Het Boek

2 Samuël 24

De toorn van God

1Opnieuw kwam de toorn van de Here tegen Israël tot uitbarsting en Hij gaf David opdracht maatregelen te nemen door een volkstelling onder Israël en Juda te houden. De koning zei tegen Joab, de opperbevelhebber van zijn leger: ‘Houd een telling onder alle stammen van het ene eind van het land tot het andere, zodat ik te weten kom hoeveel mensen er zijn.’ Maar Joab antwoordde: ‘God geve u nog zoveel tijd van leven dat u de dag meemaakt dat er honderdmaal zoveel mensen in uw koninkrijk zijn als nu. Maar waarom wilt u per se een volkstelling houden?’ De koning was niet van zijn plan af te brengen, zodat Joab en de andere legerofficieren niets anders te doen stond dan eropuit gaan om het volk Israël te tellen. Allereerst staken zij de Jordaan over en sloegen een kamp op bij Aroër, ten zuiden van de stad die midden in de vallei van Gad ligt, vlakbij Jazer. Daarna gingen zij naar Gilead in het land Tachtim Hodsi, naar Dan-Jaän en zo verder naar Sidon. Vervolgens kwamen zij bij de vesting Tyrus en alle steden van de Chiwwieten en Kanaänieten, vanwaar zij verder trokken naar het Zuiden, naar Juda, tot aan Berseba. Zo trokken zij het hele land door en kwamen na negen maanden en twintig dagen in Jeruzalem terug. Joab rapporteerde de bevolkingsaantallen aan de koning: achthonderdduizend mannen van dienstplichtige leeftijd in Israël en vijfhonderdduizend in Juda.

10 Maar nadat de volkstelling was voltooid, kreeg David last van zijn geweten en zei tegen de Here: ‘Ik heb zwaar gezondigd. Vergeeft U mij alstublieft deze domme en goddeloze daad.’ 11 De volgende morgen sprak de Here tegen de profeet Gad, die altijd de woorden van God aan David overbracht. De Here zei tegen Gad: 12 ‘Zeg tegen David dat Ik hem uit drie dingen zal laten kiezen.’ 13 Daarna zocht Gad David op en vroeg hem: ‘Waar kiest u voor: zeven jaar hongersnood in het hele land, drie maanden lang vluchten voor uw vijanden of drie dagen lang pest in uw land? Denk hierover na en laat mij dan weten welk antwoord ik God moet geven.’ 14 David werd vreselijk bang en zei: ‘Het is beter in handen van God te vallen, want zijn genade is groot, dan in de handen van mensen.’ 15 En zo stuurde de Here die ochtend de pest over Israël, die drie dagen duurde. In het hele land stierven zeventigduizend mensen.

16 Maar toen de engel op het punt stond Jeruzalem te vernietigen, kreeg de Here spijt en gaf hem opdracht te stoppen. De engel stond op dat moment bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. 17 Toen David de engel zag, zei hij tegen de Here: ‘Ik ben degene die heeft gezondigd. Wat heeft dit volk gedaan? Keer uw toorn toch alleen tegen mij en mijn familie.’ 18 Die dag ging Gad naar David en zei tegen hem: ‘Bouw een altaar voor de Here op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna.’ 19 David ging er naartoe om te doen wat de Here hem had bevolen. 20 Toen Arauna de koning en zijn mannen naar zijn huis zag komen, liep hij hen tegemoet en liet zich voorover op de stoffige grond vallen. 21 ‘Waarom komt u naar mij?’ vroeg hij. David antwoordde: ‘Om uw dorsvloer te kopen, zodat ik hier een altaar voor de Here kan bouwen. Dan zal Hij een einde maken aan de plaag.’ 22 ‘U mag gebruiken wat u maar wilt,’ zei Arauna tegen de koning. ‘Daar staan ossen voor het brandoffer en u kunt de dorsgereedschappen en de jukken van de ossen gebruiken als brandhout voor het altaar. 23 Ik zal het u allemaal geven en ik hoop dat de Here God uw offer zal aanvaarden.’ 24 Maar de koning zei tegen Arauna: ‘Nee, ik wil niet dat u het mij schenkt. Ik zal het kopen, want ik wil de Here, mijn God, geen brandoffers aanbieden die mij niets hebben gekost.’ Daarom betaalde David hem vijftig zilverstukken voor de dorsvloer en de ossen.

25 Daar bouwde hij een altaar voor de Here en bracht brandoffers en vredeoffers. En de Here verhoorde zijn gebed, de plaag hield op.

Korean Living Bible

사무엘하 24

다윗의 인구 조사

1여호와께서다시이스라엘백 성에게분노하시자다윗은 “가 서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하 라” 는 [a]충동을받게되었다.

그래서 그는 그의 군대 총사령관인 요 압에게 “너는 단에서 브엘세바까지 전 국을 돌아다니면서 인구를 조사하여 나에게 보고하라” 하고 명령하였다.

그러나 요압은 이렇게 대답하였다. “왕의 하나님 여호와께서 이 백성의 수를지금보다백배나더많게하시 고또왕이그날까지사시기를바랍 니다. 그런데왕은어째서이런일을 하려고 하십니까?”

그러나 왕이 강압적으로 나오자 요압 과군지휘관들은하는수없이이스 라엘의 인구를 조사하려고 왕 앞에서 물러나왔다.

그들은 먼저 요단강을 건너 야셀 부근 의갓골짜기한가운데있는성남쪽 의 아로엘 부근에 숙소를 정했으며

거기서 그들은 다시 길르앗과 닷딤-홋시 땅으로 가서 단-야안에 이르고 시돈을 돌아

두로의 요새를 거쳐 히위 사람과 가나 안사람의모든성을다다녔으며마 지막으로 그들은 유다의 남쪽 지방인 브엘세바까지 가서 인구 조사를 하였 다.

이와 같이 그들은 전국을 두루 다니면 서 9개월 20일 만에 인구 조사를 마치 고 예루살렘으로 돌아와서

왕에게 그 결과를 보고했는데 전쟁에 나가 싸울 수 있는 사람들이 이스라엘 에서 80만, 유다에서 50만이었다.

10 그러나다윗은인구조사를한후에양 심의 가책을 받아 여호와께 이렇게 부 르짖었다. “내가이일로큰죄를범했 습니다. 여호와여, 이제 종의 죄를 용 서해주소서. 내가아주미련한짓을 하였습니다.”

11-12 그 다음날 아침 여호와께서 다윗 의 예언자 갓에게 말씀하셨다. “너는 다윗에게가서내가이렇게말한다고 전하여라. ‘내가 너에게 세 가지 일을 제시하겠다. 너는그중하나를택하 라. 그러면 내가 그것을 실행하겠다.’ ”

13 그래서 갓은 다윗에게 가서 여호와의 말씀을전하고그에게물었다. “왕은 이 땅에 [b]3년 동안의 기근과 왕의 대적 에게 석 달을 쫓겨다니는 것과 3일 동 안의 무서운 전염병 중에서 어느 것을 택하시겠습니까? 잘 생각해 보시고 내 가 여호와께 대답할 말을 일러 주십시 오.”

14 그러자 다윗은 이렇게 대답하였다. “내 입장이 정말 난처하게 되었소. 하 지만 나는 사람에게 벌을 받고 싶지는 않소. 여호와께서는 자비로우신 분이 시니 여호와께서 직접 벌하게 하시 오.”

15 그래서여호와께서는그날아침부터 정하신 때까지 이스라엘 땅에 무서운 전염병을 내리셨는데 단에서부터 브 엘세바까지 이스라엘 전역에서 죽은 자가 70,000명이나 되었다.

16 여호와의천사가예루살렘을치려고 했을 때 여호와께서는 마음을 돌이키 시고 그들을 죽이려는 천사에게 “그만 하면됐다. 이제네손을거두어라” 하 셨다. 그때그천사는여부스사람아 라우나의 타작 마당에 있었다.

17 다윗은 백성을 죽이는 천사를 보고 여호와께 부르짖었다. “죄를 지은 사람도 나이고 악을 행한 사람도 나입니다. 그런데 이 불쌍한 백성들이 무엇을 했다고 벌을 주십니까? 차라리 나와 내 집안을 벌하십시오.”

타작 마당에 쌓은 단

18 그 날 갓이 다윗에게 가서 “여부스 사람 아라우나의 타작 마당에 가셔서 여호와께 단을 쌓으십시오” 하자

19 다윗은 갓이 말한 대로 여호와의 명령에 순종하여 그 곳으로 갔다.

20 아라우나는 왕과 그의 신하들이 자기 쪽으로 오는 것을 보고 나가서 왕 앞에 얼굴을 땅에 대고 절하며 말하였다.

21 “대왕께서 무슨 일로 이 종에게 오셨습니까?” “너의 타작 마당을 사서 내가 여호와께 단을 쌓아 이 백성에게 내리는 재앙을 그치게 하고자 한다.”

22 “왕이 원하시는 것은 무엇이든지 사용하십시오. 여기에 불로 태워 바치는 번제물로 소가 있고 또 제물을 태울 땔감으로 타작하는 기구와 소의 멍에가 있습니다.

23 제가 이 모든 것을 왕에게 드리겠습니다. 아무쪼록 왕의 하나님 여호와께서 왕의 제사를 기쁘게 받으시기를 원합니다.”

24 그러나 왕은 아라우나에게 “아니다. 내가 그것을 거저 갖지 않고 돈을 주고 사겠다. 나는 아무 대가도 치르지 않은 번제를 여호와께 드리고 싶지 않다” 하였다. 그러고서 다윗은 그 타작 마당과 소값으로 2은 570그램을 그에게 주고 그것을 사서

25 여호와께 단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸다. 그때 여호와께서 그의 기도를 들으셨으므로 그제서야 그 땅에 내리던 재앙이 그쳤다.

Notas al pie

  1. 24:1 대부분의 사본은 여호와께서 분노하셔서 다윗을 충동하여 인구 조사를 하라고 말씀 하신 것으로 되어 있다.
  2. 24:13 원문에는 ‘7년’