Het Boek

Efeziërs 2:1-22

Christus is onze vrede

1Ook u bent door Hem tot leven geroepen, u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn.

3Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. 4Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, 5zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. 6Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven. 7Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. 8Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. 9Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. 10God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

11Vergeet niet dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort. De Joden noemen u minachtend de onbesnedenen. Dat besneden-zijn van hen betekent overigens niets meer dan dat er een snee in hun lichaam is gemaakt. 12U leefde vroeger in elk geval zonder Christus en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De beloften die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. 13Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. 14Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken. 15Door voor ons te sterven, heeft Christus de wet, die de oorzaak van de scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar door hen tot een deel van Zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. 16Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen.

17Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij Hem leefden. 18Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één Geest. 19Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. 20U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf. 21Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met Hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. 22Ook u wordt door de Geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 2:1-22

Aduși la viață împreună cu Cristos

1Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre, 2în care trăiați2 Lit.: umblați. cândva după veacul2 Termenul aion poate însemna și generație, epocă, vreme. lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, 3între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram, prin natura noastră, copii ai mâniei, ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu, Care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne‑a iubit, 5deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne‑a adus la viață împreună cu Cristos – prin har sunteți mântuiți. 6El ne‑a înviat împreună cu Cristos și ne‑a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Cristos Isus, 7pentru ca, în veacurile care vin, să‑Și arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Sa față de noi în Cristos Isus. 8Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi; este darul lui Dumnezeu; 9nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea Lui, creați10 Verbul ktizo are o arie semantică largă. Poate însemna a ctitori, a zidi, a modifica un teritoriu pentru a‑l face locuibil, a schimba complet, a transforma, a da formă nouă. în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Una în Cristos

11De aceea, aduceți‑vă aminte că altădată erați neamuri după trup, numiți „necircumciși11 Lit.: necircumcizie.“ de către cei numiți „circumciși“11 Lit.: de către cea numită circumcizie., – circumciși în carne de mâini omenești –, 12și că, la vremea aceea, erați fără Cristos, îndepărtați de comunitatea lui Israel12 Sau: înstrăinați de cetățenia lui Israel., străini de legămintele promisiunii, neavând speranță și fiind fără Dumnezeu în lume. 13Dar acum, în Cristos Isus, voi, care cândva erați departe, ați fost aduși aproape, prin sângele lui Cristos.

14Căci El este pacea noastră, Cel Care i‑a făcut pe amândoi una și, în trupul Său, a dărâmat zidul de la mijloc care‑i despărțea, adică dușmănia, 15desființând Legea poruncilor, cu regulile ei, pentru a crea15 Același verb ca în v. 10, ktizo. A ctitori în limba română înseamnă a așeza fundația unei construcții sacre. din cei doi, în El, un singur om nou, făcând astfel pace, 16și pentru a‑i împăca pe amândoi cu Dumnezeu într‑un singur trup, prin cruce, nimicind în El dușmănia. 17El a venit și v‑a vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, 18căci, prin El, amândoi avem intrare, într‑un singur Duh, la Tatăl.

19Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membri ai casei lui Dumnezeu, 20fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus. 21În El, întreaga clădire, bine închegată, crește într‑un templu sfânt, în Domnul. 22În El, și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un lăcaș al lui Dumnezeu, în Duhul.