Het Boek

Efeziërs 2:1-22

Christus is onze vrede

1Ook u bent door Hem tot leven geroepen, u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn.

3Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. 4Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, 5zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. 6Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven. 7Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. 8Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. 9Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. 10God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

11Vergeet niet dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort. De Joden noemen u minachtend de onbesnedenen. Dat besneden-zijn van hen betekent overigens niets meer dan dat er een snee in hun lichaam is gemaakt. 12U leefde vroeger in elk geval zonder Christus en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De beloften die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. 13Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. 14Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken. 15Door voor ons te sterven, heeft Christus de wet, die de oorzaak van de scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar door hen tot een deel van Zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. 16Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen.

17Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij Hem leefden. 18Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één Geest. 19Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. 20U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf. 21Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met Hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. 22Ook u wordt door de Geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd.

Священное Писание

Эфесянам 2:1-22

Спасение по благодати через веру в Ису Масиха

1Вы были духовно мертвы из-за ваших преступлений и грехов 2и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям сатаны, властителя злых сил, обитающих в воздухе, – духа, действующего ныне в тех, кто противится Всевышнему. 3Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал гнев Всевышнего. 4Но Всевышний, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, 5что нас, духовно мёртвых из-за наших преступлений, оживил вместе с Масихом.

Вы спасены2:5 Спасены – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26). по благодати. 6И Всевышний воскресил нас вместе с Масихом и посадил нас, объединившихся с Исой Масихом, в небесах. 7Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через Ису Масиха. 8Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Всевышнего. 9Не за дела, чтобы никто этим не хвалился. 10Мы теперь новое творение Всевышнего, созданы, через единение с Исой Масихом, для совершения добрых дел, которые Всевышний предназначил нам совершать.

Верующие из всех народов объединены Масихом

11Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые «обрезанные»2:11 То есть иудеи. (прошедшие этот обряд, совершаемый руками человеческими и только на теле) называли «необрезанными». 12Вы были в то время без Масиха и не принадлежали к народу Всевышнего, Исраилу. Священные соглашения, в которых были заключены обещания Всевышнего, на вас не распространялись, вы жили в этом мире без надежды и без Всевышнего. 13Но сейчас – в вашем единении с Исой Масихом – вы, бывшие когда-то далеко, кровью Масиха, пролитой за нас, стали близки.

14Он Сам примирил нас, иудеев, и вас, представителей других народов, и сделал из двух одно, разрушив стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. 15Он упразднил Закон с его повелениями и правилами, и Его цель – создать в единении с Ним из двух один новый народ2:15 Букв.: «одного нового человека»., установить мир, 16и обоих, как один народ2:16 Букв.: «в одном теле»., примирить со Всевышним через Его искупительную смерть на кресте, уничтожив Собою вражду. 17Он пришёл и принёс Радостную Весть о мире вам, бывшим далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему2:17 См. Ис. 57:19., 18поэтому через Него мы, и иудеи, и другие народы, в одном Духе получили доступ к Небесному Отцу.

19Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Всевышнего и члены Его семьи. 20Вы воздвигнуты на основании, которым являются посланники Масиха и пророки2:20 Или: «…на основании, положенном посланниками Масиха и пророками»., а его краеугольный камень – Сам Иса Масих. 21На Нём крепится всё здание, поднимающееся всё выше и выше и становящееся святым храмом, посвящённым Повелителю. 22В единении с Ним и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором живёт Всевышний Духом Своим.