Het Boek

Efeziërs 2:1-22

Christus is onze vrede

1Ook u bent door Hem tot leven geroepen, u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn.

3Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. 4Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, 5zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. 6Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven. 7Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. 8Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. 9Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. 10God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

11Vergeet niet dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort. De Joden noemen u minachtend de onbesnedenen. Dat besneden-zijn van hen betekent overigens niets meer dan dat er een snee in hun lichaam is gemaakt. 12U leefde vroeger in elk geval zonder Christus en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De beloften die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. 13Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. 14Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken. 15Door voor ons te sterven, heeft Christus de wet, die de oorzaak van de scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar door hen tot een deel van Zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. 16Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen.

17Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij Hem leefden. 18Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één Geest. 19Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. 20U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf. 21Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met Hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. 22Ook u wordt door de Geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd.

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

इफिसुस 2:1-22

मसीह म जिनगी

1पहिली तुमन अपन अपराध अऊ पाप के कारन मर गे रहेव। 2ए अपराध अऊ पाप म रहत, तुमन ए संसार के रीति अऊ सैतान के पाछू चलत रहेव, जऊन ह अकास म सासन करथे अऊ एह ओ आतमा अय, जऊन ह अब ओमन म काम करथे, जऊन मन परमेसर के हुकूम नइं मानय। 3हमन जम्मो झन एक समय एमन के बीच, हमर देहें के लालसा म दिन बितावत रहेंन अऊ देहें अऊ मन के ईछा ला पूरा करत रहेंन, अऊ ए किसम ले बाकि मानव जाति सहीं, सुभाव ले कोरोध के संतान रहेंन। 4पर परमेसर जऊन ह कि दया के सागर अय, हमर बर अपन बड़े मया के कारन, 5ओह हमन ला मसीह के संग जियाईस, जब हमन अपराध म मर गे रहेंन – अनुग्रह के दुवारा तुम्‍हर उद्धार होईस। 6अऊ परमेसर ह हमन ला मसीह के संग जियाईस अऊ स्वरगीय ठऊर म हमन ला ओकर संग बईठाईस, 7ताकि अवइया समय म, ओह अपन अनुग्रह के असीम धन ला देखावय, जऊन ला ओह अपन दया ले मसीह यीसू म हमर ऊपर परगट करिस। 8काबरकि अनुग्रह ले, बिसवास के दुवारा, तुम्‍हर उद्धार होईस। अऊ एह तुम्‍हर अपन कोति ले नइं, फेर एह परमेसर के दान ए। 9अऊ एह मनखे के करम करे के कारन नो हय, ताकि कोनो घमंड झन करंय। 10काबरकि परमेसर ह हमन ला बनाईस अऊ मसीह यीसू म ओ बने करम करे बर गढ़िस, जऊन ला परमेसर ह पहिली ले हमर बर तियार करे हवय कि हमन ओ काममन ला करन।

मसीह म जम्मो झन एक अन

11एकरसेति, सुरता रखव कि तुमन जनम ले आनजात अव। अऊ जऊन मन अपन-आप ला खतना वाले कहिथें (ओमन के खतना देहें म मनखेमन के हांथ ले करे गीस), ओमन तुमन ला बिगर खतना वाले कहिथें – 12सुरता रखव, ओ समय तुमन बिगर मसीह के अऊ परमेसर के मनखे इसरायलीमन ले अलग रहेव अऊ परतिगियां के करार ले अनजान रहेव, अऊ बिगर आसा के अऊ संसार म बिगर परमेसर के रहेव। 13मसीह यीसू म, तुमन एक समय बहुंत दूरिहा रहेव, पर अब मसीह के लहू के दुवारा तुमन लकठा म लाय गे हवव।

14काबरकि मसीह ह खुद हमर सांति ए अऊ ओह यहूदी अऊ आनजातमन के बीच बईरता के ओ दिवाल ला नास कर दे हवय, जऊन ह ओमन ला अलग कर दे रिहिस अऊ ओह दूनों दल ला एक कर दे हवय। 15मसीह ह अपन देहें म यहूदी कानून ला, हुकूम अऊ नियम सहित खतम कर दीस, ताकि ए दूनों जाति म ले ओह अपन खुद म एक नवां मनखे बनावय अऊ ए किसम ले सांति के स्‍थापना करय। 16कुरुस म अपन मिरतू के दुवारा, मसीह ह ओमन के बईरता ला नास करिस अऊ ए किसम ले एक देहें म, ओह दूनों दल के मेल-मिलाप परमेसर करा कुरुस के दुवारा कराईस। 17मसीह ह आईस अऊ तुमन ला जऊन मन बहुंत दूरिहा रहेव अऊ ओमन ला जऊन मन लकठा म रिहिन, दूनों ला सांति के परचार करिस। 18काबरकि मसीह के दुवारा हम यहूदीमन अऊ आनजात, दूनों पबितर आतमा के जरिये परमेसर करा आ सकथन।

19एकरसेति, तुमन अब परदेसी अऊ अजनबी नो हव, पर तुमन परमेसर के मनखेमन संग रहइया अऊ परमेसर के परिवार के सदस्य अव। 20अऊ तुमन प्रेरित अऊ अगमजानीमन के नींव के ऊपर बनाय गे हवव, जेकर कोना के पथरा खुद मसीह यीसू अय। 21ओम जम्मो घर ह एक संग जुड़े हवय अऊ परभू म एक पबितर मंदिर के रूप म बढ़त जावत हवय। 22अऊ ओम तुमन घलो एक संग एक घर के रूप म बनाय जावत हवव, जऊन म परमेसर ह अपन आतमा म होके रहिथे।