2 Thessalonicenzen 2 – HTB & CARST

Het Boek

2 Thessalonicenzen 2:1-17

‘De mens van zeer grote zonde’

1Wat de terugkeer van onze Here Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft, 2broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Here er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. 3Laat u door niemand iets wijs maken. Want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd: eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de ‘mens van zeer grote zonde’ opstaan, die tot ondergang is gedoemd. 4Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. 5Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? 6U weet wel wat hem in de weg staat. Maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen. 7Want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij die dit nog verhindert, weg is. 8Dan zal de ‘mens van zeer grote zonde’ in de openbaarheid treden. Maar de Here Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem, als Hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. 9De ‘mens van zeer grote zonde’ zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen. 10In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden. 11Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. 12Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren.

13Maar wij moeten God altijd voor u danken, vrienden. De Here houdt van u. Hij heeft u uitgekozen als de eersten in Thessalonica die gered zouden worden, om u voor Zichzelf af te zonderen door de Heilige Geest en door uw geloof in de waarheid. 14Hij heeft u via ons het goede nieuws verteld en u geroepen om deel te krijgen aan de eer en macht van onze Here Jezus Christus.

15Wees dus standvastig en houd vast aan de leer die wij u mondeling of per bief hebben onderwezen. 16Wij hebben ervaren dat God, onze Vader, die zoveel van ons houdt, zo goed is ons altijd weer moed en hoop te geven. 17Daarom vragen wij Hem en onze Here Jezus Christus u te bemoedigen en kracht te geven om goed te doen in woord en daad.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Фессалоникийцам 2:1-17

О человеке зла

1Что касается прихода нашего Повелителя Исо Масеха и того, как мы будем собраны к Нему, то мы просим вас, братья, 2не спешите верить всему и не тревожьтесь ни от какого духа, слуха или послания, якобы написанного нами, которые говорят, что день Вечного Повелителя уже пришёл. 3Смотрите, чтобы вас никто не ввёл в заблуждение никаким образом: день этот не придёт до тех пор, пока не произойдёт великое отступление от Всевышнего и не откроется человек зла2:3 Человек зла, или противник Масеха, на Востоке известен также под именем Даджжал., осуждённый на погибель. 4Он будет противостоять всему, что называют божеством или святыней, и превозноситься над этим. Он даже займёт место в храме Всевышнего2:4 Храм Всевышнего – вероятно, здесь говорится о восстановленном в будущем храме в Иерусалиме. и будет выдавать себя за Него2:4 См. Ис. 14:13-14; Езек. 28:2; Дон. 9:26-27; 11:36-37..

5Разве вы не помните, что, когда я был у вас, я говорил вам об этом? 6Теперь вы знаете, что сдерживает этого человека, не позволяя ему открыться до того, как настанет его время. 7Тайные силы зла уже в действии, но сначала должен уйти с дороги тот, кто пока ещё сдерживает их2:7 Тот, кто сдерживает – не вполне ясно кто или что здесь имеется в виду. Возможно, здесь говорится о Святом Духе, Который, действуя через общину верующих в Исо Масеха, удерживает силы зла и приход врага Масеха.. 8Тогда человек зла проявит себя. Но Повелитель Исо истребит его Своим дыханием, уничтожит славой Своего пришествия2:8 Ср. Аюб 4:9; Ис. 11:4.. 9Приход человека зла – это дело сатаны. Он будет действовать, являя разнообразные силы, ложные знамения и чудеса 10и совершая всякие злостные обманы, которым с лёгкостью поддадутся люди, погибающие из-за того, что не захотели полюбить истину и получить через неё спасение2:10 Спасение – спасение от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).. 11Потому и посылает Всевышний таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи, 12для того, чтобы были осуждены те, кто не поверил истине и полюбил грех.

Слова ободрения

13Нам следует всегда благодарить Всевышнего за вас, братья, любимые Повелителем, потому что Он ещё от начала избрал вас2:13 Или: «потому что Он избрал вас быть первыми плодами». См. сноску на Якуб 1:18. ко спасению через освящение Духом и через вашу веру в истину. 14Он призвал вас к этому через наше возвещение Радостной Вести, чтобы вы разделили славу нашего Повелителя Исо Масеха. 15Поэтому, братья, стойте твёрдо и будьте верны учению, которое мы вам передали и на словах, и в нашем послании.

16Пусть Сам наш Повелитель Исо Масех и Всевышний, наш Небесный Отец, Который полюбил нас и по благодати дал нам вечное утешение и светлую надежду, 17утешит ваши сердца и укрепит вас на всякое доброе дело и слово.