Het Boek

Deuteronomium 30

Een belofte van zegen

1‘Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, zult u tot het juiste inzicht komen terwijl u onder de volken leeft waarheen de Here u heeft verdreven. En als u in die tijd naar de Here, uw God, wilt terugkeren en u en uw kinderen zijn begonnen met heel hun hart de wetten en regels die ik u vandaag geef, te gehoorzamen, dan zal de Here, uw God, u uit uw gevangenschap redden. Hij zal u genade schenken, naar u toekomen en u bijeenbrengen uit alle volken waaronder Hij u heeft verspreid. Ook al zou u zich in de verste uithoeken van het heelal bevinden, Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen.

Hij zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Here, uw God, kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen! 7,8 Als u terugkeert naar de Here en alle wetten en regels die ik u vandaag geef, gehoorzaamt, zal de Here uw God zijn vervloekingen van u afnemen en deze tegen uw vijanden richten, tegen hen die u haten en vervolgen. De Here, uw God, zal u voorspoed geven bij alles wat u doet. Hij zal u veel kinderen, veel vee en grote oogsten geven, want de Here zal opnieuw vreugde over u hebben, net als over uw voorouders. 10 Hij zal blij met u zijn als u zijn geboden die in dit wetboek zijn geschreven, gehoorzaamt en u met hart en ziel wendt tot de Here, uw God.

11 Want deze geboden zijn niet te moeilijk om nageleefd te worden. 12 Deze wetten zijn niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan brengen. 13 Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen. 14 Nee, zij zijn vlakbij—in uw hart en op uw lippen—zodat u ze kunt gehoorzamen.

15 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende. 16 Ik heb u vandaag opdracht gegeven de Here, uw God, lief te hebben, zijn paden te volgen en zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot volk worden. De Here, uw God, zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan zegenen. 17 Maar als uw hart zich afwendt en u niet wilt luisteren—als u zich laat verleiden andere goden te aanbidden— 18 dan verklaar ik u hier vandaag dat u zeker zult worden vernietigd, u zult geen lang en goed leven hebben in het land aan de overkant van de Jordaan. 19 Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven! 20 Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Here, uw God. Houd u aan Hem vast, want dat is uw leven. Dat verzekert u van een lang leven in het land dat de Here beloofde aan uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob.’

New Living Translation

Deuteronomy 30

A Call to Return to the Lord

1“In the future, when you experience all these blessings and curses I have listed for you, and when you are living among the nations to which the Lord your God has exiled you, take to heart all these instructions. If at that time you and your children return to the Lord your God, and if you obey with all your heart and all your soul all the commands I have given you today, then the Lord your God will restore your fortunes. He will have mercy on you and gather you back from all the nations where he has scattered you. Even though you are banished to the ends of the earth,[a] the Lord your God will gather you from there and bring you back again. The Lord your God will return you to the land that belonged to your ancestors, and you will possess that land again. Then he will make you even more prosperous and numerous than your ancestors!

“The Lord your God will change your heart[b] and the hearts of all your descendants, so that you will love him with all your heart and soul and so you may live! The Lord your God will inflict all these curses on your enemies and on those who hate and persecute you. Then you will again obey the Lord and keep all his commands that I am giving you today.

“The Lord your God will then make you successful in everything you do. He will give you many children and numerous livestock, and he will cause your fields to produce abundant harvests, for the Lord will again delight in being good to you as he was to your ancestors. 10 The Lord your God will delight in you if you obey his voice and keep the commands and decrees written in this Book of Instruction, and if you turn to the Lord your God with all your heart and soul.

The Choice of Life or Death

11 “This command I am giving you today is not too difficult for you, and it is not beyond your reach. 12 It is not kept in heaven, so distant that you must ask, ‘Who will go up to heaven and bring it down so we can hear it and obey?’ 13 It is not kept beyond the sea, so far away that you must ask, ‘Who will cross the sea to bring it to us so we can hear it and obey?’ 14 No, the message is very close at hand; it is on your lips and in your heart so that you can obey it.

15 “Now listen! Today I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. 16 For I command you this day to love the Lord your God and to keep his commands, decrees, and regulations by walking in his ways. If you do this, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you and the land you are about to enter and occupy.

17 “But if your heart turns away and you refuse to listen, and if you are drawn away to serve and worship other gods, 18 then I warn you now that you will certainly be destroyed. You will not live a long, good life in the land you are crossing the Jordan to occupy.

19 “Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live! 20 You can make this choice by loving the Lord your God, obeying him, and committing yourself firmly to him. This[c] is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob.”

Notas al pie

  1. 30:4 Hebrew of the heavens.
  2. 30:6 Hebrew circumcise your heart.
  3. 30:20 Or He.