Het Boek

Daniël 1

Daniël wordt adviseur van de koning

1Drie jaar na de troonsbestijging van koning Jojakim van Juda voerde koning Nebukadnezar van Babel een aanval uit op Jeruzalem en de Here schonk hem de overwinning op Jojakim. Bij zijn terugkeer nam Nebukadnezar uit de tempel van God een deel van de heilige voorwerpen mee. Hij zette deze in de schatkamer van de tempel van zijn eigen god in Babylon. 3,4 Toen liet hij Aspenaz, het hoofd van de hofhouding, bij zich komen en gaf hem de opdracht enkele Israëlieten naar Babel te halen. Zij moesten van koninklijke en voorname afkomst zijn. Aspenaz moest hun les geven in de taal en de wetenschap van de Chaldeeën.

‘Zoek de sterkste, gezondste en mooiste jongens uit,’ zei de koning. ‘Zij moeten een grote belezenheid, een uitgebreide kennis en een scherp verstand bezitten. Kortom, het moeten jongens zijn, geschikt om in het paleis dienst te doen.’ De koning stelde een dieet op van het beste voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken. Drie jaar lang moesten zij de opleiding volgen en daarna zouden zij bij hem in dienst komen.

Onder de uitgekozen jongemannen bevonden zich ook vier jongens uit Juda: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Aspenaz gaf hun echter Babylonische namen: Daniël werd Beltsazar genoemd, Hananja kreeg de naam Sadrach, Misaël noemde hij Mesach en Azarja werd Abednego.

Daniël nam zich voor niets te gebruiken van het eten en de wijn die zij van de koning kregen, want hij wilde zich aan de reinheidsvoorschriften houden. Hij vroeg Aspenaz of hij in plaats daarvan ander voedsel mocht eten. God zorgde ervoor dat deze man aan de wens van Daniël tegemoet kwam. 10 Hij zei echter wel: ‘Ik ben bang dat je mager en bleek zult worden in vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld dat ziet, krijg ik problemen.’

11 Daniël sprak erover met de kamerheer die door Aspenaz was aangesteld om voor hem en Hananja, Misaël en Azarja te zorgen.

12 Daniël stelde hem voor: ‘Neem dan tien dagen met ons de proef, door ons uitsluitend groenten en water te geven. 13 Na deze proefperiode moet u ons uiterlijk vergelijken met dat van de andere jongens die wel van het voedsel van de koninklijke tafel eten. Dan kunt u altijd nog besluiten of u ermee doorgaat of niet.’ 14 De kamerheer ging ermee akkoord het tien dagen te proberen. 15 En jawel, tien dagen later bleken Daniël en zijn drie vrienden er gezonder en beter uit te zien dan de jongemannen die hadden gegeten van het door de koning voorgeschreven voedsel! 16 Voortaan nam de kamerheer dus het voorgeschreven voedsel en de wijn weg en gaf hun uitsluitend groenten.

17 God gaf deze vier jongemannen het vermogen goed te kunnen leren. Al gauw beheersten zij alle literatuur en wetenschappen van hun tijd. Daniël kreeg bovendien de speciale gave dromen en visioenen te verklaren. 18,19 Na de opleidingsperiode van drie jaar bracht Aspenaz de jongemannen naar de koning. Met ieder van hen had koning Nebukadnezar een lang gesprek, maar niemand maakte meer indruk op hem dan Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Daarom nam hij ze als adviseurs in dienst. 20 Bij alle kwesties waarbij het aankwam op wijs inzicht en een goed oordeel, werden zij te hulp geroepen. De koning merkte dat het advies van deze jongemannen tienmaal beter was dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk. 21 Daniël bleef adviseur tot het eerste regeringsjaar van koning Kores.

New American Standard Bible

Daniel 1

The Choice Young Men

1In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the vessels of the house of God; and he brought them to the land of Shinar, to the house of his [a]god, and he brought the vessels into the treasury of his [b]god.

Then the king [c]ordered Ashpenaz, the chief of his [d]officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the [e]royal family and of the nobles, youths in whom was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for [f]serving in the king’s [g]court; and he ordered him to teach them the [h]literature and language of the Chaldeans. The king appointed for them a daily ration from the king’s choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be [i]educated three years, at the end of which they were to [j]enter the king’s personal service. Now among them from the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Then the commander of the officials assigned new names to them; and to Daniel he assigned the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach and to Azariah Abed-nego.

Daniel’s Resolve

But Daniel [k]made up his mind that he would not defile himself with the king’s choice food or with the wine which he drank; so he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Now God granted Daniel [l]favor and compassion in the sight of the commander of the officials, 10 and the commander of the officials said to Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has appointed your food and your drink; for why should he see your faces looking more haggard than the youths who are your own age? Then you would [m]make me forfeit my head to the king.” 11 But Daniel said to the overseer whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, 12 “Please test your servants for ten days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. 13 Then let our appearance be [n]observed in your presence and the appearance of the youths who are eating the king’s choice food; and deal with your servants according to what you see.”

14 So he listened to them in this matter and tested them for ten days. 15 At the end of ten days their appearance seemed better and [o]they were fatter than all the youths who had been eating the king’s choice food. 16 So the overseer continued to [p]withhold their choice food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables.

17 As for these four youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of [q]literature and wisdom; Daniel even understood all kinds of visions and dreams.

18 Then at the end of the days which the king had [r]specified [s]for presenting them, the commander of the officials [t]presented them before Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and out of them all not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah; so they [u]entered the king’s personal service. 20 As for every matter of wisdom [v]and understanding about which the king consulted them, he found them ten times better than all the [w]magicians and conjurers who were in all his realm. 21 And Daniel [x]continued until the first year of Cyrus the king.

Notas al pie

 1. Daniel 1:2 Or gods
 2. Daniel 1:2 Or gods
 3. Daniel 1:3 Or said to
 4. Daniel 1:3 Or eunuchs, and so throughout the ch
 5. Daniel 1:3 Lit seed of the
 6. Daniel 1:4 Lit standing
 7. Daniel 1:4 Lit palace
 8. Daniel 1:4 Or writing
 9. Daniel 1:5 Or reared
 10. Daniel 1:5 Lit stand before the king
 11. Daniel 1:8 Lit set upon his heart
 12. Daniel 1:9 Lit lovingkindness
 13. Daniel 1:10 Lit make my head guilty
 14. Daniel 1:13 Lit seen
 15. Daniel 1:15 Lit fat of flesh
 16. Daniel 1:16 Lit take away
 17. Daniel 1:17 Or writing
 18. Daniel 1:18 Lit said
 19. Daniel 1:18 Lit to bring them in
 20. Daniel 1:18 Lit brought in
 21. Daniel 1:19 Lit stood before the king
 22. Daniel 1:20 Lit of
 23. Daniel 1:20 Or soothsayer priests
 24. Daniel 1:21 Lit was until