2 Timotheüs 3 – HTB & CARST

Het Boek

2 Timotheüs 3:1-17

In de laatste dagen

1Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. 2Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. 3Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. 4Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand. 6Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. 7Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. 8En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en zij hebben zich van het geloof afgewend. 9Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambres.

10Jij echter hebt precies mijn lessen opgevolgd, mijn manier van leven, het doel dat mij voor ogen stond, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde voor de mensen en mijn doorzettingsvermogen. 11Je weet hoeveel moeilijkheden ik heb gehad bij de prediking van het goede nieuws. Jij weet wat mij allemaal is aangedaan toen ik Antiochië, Ikonium en Lystra bezocht, maar ik ben door alles heengekomen en de Here heeft mij steeds weer gered. 12Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die Hem haten. 13De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden, zijzelf worden op hun beurt misleid door de duivel.

14Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is, omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd? 15Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. 16Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. 17Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Тиметею 3:1-17

Моральное разложение в последние времена

1Знай, что в последние дни наступит очень суровое время. 2Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, злоречивы, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, бездушны, 3непримиримы, клеветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, 4предавать, будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствия больше, чем Всевышнего. 5Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Не имей с такими людьми ничего общего.

6Среди них есть такие, кто проникает в семьи и обольщает легкомысленных женщин, которые обременены грехом и идут на поводу всевозможных желаний, 7всегда учатся и никак не могут постичь истину. 8Как Ианний и Иамврий3:8 Ианний и Иамврий – согласно иудейскому преданию это были чародеи на службе у фараона, выступившие против пророка Мусо (см. Исх. 7:11-12). делали всё вопреки тому, что говорил пророк Мусо, так и эти люди поступают вопреки истине. Это люди с развращённым умом и поддельной верой. 9Но они не преуспеют: их глупость будет разоблачена перед всеми, как это было и с теми двумя.

Наказ Тиметею

10Ты же последовал за мной в учении, в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, 11в преследованиях и в страданиях, постигших меня в Антиохии, в Конии и в Листре. Какие ужасные гонения я претерпел, но от всех меня избавил Повелитель! 12Все, кто хочет жить благочестиво, как подобает верующему в Исо Масеха, будут преследуемы. 13А злые люди и мошенники будут лишь всё глубже и глубже погрязать в обмане сами и обманывать других. 14Ты же будь верен тому, чему был научен и в чём убеждён, ведь ты знаешь, кто тебя учил. 15Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую к спасению через веру в Исо Масеха. 16Всё Писание вдохновлено Всевышним и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, 17чтобы человек Всевышнего был полностью готов для любого доброго дела.