Het Boek

2 Timotheüs 3

In de laatste dagen

1Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand. Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en zij hebben zich van het geloof afgewend. Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambres.

10 Jij echter hebt precies mijn lessen opgevolgd, mijn manier van leven, het doel dat mij voor ogen stond, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde voor de mensen en mijn doorzettingsvermogen. 11 Je weet hoeveel moeilijkheden ik heb gehad bij de prediking van het goede nieuws. Jij weet wat mij allemaal is aangedaan toen ik Antiochië, Ikonium en Lystra bezocht, maar ik ben door alles heengekomen en de Here heeft mij steeds weer gered. 12 Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die Hem haten. 13 De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden, zijzelf worden op hun beurt misleid door de duivel.

14 Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is, omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd? 15 Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. 16 Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. 17 Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.

The Message

2 Timothy 3

Difficult Times Ahead

11-5 Don’t be naive. There are difficult times ahead. As the end approaches, people are going to be self-absorbed, money-hungry, self-promoting, stuck-up, profane, contemptuous of parents, crude, coarse, dog-eat-dog, unbending, slanderers, impulsively wild, savage, cynical, treacherous, ruthless, bloated windbags, addicted to lust, and allergic to God. They’ll make a show of religion, but behind the scenes they’re animals. Stay clear of these people.

6-9 These are the kind of people who smooth-talk themselves into the homes of unstable and needy women and take advantage of them; women who, depressed by their sinfulness, take up with every new religious fad that calls itself “truth.” They get exploited every time and never really learn. These men are like those old Egyptian frauds Jannes and Jambres, who challenged Moses. They were rejects from the faith, twisted in their thinking, defying truth itself. But nothing will come of these latest impostors. Everyone will see through them, just as people saw through that Egyptian hoax.

Keep the Message Alive

10-13 You’ve been a good apprentice to me, a part of my teaching, my manner of life, direction, faith, steadiness, love, patience, troubles, sufferings—suffering along with me in all the grief I had to put up with in Antioch, Iconium, and Lystra. And you also well know that God rescued me! Anyone who wants to live all out for Christ is in for a lot of trouble; there’s no getting around it. Unscrupulous con men will continue to exploit the faith. They’re as deceived as the people they lead astray. As long as they are out there, things can only get worse.

14-17 But don’t let it faze you. Stick with what you learned and believed, sure of the integrity of your teachers—why, you took in the sacred Scriptures with your mother’s milk! There’s nothing like the written Word of God for showing you the way to salvation through faith in Christ Jesus. Every part of Scripture is God-breathed and useful one way or another—showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God’s way. Through the Word we are put together and shaped up for the tasks God has for us.