Het Boek

Deuteronomium 30

Een belofte van zegen

1‘Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, zult u tot het juiste inzicht komen terwijl u onder de volken leeft waarheen de Here u heeft verdreven. En als u in die tijd naar de Here, uw God, wilt terugkeren en u en uw kinderen zijn begonnen met heel hun hart de wetten en regels die ik u vandaag geef, te gehoorzamen, dan zal de Here, uw God, u uit uw gevangenschap redden. Hij zal u genade schenken, naar u toekomen en u bijeenbrengen uit alle volken waaronder Hij u heeft verspreid. Ook al zou u zich in de verste uithoeken van het heelal bevinden, Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen.

Hij zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Here, uw God, kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen! 7,8 Als u terugkeert naar de Here en alle wetten en regels die ik u vandaag geef, gehoorzaamt, zal de Here uw God zijn vervloekingen van u afnemen en deze tegen uw vijanden richten, tegen hen die u haten en vervolgen. De Here, uw God, zal u voorspoed geven bij alles wat u doet. Hij zal u veel kinderen, veel vee en grote oogsten geven, want de Here zal opnieuw vreugde over u hebben, net als over uw voorouders. 10 Hij zal blij met u zijn als u zijn geboden die in dit wetboek zijn geschreven, gehoorzaamt en u met hart en ziel wendt tot de Here, uw God.

11 Want deze geboden zijn niet te moeilijk om nageleefd te worden. 12 Deze wetten zijn niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan brengen. 13 Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen. 14 Nee, zij zijn vlakbij—in uw hart en op uw lippen—zodat u ze kunt gehoorzamen.

15 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende. 16 Ik heb u vandaag opdracht gegeven de Here, uw God, lief te hebben, zijn paden te volgen en zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot volk worden. De Here, uw God, zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan zegenen. 17 Maar als uw hart zich afwendt en u niet wilt luisteren—als u zich laat verleiden andere goden te aanbidden— 18 dan verklaar ik u hier vandaag dat u zeker zult worden vernietigd, u zult geen lang en goed leven hebben in het land aan de overkant van de Jordaan. 19 Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven! 20 Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Here, uw God. Houd u aan Hem vast, want dat is uw leven. Dat verzekert u van een lang leven in het land dat de Here beloofde aan uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 30

Благополучие после возвращения к Вечному

1Когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил вам, придут на вас и вы примете их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял вас Вечный, ваш Бог, и когда вы со своими детьми возвратитесь к Вечному, вашему Богу, и будете слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю вам сегодня, то Вечный, ваш Бог, восстановит вас, помилует и вновь соберёт из всех народов, среди которых Он вас рассеял. Даже если бы вы были изгнаны в самую дальнюю землю под небесами, Вечный, ваш Бог, соберёт вас оттуда и вернёт назад. Он приведёт вас в землю, которая принадлежала вашим предкам, и вы завладеете ею. Он сделает вас более процветающими и многочисленными, чем ваши предки. Вечный, ваш Бог, обрежет ваше сердце и сердца ваших потомков[a], чтобы вы любили Его всем сердцем и всей душой и жили. Вечный, ваш Бог, обрушит все эти проклятия на ваших врагов, которые ненавидят и преследуют вас. Вы снова станете слушаться Вечного и исполнять все Его повеления, которые я даю вам сегодня. И Вечный, ваш Бог, с избытком даст вам преуспевание во всех делах ваших рук и благословит вас множеством детей, ваш скот – многочисленным приплодом и ваши поля – обилием плодов. Вечный снова будет радоваться о вас, даруя вам добро, как радовался Он о ваших предках, 10 если вы будете слушаться Вечного, вашего Бога, соблюдая Его повеления и установления, которые записаны в этом свитке Закона, и обратитесь к Вечному, вашему Богу, всем сердцем и всей душой.

Предложение жизни или смерти

11 Ведь повеление, которое я даю вам сегодня, не слишком тяжело для вас и не далеко. 12 Оно не на небе, чтобы спрашивать: «Кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его?» – 13 и не за морем оно, чтобы спрашивать: «Кто пересечёт море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его?» 14 Нет, это слово очень близко к вам: оно в ваших устах и в вашем сердце, чтобы вы могли исполнять его.

15 Смотрите, я предложил вам сегодня жизнь и благополучие, смерть и уничтожение. 16 Я повелеваю вам сегодня любить Вечного, вашего Бога, ходить Его путями и хранить Его повеления, установления и законы, и тогда вы будете жить и умножаться, а Вечный, ваш Бог, будет благословлять вас в земле, куда вы идёте, чтобы завладеть ею.

17 Но если ваши сердца отвернутся, и вы не будете слушаться, но собьётесь с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, 18 то – я объявляю вам сегодня – вы непременно будете уничтожены. Вы не долго будете жить на земле, куда вы переходите через Иордан, чтобы вступить в неё и завладеть ею.

19 Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю: я предложил вам жизнь и смерть, благословения и проклятия. Выберите жизнь, чтобы вам и вашим детям жить 20 и любить Вечного, вашего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом[b] – ваша жизнь, и Он даст вам много лет на земле, которую Он клялся дать вашим предкам: Иброхиму, Исхоку и Якубу.

Notas al pie

  1. Втор 30:6 См. сноску на 10:16.
  2. Втор 30:20 Или: «Ведь Он».