Het Boek

2 Timotheüs 1

Timotheüs door Paulus bemoedigd

1Van: Paulus, die van God de opdracht heeft gekregen overal de belofte bekend te maken dat er door het geloof in Jezus Christus eeuwig leven is. Aan: Timotheüs, van wie ik houd als van mijn eigen kind. Ik wens je de genade, het medeleven en de vrede toe van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Here.

Net als mijn voorouders dien ik God met een zuiver geweten. Ik dank Hem ervoor dat ik dag en nacht voor jou kan bidden. Wat zou ik het fijn vinden je weer eens te zien! Wat zou dat mij gelukkig maken! Want ik herinner mij je tranen, toen wij afscheid van elkaar namen. Ik weet hoe je op de Here vertrouwde, net als je moeder Eunike en je grootmoeder Loïs, ik ben ervan overtuigd dat je geloof niet verzwakt is. Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen. Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.

Wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent, hoewel ik ter wille van Christus in de gevangenis zit. Je moet bereid zijn met mij voor de Here te lijden, Hij zal je de kracht ervoor geven. God heeft ons bevrijd en voor zijn heilig werk uitgekozen, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat Hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde Hij ons zijn liefde en genade laten zien. 10 En nu heeft Hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze redder, Jezus Christus, die de macht van de dood gebroken heeft en ons heeft laten zien hoe wij, door op Hem te vertrouwen, eeuwig leven kunnen krijgen.

11 God heeft mij aangesteld als apostel en leraar om zijn boodschap te verkondigen. 12 Daarom zit ik hier in de gevangenis en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. Ik ben er zeker van dat Hij alles wat Hij mij heeft toevertrouwd, veilig zal bewaren tot de dag waarop Hij terugkomt. 13 Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft. 14 Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont, ons heeft gegeven.

15 Je weet dat alle christenen die vanuit Asia hier zijn gekomen, mij in de steek hebben gelaten, zelfs Fygelus en Hermogenes. 16 Ik vraag de Here of Hij Onesiforus en zijn gezin wil zegenen, omdat die mij vaak heeft bezocht om mij moed in te spreken. Zijn bezoeken waren voor mij een verfrissing, hij schaamde zich er niet voor met een gevangene bevriend te zijn. 17 Integendeel: toen hij in Rome aankwam, heeft hij overal naar mij gezocht en mij ten slotte gevonden. 18 Ik bid dat de Here hem een bijzondere zegen geeft op de grote dag waarop Christus terugkeert. En jij, Timotheüs, weet maar al te goed hoe hij mij in Efeze heeft geholpen.

Nkwa Asem

Timoteo II 1

Nkyia

1Saa nhoma yi fi Kristo Yesu somafo Paulo a Onyankopɔn pɛ nti, ɔde rebɛkyerɛ baako a yɛne Kristo Yesu ayɛ nti wahyɛ yɛn asetena ho bɔ no.

De kɔma me ba pa Timoteo: Adom, mmɔborɔhunu ne asomdwoe mfi Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu nka wo.

Meda Onyankopɔn a mede adwene mu fann som no sɛnea me mpanyimfo yɛe no ase. Daa, anadwo ne awia, mekae wo wɔ me mpaebɔ mu.

Mekae su a wusu na mepɛ sɛ mihu wo a, na m’ani agye.

Mekae gyidi a emu yɛ den a wowɔ. Saa ara nso na mekae gyidi a na wo nena Lois ne wo na Eunike nso wɔ. Migye di sɛ wo nso wowɔ bi saa ara.

Eyi nti merebɔ wo nkae sɛ kae akyɛde a bere a mede me nsa guu wo so no Onyankopɔn de maa wo no. Efisɛ, Honhom a Onyankopɔn de maa yɛn no mma yɛnyɛ ahufo; na mmom, Honhom no ma yɛn tumi, ɔdɔ ne ahohyɛso. Mfɛre sɛ wubedi Awurade ho adanse; saa ara nso na mma me odeduani nso ho nyɛ wo fɛre. Na sɛ ɔhaw bi to wo Asɛmpa no ka ho a, gyina pintinn wɔ ahoɔden a Onyankopɔn de ama wo no mu.

Ogyee yɛn nkwa frɛɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ ne de. Ɛnyɛ biribi pa bi a yɛyɛ nti, na mmom n’adom ara kwa. Ansa na wɔrehyɛ wiase ase no, na ɔnam Kristo Yesu so kyɛɛ yɛn saa adom no 10 nanso mprempren, wɔnam Agyenkwa Kristo Yesu no ba a ɔbɛba so ada no adi akyerɛ yɛn. Watwa owu tumi so nam Asɛmpa no so ama yɛahu nkwa a enni awiei. 11 Onyankopɔn ayi me sɛ menna Asɛmpa no adi sɛ ɔsomafo ne ɔkyerɛkyerɛfo.

12 Ɛnam eyinom so nti na mihu saa amane yi. Nanso meda so wɔ gyidi, efisɛ, minim nea mede me ho ato no so no na minim nso sɛ ɔbɛkora nea mede ahyɛ ne nsa no ama da no nso.

13 So nokwasɛm a mekyerɛɛ wo no mu, na fa yɛ nhwɛsode di akyi, na tena gyidi ne ɔdɔ a ɛyɛ yɛn de a aka yɛne Kristo Yesu abom no mu. 14 Hwɛ nneɛma pa a wɔnam Honhom Kronkron tumi a ɛte yɛn mu so de agyaw yɛn no so yiye.

15 Sɛnea wunim no, Kristofo a wofii Asia baa ha no nyinaa aguan agya me. Figelo ne Hermogene nso ka wɔn ho. 16 Awurade nhu Onisiforo fifo mmɔbɔ efisɛ, ɔhyɛɛ me nkuran mpɛn pii. N’ani anwu wɔ me ho sɛ mada afiase pɛn, 17 na oduu Roma ara pɛ, ɔbɔɔ mmɔden hwehwɛɛ me ara kosii sɛ ohuu me. 18 Awurade mmoa no na da no onnya ahummɔbɔ mfi Awurade no nkyɛn! Wunim akwan horow a ɔfaa so boaa me wɔ Efeso.