Colossenzen 1 – HTB & CARST

Het Boek

Colossenzen 1:1-29

Christus is in alles de eerste

1Van: Paulus, door God aangesteld als apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timotheüs. 2Aan: de broeders en zusters in Colosse, die trouw en in geloof Christus volgen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader.

3Altijd als wij voor u bidden, danken wij God, die de Vader is van onze Here Jezus Christus. 4Want wij hebben gehoord dat u op Christus Jezus vertrouwt en ook uw medegelovigen liefhebt. 5Deze liefde komt voort uit de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt. 6Dit goede nieuws heeft overigens niet alleen u bereikt, het gaat over de hele wereld. Overal worden er mensen door veranderd, net als u vanaf de dag dat u van Gods genade hebt gehoord en deze als waarheid erkend hebt. 7U hebt het gehoord van onze medewerker Epafras die bij ons erg geliefd is, hij is ook een trouw dienaar van Christus. 8Hij heeft ons verteld hoe groot de liefde is die u door de Heilige Geest hebt ontvangen.

9Daarom blijven wij, vanaf de dag dat wij dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God om u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. 10Dan zult u tot eer van de Here leven en doen wat Hij graag wil. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn.

11Ook vragen wij Hem u te sterken met zijn geweldige, hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen, 12en wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht leeft. 13Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, 14die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.

15In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. 16In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. 17Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. 18Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 19Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. 20Door zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

21Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van Hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. 22Maar nu heeft God Zich met u verzoend, door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. 23De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Here en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld.

24Ik ben blij dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden dat Christus ten behoeve van zijn lichaam, de Gemeente, heeft geleden. 25God heeft mij immers opgedragen de Gemeente te dienen door haar alles over zijn Woord te vertellen. 26Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die Hem liefhebben en voor Hem willen leven. 27Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. 28Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. 29Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Колоссянам 1:1-29

Приветствие

1От Павлуса, посланника Исо Масеха1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков., избранного по воле Всевышнего, и от брата Тиметея 2святому народу Всевышнего в Колоссах, верным братьям в Масехе.

Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Всевышнего, нашего Небесного Отца1:2 В некоторых рукописях присутствуют слова: «и от Повелителя Исо Масеха»..

Благодарность Всевышнему и молитва за верующих в Колоссах

3Мы всегда в молитвах благодарим за вас Всевышнего – Отца1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23). нашего Повелителя Исо Масеха, 4потому что до нас доходят слухи о вашей вере в Исо Масеха и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего. 5Ваши вера и любовь порождены надеждой на то, что ожидает вас на небесах. Вы слышали об этой надежде раньше в слове истины – Радостной Вести, 6которая пришла и к вам. Эта Весть распространяется и приносит плоды по всему миру, как и у вас с того дня, когда вы впервые услышали её и познали истину о благодати Всевышнего. 7Вы узнали слово истины от Эпафраса, нашего любимого сотрудника, который верно служит Масеху ради вас1:7 Или: «ради нас».. 8Он и рассказал нам о любви, которую дал вам Дух Всевышнего.

9Поэтому, с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Всевышний дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. 10Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Повелителя и во всём угождали Ему, постоянно совершая добрые дела и всё больше узнавая Всевышнего, 11чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. 12Благодарите Небесного Отца, Который сделал вас достойными получить часть в наследии Своего святого народа в Царстве света. 13Он избавил нас от власти тьмы и ввёл нас в Царство Своего любимого (вечного) Сына, 14через жертвенную смерть Которого мы обрели искупление, прощение грехов.

Исо Масех превыше всего творения

15Он в Самом Себе открывает нам невидимого Бога1:15 Букв.: «Он – образ невидимого Бога»., и Он превыше1:15 Букв.: «первородный». Исо имеет особое положение в глазах Всевышнего, как первенцы имели особое положение в исроильской семье (ср. Исх. 13:2-15; Заб. 88:28). На языке оригинала слово, стоящее здесь, также означает «источник». всего творения. 16Через Него было сотворено всё на небе и на земле, всё видимое и невидимое: будь то престолы, господства, начальства или власти – всё было сотворено через Него и для Него. 17Ещё до того, как всё было сотворено, Он уже существовал, и всё творение держится благодаря Ему. 18Он – глава тела, то есть вселенской общины Его последователей1:18 Вселенская община последователей Масеха – имеется в виду совокупность всех последователей Исо Масеха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.; Он начало всего, первый среди воскресших из мёртвых1:18 Те немногие, кто был воскрешён до Исо (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Исо воскрес, чтобы жить вечно (ср. сноску на Отк. 1:5)., чтобы во всём иметь первенство. 19Всевышнему было угодно, чтобы в Масехе обитала вся полнота Всевышнего, 20и чтобы через Него примирить с Собой всё, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.

21Когда-то вы были далеки от Всевышнего и враждебны Ему в своём разуме, направленном на злые дела. 22Но сейчас Всевышний примирил вас с Собой через жертвенную смерть Масеха, когда Тот был ещё в Своём земном теле. Он поставит вас перед Собой как святых, непорочных и не заслуживающих упрёка. 23Но только вы должны стоять на твёрдом основании веры и не изменять надежде, которую вам дала услышанная вами Радостная Весть, возвещённая всем живущим под небесами. А я, Павлус, – служитель этой Радостной Вести.

Жертвенное служение Павлуса общинам верующих

24Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своём теле восполняю ту меру страданий Масеха, которая предназначена мне, ради Его тела, то есть ради вселенской общины Его последователей. 25Я стал её служителем по поручению Всевышнего, чтобы представить вам во всей полноте Его слово, 26которое оставалось тайной для людей из века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается Его святому народу. 27Всевышний захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Масех живёт в вас, верующих из язычников! Он ваша надежда на будущую славу!

28Мы возвещаем о Нём, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, которую дал нам Всевышний, чтобы сделать каждого зрелым последователем Масеха. 29Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от Него, которая мощно действует во мне.