Het Boek

Exodus 27

Meer instructies voor de bouw

1Maak een altaar van acaciahout, met een breedte en lengte van 2,25 meter—zodat het vierkant is—en een hoogte van 1,35 meter. Laat uit de vier hoeken van het altaar horens steken en overtrek dan het hele altaar met koper. De asemmers, schoppen, schalen, vorken en vuurpannen moeten allemaal van koper worden gemaakt. Maak een koperen rooster met aan elke punt een koperen ring. Bevestig dit rooster zo onder de rand van het altaar boven de vuurplaats dat het tot halverwege het altaar reikt. Maak ook draagstokken van acaciahout voor het altaar en overtrek ze met koper. De stokken moeten voor het dragen door de ringen aan het altaar worden gestoken. Het altaar moet hol zijn, gemaakt van planken, zoals u het op de berg hebt gezien.

9,10 Maak een voorhof voor de tabernakel, afgesloten met gordijnen van getwijnd fijn linnen. Aan de zuidkant moeten de gordijnen een lengte van 45 meter hebben en op twintig pilaren op koperen voetstukken hangen. De gordijnen moeten met zilveren haken aan zilveren stangen die tussen de twintig pilaren zijn aangebracht, worden bevestigd. 11 Hetzelfde moet u doen aan de noordkant van de voorhof: 45 meter gordijnen, hangend aan zilveren haken en stangen tussen twintig pilaren op koperen voetstukken. 12 De westkant van de voorhof moet 22,5 meter lang zijn met tien pilaren op tien koperen voetstukken. 13 Hetzelfde geldt voor de oostkant. 14,15 Aan elke zijde van de ingang moet 6,75 meter gordijn komen, opgehouden door drie pilaren met drie voetstukken. 16 De ingang van de voorhof wordt gevormd door een negen meter breed gordijn, gemaakt van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Dit kleurige weefsel moet worden bevestigd aan vier pilaren op vier voetstukken. 17 Alle pilaren rond de voorhof moeten aan elkaar worden bevestigd met zilveren stangen met zilveren haken eraan en op koperen voetstukken staan. 18 De voorhof zal dan 45 meter lang en 22,5 meter breed zijn, omgeven met muren van gordijn van 2,25 meter hoog, gemaakt van getwijnd fijn linnen.

19 Alle voorwerpen die in de tabernakel worden gebruikt en ook de pinnen waarmee alles in de grond wordt vastgezet, moeten van koper zijn.

20 Geef de Israëlieten opdracht dat zij moeten zorgen voor zuivere olijfolie voor de kandelaar in de tabernakel, zodat die voortdurend kan blijven branden. 21 Aäron en zijn zonen moeten die eeuwige vlam in het Heilige zetten en er dag en nacht voor het oog van de Here voor zorgen, zodat zij nooit dooft. Dit is een eeuwige regel voor het volk Israël.’

Korean Living Bible

출애굽기 27

번제단

1“너는 아카시아나무로 단을 만들어라. 가로 세로를 각각 2.3미터로 하여 네모 반듯하게 하고 높이는 1.4미터로 하라.

그리고 단 네 모퉁이에 뿔을 하나씩 만들어라. 뿔과 단은 하나로 연결하여 만들고 그 단은 놋으로 싸야 한다.

또 재를 담는 통과 부삽과 피를 담는 그릇과 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 다 놋으로 만들어라.

놋으로 단에 쓸 그물을 만들고 그물 네 모퉁이에 놋고리를 만들어

그 그물을 단의 아래 언저리 밑에 놓아 그것이 단의 절반 높이로 올라오게 하라.

그리고 아카시아나무로 단의 운반채를 만들어 놋으로 싸고

단의 양쪽 고리에 그 채를 꿰어 단을 운반할 수 있게 하라.

그 단은 내가 산에서 너에게 보여 준 양식에 따라 널빤지로 속이 비게 만들어야 한다.”

성막 뜰

“너는 고운 모시 포장을 둘러 성막 뜰을 만들어라. 남쪽에는 포장 길이를 45미터로 하고

10 20개의 기둥을 만들어 세워라. 그 기둥의 받침은 놋으로 만들고 기둥 갈고리와 가로대는 은으로 만들어야 한다.

11 맞은편인 북쪽에도 이와 똑같이 만들고

12 서쪽에는 포장 길이를 22.5미터로 하고 10개의 기둥을 10개의 놋받침 위에 세워라.

13 그리고 출입구를 낼 뜰 동쪽 길이도 22.5미터로 하라.

14-15 출입구 양쪽에는 각각 3개의 기둥과 받침으로 6.8미터 길이의 포장을 쳐라.

16 그리고 뜰 출입구는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 베실로 수놓아 짠 9미터 길이의 막으로 만들어라. 이 출입구는 4개의 기둥과 4개의 받침으로 만들어야 한다.

17 뜰 사면의 모든 기둥은 은갈고리와 은가로대로 연결하고 그 기둥 받침은 놋으로 만들어라.

18 성막 뜰의 길이는 45미터이고 너비는 22.5미터이며 포장의 높이는 2.3미터이다. 성막 뜰의 포장은 고운 모시로 만들고 기둥 받침은 놋으로 만들며

19 성막에서 쓰는 모든 기구와 성막 말뚝과 포장의 말뚝도 다 놋으로 만들어라.”

등불 관리

20 “너는 이스라엘 백성에게 감람을 찧어 만든 맑은 기름을 가져오게 하여 등불을 계속 켜 두어라.

21 아론과 그의 아들들은 [a]성막 안, 곧 법궤 앞에 있는 휘장 밖에서 등불을 켜야 하며 저녁부터 다음날 아침까지 그 불이 나 여호와 앞에서 꺼지지 않도록 계속 살펴야 한다. 이것은 이스라엘 백성이 대대로 지켜야 할 불변의 규정이다.”

Notas al pie

  1. 27:21 또는 ‘회막’