2 Petrus 1 – HTB & CCB

Het Boek

2 Petrus 1:1-21

God beter leren kennen en weten wat Hij wil

1Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus.

2Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. 3Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven, 4Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. 5Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. 6Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. 7Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. 8Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Here Jezus Christus steeds beter te leren kennen. 9Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude, zondige leven heeft bevrijd.

10Broeders en zusters, laat daarom uit uw gedrag blijken dat God u heeft geroepen en uitgekozen, dan zult u nooit struikelen of vallen. 11Als u zo leeft, zal God de poorten van het eeuwige koninkrijk van onze Here en Redder, Jezus Christus, wijd voor u openzetten. 12Ik ben van plan u daaraan te blijven herinneren, ook al weet u het allemaal en staat u stevig gegrondvest op de waarheid. 13En zolang ik nog in deze tent, mijn lichaam, woon, wil ik geregeld dit soort brieven schrijven om u wakker te houden. 14De Here Jezus Christus heeft mij namelijk laten zien dat ik niet meer zo lang op aarde te leven heb. 15Ik zal mijn best doen u een en ander zó duidelijk te maken dat u er ook na mijn sterven nog lang aan zult denken. 16Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Here Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. 17Ik was bij Hem op de heilige berg, toen Hij straalde van de heerlijkheid die God, zijn Vader, Hem had gegeven. 18Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.’ 19Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de Morgenster opgaat in ons hart. 20U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. 21Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得后书 1:1-21

1我是耶稣基督的奴仆和使徒西门·彼得,写信给借着我们的上帝和救主耶稣基督的义,与我们得到同样宝贵信心的人。

2愿你们因认识上帝和我们主耶稣而得到丰富的恩典和平安!

追求长进

3因为我们认识了用自己的荣耀和美德呼召我们的上帝,上帝以祂神圣的能力将生命与敬虔所需要的一切赐给了我们。 4借此,祂已将既宝贵又伟大的应许赏给了我们,使我们脱离世上私欲带来的败坏,能够有份于上帝的性情。

5正因如此,你们要加倍努力,不仅要有信心,还要有好的德行;不仅要有好的德行,还要有知识; 6不仅要有知识,还要有节制;不仅要有节制,还要有忍耐;不仅要有忍耐,还要有敬虔; 7不仅要有敬虔,还要有爱弟兄姊妹的心;不仅要有爱弟兄姊妹的心,还要有爱众人的心。 8如果充分具备了这些品德,你们对我们主耶稣基督的认识就不会停滞不前,毫无收获。 9缺乏上述品德的人不是瞎眼就是目光短浅,忘记他从前的罪已经得到洁净。

10所以,弟兄姊妹,你们要更加努力,以确定自己蒙了呼召和拣选。这样,你们就绝不会失足犯罪, 11进入我们的主和救主耶稣基督永恒国度的大门必为你们敞开。

12虽然你们已经知道这些事,并且在所领受的真道上也很坚固,但我还是要常常提醒你们。 13我觉得应当趁着我还在世的时候1:13 还在世的时候”希腊文是“还在这帐篷里的时候”,作者用帐篷代表自己的身体。提醒你们,激励你们, 14因我知道自己离世的日子已经不远了,正如我们的主耶稣基督指示我的。 15我要尽力使你们在我离世以后仍然常常记得这些事。

见证基督的荣耀

16我们从前告诉你们有关主耶稣基督的大能和祂降临的事,并非根据巧妙虚构的神话,而是我们亲眼见过祂的威荣。 17祂从父上帝那里得到了尊贵和荣耀,那时从极大的荣光中有声音对祂说:“这是我的爱子,我甚喜悦祂。” 18当时我们和祂一同在圣山上,亲耳听见了这来自天上的声音。

19这使我们更加确信先知的预言。你们要留意这些预言,把这些预言看作照耀在黑暗中的明灯,一直到天破晓、晨星在你们心中升起。 20你们首先该知道:圣经上的一切预言都不可随人的私意解释, 21因为预言绝非出于人的意思,都是人受了圣灵的感动,讲出上帝的信息。