Het Boek

2 Samuël 24

De toorn van God

1Opnieuw kwam de toorn van de Here tegen Israël tot uitbarsting en Hij gaf David opdracht maatregelen te nemen door een volkstelling onder Israël en Juda te houden. De koning zei tegen Joab, de opperbevelhebber van zijn leger: ‘Houd een telling onder alle stammen van het ene eind van het land tot het andere, zodat ik te weten kom hoeveel mensen er zijn.’ Maar Joab antwoordde: ‘God geve u nog zoveel tijd van leven dat u de dag meemaakt dat er honderdmaal zoveel mensen in uw koninkrijk zijn als nu. Maar waarom wilt u per se een volkstelling houden?’ De koning was niet van zijn plan af te brengen, zodat Joab en de andere legerofficieren niets anders te doen stond dan eropuit gaan om het volk Israël te tellen. Allereerst staken zij de Jordaan over en sloegen een kamp op bij Aroër, ten zuiden van de stad die midden in de vallei van Gad ligt, vlakbij Jazer. Daarna gingen zij naar Gilead in het land Tachtim Hodsi, naar Dan-Jaän en zo verder naar Sidon. Vervolgens kwamen zij bij de vesting Tyrus en alle steden van de Chiwwieten en Kanaänieten, vanwaar zij verder trokken naar het Zuiden, naar Juda, tot aan Berseba. Zo trokken zij het hele land door en kwamen na negen maanden en twintig dagen in Jeruzalem terug. Joab rapporteerde de bevolkingsaantallen aan de koning: achthonderdduizend mannen van dienstplichtige leeftijd in Israël en vijfhonderdduizend in Juda.

10 Maar nadat de volkstelling was voltooid, kreeg David last van zijn geweten en zei tegen de Here: ‘Ik heb zwaar gezondigd. Vergeeft U mij alstublieft deze domme en goddeloze daad.’ 11 De volgende morgen sprak de Here tegen de profeet Gad, die altijd de woorden van God aan David overbracht. De Here zei tegen Gad: 12 ‘Zeg tegen David dat Ik hem uit drie dingen zal laten kiezen.’ 13 Daarna zocht Gad David op en vroeg hem: ‘Waar kiest u voor: zeven jaar hongersnood in het hele land, drie maanden lang vluchten voor uw vijanden of drie dagen lang pest in uw land? Denk hierover na en laat mij dan weten welk antwoord ik God moet geven.’ 14 David werd vreselijk bang en zei: ‘Het is beter in handen van God te vallen, want zijn genade is groot, dan in de handen van mensen.’ 15 En zo stuurde de Here die ochtend de pest over Israël, die drie dagen duurde. In het hele land stierven zeventigduizend mensen.

16 Maar toen de engel op het punt stond Jeruzalem te vernietigen, kreeg de Here spijt en gaf hem opdracht te stoppen. De engel stond op dat moment bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. 17 Toen David de engel zag, zei hij tegen de Here: ‘Ik ben degene die heeft gezondigd. Wat heeft dit volk gedaan? Keer uw toorn toch alleen tegen mij en mijn familie.’ 18 Die dag ging Gad naar David en zei tegen hem: ‘Bouw een altaar voor de Here op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna.’ 19 David ging er naartoe om te doen wat de Here hem had bevolen. 20 Toen Arauna de koning en zijn mannen naar zijn huis zag komen, liep hij hen tegemoet en liet zich voorover op de stoffige grond vallen. 21 ‘Waarom komt u naar mij?’ vroeg hij. David antwoordde: ‘Om uw dorsvloer te kopen, zodat ik hier een altaar voor de Here kan bouwen. Dan zal Hij een einde maken aan de plaag.’ 22 ‘U mag gebruiken wat u maar wilt,’ zei Arauna tegen de koning. ‘Daar staan ossen voor het brandoffer en u kunt de dorsgereedschappen en de jukken van de ossen gebruiken als brandhout voor het altaar. 23 Ik zal het u allemaal geven en ik hoop dat de Here God uw offer zal aanvaarden.’ 24 Maar de koning zei tegen Arauna: ‘Nee, ik wil niet dat u het mij schenkt. Ik zal het kopen, want ik wil de Here, mijn God, geen brandoffers aanbieden die mij niets hebben gekost.’ Daarom betaalde David hem vijftig zilverstukken voor de dorsvloer en de ossen.

25 Daar bouwde hij een altaar voor de Here en bracht brandoffers en vredeoffers. En de Here verhoorde zijn gebed, de plaag hield op.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Цар 24

Вечный наказывает Давуда за перепись

1И снова гнев Вечного разгорелся на исраильтян, и Он настроил против них Давуда, говоря:

– Иди и пересчитай народ Исраила и Иудеи.

И царь сказал Иоаву и начальникам войска, которые были с ним[a]:

– Пройдите по всем родам Исраила от Дана на севере до Беэр-Шевы на юге и произведите перепись народа, чтобы я знал, сколько их.

Но Иоав ответил царю:

– Пусть Вечный, твой Бог, умножит количество народа стократно, и пусть глаза господина моего царя увидят это. Но зачем господин мой царь хочет сделать такое дело?

Но царское слово оказалось сильнее слова Иоава и начальников войска, и они ушли от царя, чтобы пересчитать исраильский народ. Переправившись через Иордан, они начали от Ароера, и от[b] города, что посреди долины, к земле Гада и городу Иазеру. Они пошли в Галаад и землю хеттов[c], оттуда в землю Дана, а из Дана[d] – кружным путём к Сидону. Затем они направились к Тирской крепости и ко всем городам хивеев и хананеев. И, наконец, они вышли к Беэр-Шеве, что в южной части Иудеи. Пройдя через всю страну, они через девять месяцев и двадцать дней вернулись в Иерусалим. Иоав представил царю результаты переписи: восемьсот тысяч сильных мужчин, способных владеть мечом, в Исраиле, и пятьсот тысяч – в Иудее.

10 Но после того, как Давуд пересчитал народ, он почувствовал угрызения совести и сказал Вечному:

– Сделав это, я совершил великий грех. Теперь, о Вечный, я молю Тебя, сними вину с Твоего раба! Я поступил безрассудно.

11 И прежде чем Давуд встал следующим утром, к пророку Гаду, провидцу Давуда, было слово Вечного:

12 – Иди и скажи Давуду: Так говорит Вечный: «Я предлагаю тебе три наказания. Выбери, каким из них Мне наказать тебя».

13 Гад пришёл к Давуду и сказал ему:

– Быть ли трём[e] годам голода в твоей стране? Или ты три месяца будешь спасаться от своих врагов, которые будут преследовать тебя? Или три дня мора в твоей стране? Итак, обдумай это и реши, что мне ответить Пославшему меня.

14 И Давуд сказал Гаду:

– Мне очень тяжело. Пусть лучше я попаду в руки Вечного, ведь Его милость велика, но не дай мне попасть в человеческие руки!

15 И Вечный послал на Исраил мор с того утра до конца назначенного времени, и погибло семьдесят тысяч человек от Дана на севере до Беэр-Шевы на юге. 16 Когда Ангел[f] протянул руку, чтобы погубить Иерусалим, Вечный пожалел о бедствии и сказал Ангелу, Который разил народ:

– Довольно! Опусти Свою руку.

Ангел Вечного был тогда у гумна иевусея Арауны. 17 Когда Давуд увидел Ангела, Который разил народ, он сказал Вечному:

– Это я согрешил и сделал зло, а эти овцы – что они сделали? Пусть же Твоя рука обратится на меня и на мою семью.

Давуд сооружает жертвенник

18 В тот день Гад пришёл к Давуду и сказал ему:

– Иди и построй жертвенник Вечному на гумне иевусея Арауны.

19 И Давуд пошёл, как повелел через Гада Вечный. 20 Когда Арауна посмотрел и увидел царя и его людей, идущих к нему, он вышел и поклонился царю лицом до земли.

21 Арауна сказал:

– Зачем господин мой царь пожаловал к своему рабу?

– Купить твоё гумно, – ответил Давуд, – и построить Вечному жертвенник, чтобы прекратился мор среди народа.

22 Арауна сказал Давуду:

– Пусть господин мой царь возьмёт всё, что ему угодно, и принесёт это в жертву. Вот волы для всесожжения, а вот и молотильная доска и воловья упряжь на дрова. 23 О царь, Арауна отдаёт всё это царю!

Ещё Арауна сказал ему:

– Пусть Вечный, твой Бог, отнесётся к тебе благосклонно!

24 Но царь ответил Арауне:

– Нет, я заплачу тебе. Я не стану приносить Вечному, моему Богу, жертву, которая мне ничего не стоила.

И Давуд купил гумно и волов, заплатив за них шестьсот граммов[g] серебра. 25 Давуд построил там жертвенник Вечному и принёс всесожжения и жертвы примирения.[h] Вечный внял мольбам о стране, и мор в Исраиле прекратился.

Notas al pie

  1. 24:2 Или: «Иоаву, начальнику войска, который был с ним».
  2. 24:5 Или: «встали станом в Ароере, к югу от…»
  3. 24:6 Или: «в землю Тахтим-Ходши».
  4. 24:6 Букв.: «они пришли в Дан-Яан».
  5. 24:13 В других рукописях: «семь».
  6. 24:16 Ангел (Вечного) – этот особенный ангел отождествляется с Самим Вечным. Многие толкователи видят в Нём явления Исы Масиха до Его воплощения.
  7. 24:24 Букв.: «пятьдесят шекелей».
  8. 24:25 Позднее на этом самом месте Сулейманом, сыном Давуда, был построен храм Вечному (см. 1 Лет. 22:1; 2 Лет. 3:1).