Het Boek

2 Timotheüs 3

In de laatste dagen

1Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand. Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en zij hebben zich van het geloof afgewend. Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambres.

10 Jij echter hebt precies mijn lessen opgevolgd, mijn manier van leven, het doel dat mij voor ogen stond, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde voor de mensen en mijn doorzettingsvermogen. 11 Je weet hoeveel moeilijkheden ik heb gehad bij de prediking van het goede nieuws. Jij weet wat mij allemaal is aangedaan toen ik Antiochië, Ikonium en Lystra bezocht, maar ik ben door alles heengekomen en de Here heeft mij steeds weer gered. 12 Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die Hem haten. 13 De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden, zijzelf worden op hun beurt misleid door de duivel.

14 Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is, omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd? 15 Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. 16 Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. 17 Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.

New American Standard Bible

2 Timothy 3

“Difficult Times Will Come”

1But realize this, that in the last days difficult times will come. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, [a]haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of [b]godliness, although they have denied its power; Avoid such men as these. For among them are those who [c]enter into households and captivate [d]weak women weighed down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the [e]knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men of depraved mind, rejected in regard to the faith. But they will not make further progress; for their folly will be obvious to all, just as [f]Jannes’s and Jambres’s folly was also.

10 Now you followed my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, [g]perseverance, 11 persecutions, and sufferings, such as happened to me at Antioch, at Iconium and at Lystra; what persecutions I endured, and out of them all the Lord rescued me! 12 Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. 13 But evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. 14 You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, 15 and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. 16 All Scripture is [h]inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for [i]training in righteousness; 17 so that the man of God may be adequate, equipped for every good work.

Notas al pie

  1. 2 Timothy 3:3 Lit not loving good
  2. 2 Timothy 3:5 Or religion
  3. 2 Timothy 3:6 Or creep into
  4. 2 Timothy 3:6 Or idle
  5. 2 Timothy 3:7 Or recognition
  6. 2 Timothy 3:9 Lit that of those
  7. 2 Timothy 3:10 Or steadfastness
  8. 2 Timothy 3:16 Lit God-breathed
  9. 2 Timothy 3:16 Lit training which is in