Het Boek

Efeziërs 3:1-21

Het goede nieuws is voor Joden én niet-Joden

1Ik zit omwille van Christus Jezus in de gevangenis, omdat ik zeg dat u, die geen Joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. 2U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. 3Wat ik hiervoor in het kort schreef, was tot nog toe onbekend. Maar God heeft het mij duidelijk gemaakt. 4Daaraan kunt u zien hoe goed ik begrijp wat voor bedoeling God met Christus heeft. 5Vroeger is dat altijd voor de mensen verborgen gebleven, maar nu heeft God het door de Heilige Geest aan zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. 6Het komt hierop neer: door het goede nieuws te geloven, delen niet-Joden in de erfenis van de Joden, horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. 7God heeft mij de taak gegeven dit overal bekend te maken. Dat is een geweldig voorrecht! Ik kan het alleen maar omdat God zo goed is mij er steeds weer de kracht voor te geven. 8En dan te bedenken dat ik de minste van alle gelovigen ben! Alleen door de genade van God mag ik andere volken op de onvoorstelbare rijkdom van Christus wijzen. 9Ik mag de mensen laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat Hij vanaf het begin voor Zich heeft gehouden. 10God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. 11Het is altijd zijn bedoeling geweest om dat door onze Here Jezus Christus bekend te maken. 12Nu hebben wij, door ons geloof, vol vertrouwen vrij toegang tot God.

13Verlies dus de moed niet door alles wat mij wordt aangedaan. Ik maak het allemaal door voor u. U zou het als een eer moeten beschouwen. 14Wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor Hem neer. 15Hij is de Vader van al zijn kinderen, zowel in de hemel als op aarde. 16Ik vraag Hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. 17Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. 18Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. 19U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn.

20God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. 21Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus. Amen!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Эфесянам 3:1-21

Павлус избран возвещать Радостную Весть язычникам

1Вот почему я, Павлус, нахожусь в заключении за Исо Масеха, ради вас, язычников.

2Вы, конечно же, слышали о том, что Всевышний возложил на меня ответственность передать вам Его благодать. 3Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. 4Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Масеха, 5которая не была открыта прежним поколениям людей, но теперь Дух открыл её святым посланникам Всевышнего3:5 То есть посланникам Масеха. и пророкам. 6Тайна эта заключается в том, что через Радостную Весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Всевышнего и членами единого тела. Им также принадлежит обещание, данное всем тем, кто присоединяется к Исо Масеху.

7По благодати Всевышнего, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой Радостной Вести. 8Я – самый незначительный из всего святого народа Всевышнего, но мне была дана эта привилегия: возвещать язычникам Радостную Весть о неизмеримом богатстве Масеха. 9Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Всевышним, сотворившим всё. 10Согласно ему многообразная мудрость Всевышнего должна теперь открыться начальствам и властям на небесах через вселенскую общину последователей Масеха. 11Это Его вечный замысел, который Он осуществил в Исо Масехе, нашем Повелителе. 12В единении с Масехом и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Всевышнему. 13Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе.

Любовь Исо Масеха

14Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Небесным Отцом, 15от Которого каждый род на небесах и на земле получил жизнь. 16Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой 17и чтобы через веру в ваши сердца вселился Масех; 18молюсь, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, вместе со всем святым народом Всевышнего могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Масеха 19и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Всевышнего. 20А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чём мы просим или даже о чём помышляем, 21да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Исо Масеха и через вселенскую общину Его последователей! Аминь.