Het Boek

Exodus 17

Water uit de rots

1Volgens de opdracht van de Here verliet het volk Israël de woestijn Sin en trok langs diverse pleisterplaatsen naar Refidim, waar zij hun kamp opsloegen. Daar was echter geen water te vinden! Opnieuw mopperde het volk en eiste van Mozes: ‘Geef ons water, zodat we kunnen drinken!’ ‘Waarom moppert u op mij?’ vroeg Mozes. ‘Wilt u soms de Here op de proef stellen om te zien hoe lang Hij geduld met u heeft?’ Maar gekweld door de dorst, riepen zij: ‘Waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Waarom moeten wij, onze kinderen en ons vee hier sterven?’ Toen bad Mozes tot de Here en smeekte Hem: ‘Wat moet ik doen? Nog even en zij stenigen mij!’

De Here antwoordde: ‘Roep de leiders van Israël bij u en breng het volk naar het Horeb-gebergte. Daar zal Ik u ontmoeten. Sla daar met uw staf op een rots—dezelfde staf waarmee u op het water van de Nijl hebt geslagen—en er zal water tevoorschijn komen, zodat zij kunnen drinken!’ Mozes deed wat de Here had gezegd en het water golfde tevoorschijn!

Mozes noemde die plaats Massa (Verzoeking) en Meriba (Ruzie), omdat de Israëlieten tegen de Here waren opgestaan en Hem hadden uitgedaagd met de woorden: ‘Is de Here bij ons of niet?’

Toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Refidim tegen de Israëlieten. Mozes zei tegen Jozua: ‘Roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand!’

10 Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde. Ondertussen beklommen Mozes, Aäron en Chur de heuvel. 11 Telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand, maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek de winnende partij. 12 Toen hij last kreeg van vermoeidheid, rolden zij een steen naar hem toe, waarop hij kon zitten. Aäron en Hur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. 13 Zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen.

14 En de Here beval Mozes: ‘Leg deze gebeurtenissen vast zodat ze niet worden vergeten. En prent Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen.’

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: ‘De Here is mijn banier.’ 16 Hij riep uit: ‘De hand van de Here beschermt ons vanuit de hemel en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie.’

Amplified Bible

Exodus 17

Water in the Rock

1Then all the congregation of the children of Israel moved on from the Wilderness of Sin by stages, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. Therefore the people quarreled with Moses and said, “Give us water so we may [have something to] drink.” And Moses said to them, “Why do you quarrel with me? Why do you tempt the Lord and try His patience?” But the people were thirsty for water; and the people murmured against Moses and said, “Why did you bring us up from Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?” So Moses cried out to the Lord for help, saying, “What shall I do with this people? They are almost ready to stone me.” Then the Lord said to Moses, “Pass before the people and take with you some of the elders of Israel; and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. Behold, I will stand before you there on the rock at [a]Horeb; there you shall strike the rock, and water will come out of it, so that the people may [have something to] drink.” And Moses did so in the sight of the elders of Israel. He named the place [where this miracle occurred] Massah (test) and [b]Meribah (contention) because of the quarreling of the sons of Israel, and because they tested the [patience of the] Lord, saying, “Is the Lord among us, or not?”

Amalek Fought

Then [c]Amalek [and his people] came and fought with Israel at Rephidim. So Moses said to [d]Joshua, “Choose men for us and go out, fight against Amalek [and his people]. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand.” 10 So Joshua did as Moses said, and fought with Amalek; and Moses, Aaron, and [e]Hur went up to the hilltop. 11 Now when Moses held up his hand, Israel prevailed, and when he lowered his hand [due to fatigue], Amalek prevailed. 12 But Moses’ hands were heavy and he grew tired. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. Then Aaron and Hur held up his hands, one on one side and one on the other side; so it was that his hands were steady until the sun set. 13 So Joshua overwhelmed and defeated [f]Amalek and his people with the edge of the sword.

14 Then the Lord said to Moses, “Write this in the book as a memorial and [g]recite it to Joshua, that I will utterly wipe out the memory of Amalek [and his people] from under heaven.” 15 And Moses built an altar and named it [h]The Lord Is My Banner; 16 saying, “The Lord has sworn [an oath]; the Lord will have war against [the people of] Amalek from generation to generation.”

Notas al pie

  1. Exodus 17:6 Horeb may refer to the mountain range of which Sinai is an individual mountain.
  2. Exodus 17:7 A similar incident occurred when the Israelites were in the Wilderness of Zin at Meribah-kadesh (Num 20:8-13; Deut 32:50-52). On that occasion Moses disobeyed God’s specific instruction and paid a terrible price for his action.
  3. Exodus 17:8 These were a group of nomads descended from Amalek, a grandson of Esau, Jacob’s twin brother.
  4. Exodus 17:9 Joshua, leader of the tribe of Ephraim, was one of the great warriors of the OT and was an attendant to and the successor of Moses.
  5. Exodus 17:10 According to Josephus, Hur was the husband of Miriam, the sister of Moses and Aaron.
  6. Exodus 17:13 These nomadic people were the descendants of Esau.
  7. Exodus 17:14 Lit put in the ears of.
  8. Exodus 17:15 Heb YHWH (Yahweh)-Nissi.