряду пусть будут рубин, топаз и берилл; 18 во втором ряду – бирюза, сапфир и изумруд; 19 в третьем ряду – гиацинт, агат и аметист; 20 в четвёртом ряду – хризолит, оникс и яшма.[b] Вставь их в золотые филигранные оправы. 21 Камней должно быть двенадцать – по одному на каждое из имён сыновей Исроила; на каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из двенадцати родов.

22 Для нагрудника сделай цепочки из чистого золота, свитые подобно верёвке. 23 Сделай для него два золотых кольца и прикрепи их к двум углам нагрудника. 24 Прикрепи две золотые цепочки к кольцам на углах нагрудника, 25 а другие концы цепочек – к двум оправам, присоединяя их к наплечникам ефода спереди. 26 Сделай ещё два золотых кольца и прикрепи их к двум другим углам нагрудника с внутренней стороны ефода. 27 Сделай ещё два золотых кольца и прикрепи их снизу к наплечникам ефода спереди, рядом со швом прямо над поясом ефода. 28 Кольца нагрудника пусть будут привязаны к кольцам ефода голубым шнуром, соединяющим нагрудник с поясом так, чтобы нагрудник не спадал с ефода.

29 Входя в святилище, Хорун будет носить имена сыновей Исроила у сердца, на нагруднике решений, как постоянное напоминание перед Вечным. 30 Ещё помести на нагрудник священный жребий[c], чтобы он был у сердца Хоруна каждый раз, когда он будет входить к Вечному. Так Хорун всегда будет носить у сердца средство, с помощью которого исроильтяне смогут распознавать волю Вечного.

Другие одеяния верховного священнослужителя

31 – Сделай верхнюю ризу под ефод голубой, 32 с вырезом для головы в середине, подшитым тканой тесьмой, как для воротника, чтобы он не рвался. 33 Нашей плоды гранатового дерева из голубой, пурпурной и алой пряжи по нижнему краю верхней ризы, с золотыми колокольчиками между ними. 34 Пусть золотые колокольчики и гранатовые плоды чередуются по нижнему краю ризы. 35 Хорун будет носить её, когда будет служить Мне. Звук колокольчиков будет раздаваться, когда он будет входить в Святое Святых перед лицо Вечного, и когда он будет выходить, чтобы Хорун не умер.

36 Сделай пластинку из чистого золота и вырежь на ней, как на печати: СВЯТЫНЯ ВЕЧНОГО. 37 Прикрепи её к тюрбану голубым шнуром. Пусть она будет спереди тюрбана. 38 Она будет на лбу Хоруна, и он примет на себя вину за любую оплошность при принесении священных даров, которые исроильтяне отделяют для пожертвований. Она будет на лбу Хоруна постоянно, чтобы дары были угодны Вечному.

39 Сотки рубашку из тонкого льна и сделай к ней тюрбан из тонкого льна. Пусть пояс будет украшен шитьём.

Одежда для остальных священнослужителей

40 – Сотки рубашки, пояса и головные повязки и сыновьям Хоруна для славы и величия. 41 Когда ты наденешь эти одежды на своего брата Хоруна и его сыновей, помажь и посвяти их в сан. Освяти их, чтобы они могли быть Моими священнослужителями.

42 Сделай им льняное нижнее бельё, чтобы прикрывать их от пояса до бёдер. 43 Хорун и его сыновья должны одевать его всегда, когда входят в шатёр встречи или приближаются к жертвеннику, чтобы служить в святилище, тогда они не провинятся и не умрут.

Это установление для Хоруна и его потомков будет вечным.

Notas al pie

  1. Исх 28:16 Букв.: «одна пядь».
  2. Исх 28:20 В некоторых случаях невозможно точно установить, какой камень имеется в виду под тем или иным названием.
  3. Исх 28:30 Букв.: «урим («свет») и туммим («совершенство»)». С помощью этих предметов определяли волю Всевышнего, но как именно, сегодня не известно.