Het Boek

Amos 1

Gods oordeel over de omringende volken

1Amos was een schapenfokker uit het dorp Tekoa. De hele dag bracht hij door in de heuvels, waar hij op zijn schapen paste. Op een dag vertelde de Here hem in een visioen enkele van de dingen die met Israël zouden gaan gebeuren. Hij kreeg dat visioen in de tijd dat Uzzia koning van Juda en Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël was, twee jaar voor de aardbeving. Hier volgt zijn verslag van de dingen die hij zag en hoorde.

De Here brult als een getergde leeuw, Hij spreekt vanuit zijn tempel in Jeruzalem, zodat de malse weiden op de berg Karmel zullen verdorren en alle herders zullen rouwen.

De Here zegt: ‘De inwoners van Damascus hebben steeds weer gezondigd en Ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet ongestraft laten. Want zij hebben mijn onderdanen in Gilead wreed behandeld, alsof je graan dorst met ijzeren staven. Daarom zal Ik het paleis van koning Hazaël in vlammen laten opgaan, zodat het sterke fort van Benhadad wordt vernietigd. Ik zal de grendels van de poorten van Damascus verbreken en haar inwoners doden tot aan de vlakte van Aven. De inwoners van Syrië zullen als slaven naar Kir terugkeren.’

De Here zegt: ‘Gaza heeft steeds weer gezondigd en dat zal Ik niet vergeten. Zij zal niet langer haar verdiende straf ontlopen. Want zij stuurde mijn volk in ballingschap en verkocht mijn onderdanen als slaven in Edom. Daarom steek Ik de muren van Gaza in brand en zal Ik haar forten vernietigen. Ik zal de inwoners van Asdod doden en Ik zal Ekron en de koning van Askelon vernietigen, alle overgebleven Filistijnen zullen van de aardbodem verdwijnen.’

De Here zegt: ‘De inwoners van Tyrus hebben voortdurend gezondigd en Ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet langer ongestraft laten. Want zij schonden het verdrag met hun bondgenoot, het volk Israël. Zij vielen het aan, veroverden het en leidden het daarna als slaaf naar Edom. 10 Daarom zal Ik de muren van Tyrus in brand steken en alle forten en paleizen in vlammen doen opgaan.’

11 De Here zegt: ‘Ook Edom heeft voortdurend gezondigd, iets dat Ik niet zal vergeten. Ik zal hem niet langer ongestraft laten. Want hij achtervolgde zijn broeder Israël met het zwaard in de hand, in zijn tomeloze woede kende hij geen medelijden. 12 Daarom zal Ik Teman in brand steken, waardoor alle forten van Bosra worden vernietigd.’

13 De Here zegt: ‘Steeds weer hebben de inwoners van Ammon gezondigd en dat zal Ik niet vergeten. Zij zullen er niet langer ongestraft afkomen. Want tijdens de strijd in Gilead, die zij voerden om gebiedsuitbreiding te krijgen, begingen zij wrede misdaden, zoals het met het zwaard opensnijden van zwangere vrouwen. 14 Daarom zal Ik de muren van Rabba in vuur en vlam zetten, waardoor hun forten en paleizen tot de grond toe zullen afbranden. Er zullen luide oorlogskreten klinken, als een wervelwind in een zware storm. 15 Hun koning en andere leiders zullen gezamenlijk in ballingschap gaan.’

Amplified Bible

Amos 1

Judgment on Neighboring Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders of [a]Tekoa, which he saw [in a divine revelation] concerning [b]Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.


And he said,
“The Lord thunders and roars from Zion [in judgment]
And utters His voice from Jerusalem;
Then the pastures of the shepherds mourn,
And the summit of [Mount] Carmel dries up [because of God’s judgment].”


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four (multiplied delinquencies)
I shall not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have threshed Gilead [east of the Jordan River] with sharp iron sledges [having spikes that crushed and shredded].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon the house of [c]Hazael,
And it shall devour the palaces and strongholds of [d]Ben-hadad (Hazael’s son).

“I also will break the bar [of the gate] of Damascus,
And cut off and destroy the inhabitant from the Valley of Aven (Wickedness),
And the ruler who holds the scepter, from Beth-eden (Damascus);
And the people of Aram [conquered by the Assyrians] will go into exile to [e]Kir,”
Says the Lord.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza [in Philistia] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because [as slave traders] they took captive the entire [Jewish] population [of defenseless Judean border villages, of which none was spared]
And deported them to Edom [for the slave trade].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Gaza
And it shall consume her citadels.

“And I will cut off and destroy the inhabitants from Ashdod,
And the ruler who holds the scepter, from Ashkelon;
And I will unleash My power and turn My hand [in judgment] against Ekron,
And the rest of the Philistines [in Gath and the towns dependent on these four Philistine cities] shall die,”
Says the Lord God.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they [as middlemen] deported an entire [Jewish] population to Edom
And did not [seriously] remember their covenant of brotherhood.
10 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Tyre,
And it shall consume her citadels.”

11 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom [the descendants of Esau] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he pursued his brother Jacob (Israel) with the sword,
Corrupting and stifling his compassions and casting off all mercy;
His destructive anger raged continually,
And he maintained [and nurtured] his wrath forever.
12 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Teman,
And it shall consume the citadels of Bozrah [in Edom].”

13 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of the children of [f]Ammon and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because the Ammonites have ripped open the pregnant women of Gilead,
That they might enlarge their border.
14 
“So I will kindle a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Rabbah [in Ammon]
And it shall devour its strongholds
Amid war cries and shouts of alarm on the day of battle,
And a tempest on the day of the whirlwind [when the enemy captures the city].
15 
“Their king shall go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Tekoa was a small town in Judah about 10 miles south of Jerusalem.
  2. Amos 1:1 Amos was from the Southern Kingdom, Judah, but his message of divine judgment was primarily directed to the Northern Kingdom, Israel.
  3. Amos 1:4 Hazael ruled from Damascus (842-796 b.c.) as king of Aram (Syria). He was an important official in the court of Hadadezer whom he assassinated and then succeeded.
  4. Amos 1:4 Ben-hadad succeeded his father and ruled from 796-775 b.c.
  5. Amos 1:5 Perhaps back to the homeland of the Arameans (Syrians). Its location is uncertain.
  6. Amos 1:13 Descendants of Ben-ammi, the son born to Lot and his younger daughter (Gen 19:30-38).