Het Boek

Colossenzen 4

Het goede nieuws moet worden doorgegeven

1Meesters, behandel uw slaven goed en eerlijk. Denk eraan dat ook u een Heer in de hemel hebt. Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Here uw dankbaarheid. Vergeet niet daarbij ook voor ons te bidden. Vraag God of Hij het woord dat wij doorgeven, duidelijk wil maken aan de mensen, zodat zij het geheim van Christus zullen begrijpen. Daarvoor zit ik nu immers ook in de gevangenis. Dan zal ik in staat zijn het duidelijk over te dragen, zoals ook mijn opdracht is.

Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk maar beslist, om zo iedereen een goed antwoord te geven.

Mijn goede vriend en broeder Tychikus, een trouwe werker die samen met mij de Here dient, zal u vertellen hoe het met mij gaat. Ik stuur hem daarvoor speciaal naar u toe en ook om te zien hoe het met u gaat en om u te troosten en te bemoedigen. Onesimus, ook een trouwe broeder, die bij u hoort, komt met hem mee. Zij zullen u precies vertellen hoe het hier gaat.

10 U moet de hartelijke groeten hebben van Aristarchus, mijn medegevangene, en van Marcus, de neef van Barnabas. Ik heb u al eerder gevraagd om Marcus met open armen te ontvangen wanneer hij naar u toekomt. 11 Verder doet Jezus, ook wel Justus genoemd, u de groeten. Deze drie zijn de enige Joodse gelovigen die hier met mij meewerken. Zij zijn een enorme steun voor mij geweest!

12 Epafras laat u ook groeten. Hij hoort bij u en is een goed dienaar van Christus Jezus. Hij spant zich echt voor u in door altijd vurig te bidden dat u sterke en volwassen gelovigen mag worden, die uitsluitend willen doen wat God van hen verlangt. 13 Ik ben er getuige van dat hij erg veel moeite voor u doet en vurig voor u bidt en ook voor de gelovigen van Laodicea en Hiërapolis.

14 Onze geliefde dokter Lucas laat u ook groeten, evenals Demas.

15 Wilt u namens mij de gelovigen te Laodicea groeten, in het bijzonder Nymfa en de gemeente die in haar huis samenkomt? 16 Als deze brief bij u is voorgelezen, laat hem dan ook in de gemeente van Laodicea voorlezen. En zorg ervoor dat u ook de brief leest die ik aan hen gestuurd heb. 17 Zeg tegen Archippus: ‘Zorg dat u de taak die de Here u heeft gegeven, goed uitvoert.’

18 Nu schrijf ik persoonlijk nog een laatste groet. Vergeet niet dat ik gevangen zit. Gods genade zij met u.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Кол 4

1И вы, господа, поступайте со своими рабами справедливо и достойно, помня о том, что и у вас есть Господин на небесах.

Дополнительные наставления

Неустанно молитесь; молясь, бодрствуйте и благодарите Аллаха. Молитесь и о нас, чтобы Аллах открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну о Масихе, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. Молитесь о том, чтобы я мог раскрыть её людям как должно. В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. Когда беседуете с ними, пусть ваша речь всегда будет приятной и интересной[a], чтобы уметь каждому дать нужный ответ.

Заключительные приветствия

Обо мне вам всё расскажет Тихик, дорогой брат, верный служитель и мой сотрудник в труде для Повелителя. Я посылаю его к вам, чтобы вы узнали об обстоятельствах, в которых мы находимся,[b] и чтобы он ободрил вас. Он придёт к вам с Онисимом, нашим верным и дорогим братом и вашим земляком, и они расскажут вам обо всём, что здесь происходит.

10 Вам передаёт привет Аристарх, который тоже находится со мной в заключении. Передаёт вам привет и Марк, двоюродный брат Варнавы, я уже писал вам о нём; если он будет у вас, то проявите к нему гостеприимство. 11 Вам передаёт привет и Иешуа, которого все называют Иустом. Они единственные иудеи среди моих сотрудников, трудящихся для Царства Аллаха; они приносят мне утешение. 12 Ваш Эпафрас, раб Исы Масиха, тоже передаёт вам привет. Он всегда усердно молится о вас, чтобы вы непоколебимо, совершенно и убеждённо следовали тому, чего хочет от вас Аллах. 13 Я свидетель того, что он очень усердно работает для вас и для верующих в Лаодикии и Иераполе. 14 Вам передают привет наш дорогой врач Лука и Димас. 15 Передайте и мой привет братьям в Лаодикии, а также Нимфе и общине верующих, что собирается в её доме.

16 Когда вам будет прочитано это письмо, передайте его в общину верующих в Лаодикии, чтобы его прочитали и там, а вы, в свою очередь, прочитайте моё письмо, которое вам передадут из Лаодикии.

17 Архиппу передайте, чтобы он довёл до конца служение, порученное ему Повелителем.

18 Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой. Помните о моих узах. Пусть благодать будет с вами.

Notas al pie

  1. 4:6 Букв.: «приправленной солью».
  2. 4:8 Или: «чтобы он узнал об обстоятельствах, в которых вы находитесь».