2 Timotheüs 2 – HTB & CARST

Het Boek

2 Timotheüs 2:1-26

Een goed soldaat van Jezus Christus

1Mijn zoon, wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft! 2Want je moet aan anderen doorgeven wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen, die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven.

3Neem, als een goed soldaat van Jezus Christus, je deel van het lijden op je, net als ik. 4Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen, niet tevreden over je zijn. 5Houd je aan de regels die de Here heeft gegeven, net als een sportman. Als die zich niet aan de regels houdt, wordt hij gediskwalificeerd en kan hij geen prijs winnen. 6Werk hard. Een boer die het zware werk doet, is de eerste die van de opbrengst mag genieten.

7Denk eens goed over deze drie voorbeelden na, de Here zal je laten zien wat je er in de praktijk mee kunt doen. 8Vergeet nooit dat Jezus Christus, een nakomeling van koning David, uit de dood is opgewekt. Dit is het goede nieuws dat ik bekend heb gemaakt 9en waardoor ik in moeilijkheden ben gekomen en als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten. 10Ik wil graag leed verdragen als dat redding en eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus brengt aan de mensen die door God zijn uitgekozen. 11Ik vind troost in deze waarheid: als wij samen met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. 12Als wij standhouden, zullen we eens met Hem regeren. Maar als wij het opgeven en ons tegen Christus keren, zal Hij Zich tegen ons keren. 13Zelfs als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan Zich niet tegen Zichzelf keren. 14Herinner de mensen in de gemeente aan deze geweldige waarheden en verbied hun namens de Here over onbelangrijke dingen te ruziën. Dat is verwarrend en zinloos, ja, zelfs slecht.

15Doe je best, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door. 16Vermijd onzinnige discussies, waardoor mensen hun ondergang tegemoet gaan. 17Hun woorden zullen voortwoekeren als een kwaadaardig gezwel. Hymeneüs en Filetus zijn zulke mensen. 18Zij zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt en beweren dat de opstanding van de doden al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen zij het geloof van sommigen.

19Maar de waarheid van God staat zo vast als een huis, daar is geen beweging in te krijgen. Op de eerste steen staan deze woorden: ‘De Here kent de mensen die echt bij Hem horen,’ en ‘Wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerd moeten zeggen.’ 20In een groot huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De dure borden worden voor de gasten gebruikt en de goedkope voor dagelijks gebruik. 21Als je je niet met de zonde inlaat, zul je zijn als een van die borden van zuiver goud, de beste in huis, zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen.

22Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen, aan trouw, liefde en vrede, en zoek het gezelschap van hen die de Here met een zuiver hart aanroepen. 23Ik zeg het nog eens: laat je niet verleiden tot zinloze discussies, die alleen maar op ruzie kunnen uitlopen. 24Een knecht van de Here mag geen ruzie maken, hij moet de mensen die verkeerd doen, vriendelijk en geduldig terechtwijzen. 25Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten, duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. 26Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel, die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Тиметею 2:1-26

Труд и страдание ради Радостной Вести

1Сын мой, будь силён в благодати, которую имеем в единении с Исо Масехом. 2То, о чём ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые, в свою очередь, способны научить других. 3Прими свою долю страданий, как добрый воин Исо Масеха. 4Никакой солдат не связывает себя житейскими делами, для него главное угодить своему командиру; 5и никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. 6Земледелец, который трудится в поле, должен первым получить долю собранного урожая. 7Подумай о том, что я говорю, и Вечный Повелитель поможет тебе понять всё это.

8Помни Исо Масеха, Который был потомком царя Довуда и был воскрешён из мёртвых согласно возвещаемой мной Радостной Вести, 9за которую я страдаю и за которую меня, как преступника, заковали в цепи. Но слово Всевышнего заковать в цепи невозможно! 10Поэтому я терплю всё ради избранных Всевышним, чтобы и им получить спасение вместе с вечной славой. А спасение – в единении с Исо Масехом.

11Верны слова:

Если мы умерли с Ним,

то с Ним и жить будем.

12Если терпим с Ним,

то с Ним будем и царствовать.

Если мы откажемся от Него,

то и Он откажется от нас.

13Если мы не верны Ему,

Он всё равно остаётся верным,

потому что Он не может изменить Самому Себе.

Достойный служитель Всевышнего

14Напоминай там всем об этом. Предупреждай их перед Всевышним, чтобы они не занимались обсуждением бессмысленных вопросов. Это не приносит пользы, а лишь вредит тем, кто слушает. 15Старайся, чтобы Всевышний видел в тебе человека испытанного, работника, которому нечего стыдиться, который правильно передаёт слово истины. 16Избегай безбожных и пустых разговоров, потому что те, кто этим занимается, отдаляются всё дальше и дальше от Всевышнего. 17Учение таких людей будет распространяться, как гангрена. Среди них уже оказались Гименей и Филит. 18Они далеко отошли от истины, говоря, что воскресение – это лишь только наше духовное возрождение2:18 Букв.: «что воскресение уже было»., и подрывают тем самым в некоторых людях веру. 19Но твёрдое основание, заложенное Всевышним, непоколебимо. На нём стоит печать с надписью: «Вечный2:19 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. знает Своих»2:19 Чис. 16:5; Наум 1:7. и «Каждый, кто провозглашает имя Вечного, должен отвратиться от зла».

20Ты знаешь, что в каждом большом доме есть посуда не только из золота и серебра, но также из дерева и глины. Одна посуда имеет почётное назначение, а другая – низкое. 21Если человек очистит себя от всего низкого, то он будет употреблён, как посуда почётного назначения, освящённая, достойная того, чтобы ей пользовался сам Хозяин, пригодная на любое доброе дело.

22Избегай всяких порочных желаний, свойственных юности. Стремись к праведности, вере, любви и миру вместе с теми, кто искренне обращается к Вечному Повелителю. 23Не вмешивайся ни в какие глупые и невежественные споры, ты знаешь, что они приводят только к раздорам. 24А раб Вечного не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем, должен уметь учить и терпеливо сносить зло. 25Он должен с кротостью наставлять противящихся в надежде на то, что Всевышний даст им покаяние, и тогда они узнают истину, 26одумаются и освободятся из ловушки дьявола, который пленил их и заставляет исполнять свою волю.